Equatorial Guinean Pidgin ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Equatorial Guinean Pidgin
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: fpe
Phạm vi ngôn ngữ: ISO Language
Trạng thái ngôn ngữ: Verified
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 9803
IETF Language Tag: en-GQ
 

Các bài đã có sẵn bằng Equatorial Guinean Pidgin

Hiện tại chúng tôi chưa có bản thu nào khả dụng cho ngôn ngữ này.

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

Jesus Film Project films - Fernando Po Creole English - (Jesus Film Project)

Tên gọi khác cho Equatorial Guinean Pidgin

Creole Anglais Fernando Po
Créole Anglais Fernando Po
Criollo
Fernandino
Fernando Po Creole English
Fernando Po Krio
Pichinglis
Pidgin de Guinea Ecuatorial
Pidginglis

Nơi Equatorial Guinean Pidgin được nói

Equatorial Guinea

Các ngôn ngữ liên quan đến Equatorial Guinean Pidgin

Nhóm người nói Equatorial Guinean Pidgin

Fernandino Creole

Thông tin về Equatorial Guinean Pidgin

Dân số: 5,000

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.