US Virgin Islands

Thông tin về US Virgin Islands

Region:Châu Mỹ
Capital:CHARLOTTE AMALIE
Population:106,405
Area (sq km):352
FIPS Country Code:VQ
ISO Country Code:VI
GRN Office:

Map of US Virgin Islands

Map of US Virgin Islands

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng US Virgin Islands

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 3

English: USA [United States of America] [eng]

Papiamentu [Netherlands Antilles] - ISO Language [pap]

Virgin Islands Creole English: Cruzan [US Virgin Islands] [vic]

Những hội nhóm ở US Virgin Islands

Americans, U.S.; Antillean Creole, Papiamentu; Deaf; East Indian; French; Jew, English Speaking; Puerto Ricans, White; Virgin Islanders; Virgin Islanders, English-Speaking;