Virgin Islands English Creole ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Virgin Islands English Creole
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: vic
Phạm vi ngôn ngữ: ISO Language
Trạng thái ngôn ngữ: Verified
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 18055
IETF Language Tag: vic
 

Các bài đã có sẵn bằng Virgin Islands English Creole

Hiện tại chúng tôi chưa có bản thu nào khả dụng cho ngôn ngữ này.

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

Bible Stories - Crucian Creole - (OneStory Partnership)

Tên gọi khác cho Virgin Islands English Creole

Netherlands Antilles Creole English
Virgin Islands Creole English
維爾京群島克裏奧爾英語
维尔京群岛克里奥尔英语

Nơi Virgin Islands English Creole được nói

British Virgin Islands
Guadeloupe
Netherlands Antilles
US Virgin Islands

Các ngôn ngữ liên quan đến Virgin Islands English Creole

Nhóm người nói Virgin Islands English Creole

Virgin Islanders

Thông tin về Virgin Islands English Creole

Dân số: 81,000

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.