CRAZY - Golden Oldies with a touch of Bipolar - English: Southern Africa

Bản nghe này có hữu ích không?

Các tài liệu phục vụ giảng dạy vì lợi ích cộng đồng như thông tin về sức khỏe, làm nông, buôn bán, đọc viết hoặc các mục đích giáo dục khác

Tên chương trình: 66405
Các tin tức cập nhật: 1:18:04
Ngôn ngữ: English: Southern Africa

Tài liệu tải về và đặt mua

Prologue by Hein Poole

Prologue by Hein Poole

There are Smiles / The Birth of the Blues

There are Smiles / The Birth of the Blues

Puttin'on a Show

Puttin'on a Show

Crazy

Crazy

Falling in Love Again

Falling in Love Again

Unacceptable

Unacceptable

The Blue of the Night

The Blue of the Night

Roll out the Barrel

Roll out the Barrel

Takin'a Pill

Takin'a Pill

Come to Therapy

Come to Therapy

When You're Smiling

When You're Smiling

In the Meantime

In the Meantime

Get the Knife / You Will Never Walk Alone

Get the Knife / You Will Never Walk Alone

Hello Dolly / Leaning on a Lamp Post

Hello Dolly / Leaning on a Lamp Post

Forever Seeing Double

Forever Seeing Double

Side by Side

Side by Side

April Showers

April Showers

That's Life

That's Life

We'll Meet Again & Hein's impressions

We'll Meet Again & Hein's impressions

Interview with Marié - testimonial

Interview with Marié - testimonial

Epilogue by Hein Poole

Epilogue by Hein Poole

Ghi chú về bản thu

Hein attends a stage performance by performing artist Marié du Toit and pianist Bram Potgieter. The show forms part of program to raise awareness about Mental Health on campus at the Cape Town University of Technology. Hein finds it a highly cool and enlightening show - jazz songs presented with a bipolar "twist". After the show Marié shares her testimony with Hein. She has been battling with Bipolar for many years herself. The program is touching and inspiring. Hein also has an interview with Bram. The tunes are well-known. The lyrics were adapted brilliantly by Marié in order raise awareness, share information and most of all give hope to people living with Bipolar Mood Disorder and their significant others. Filmed and recorded for GRNSA by Hugenote Media. Director of the production: Dan de Koker. Guest presenter: Hein Poole. Copyright of adapted lyrics: Marié du Toit.

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2019 Marié du Toit & Paarl Muzik Front. This material may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons