unfoldingWord 48 - Jézus a megígért Messiás

Balangkas: Genesis 1-3, 6, 14, 22; Exodus 12, 20; 2 Samuel 7; Hebrews 3:1-6, 4:14-5:10, 7:1-8:13, 9:11-10:18; Revelation 21

Bilang ng Talata: 1248

Wika: Hungarian

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Mikor Isten megteremtette a világot minden tökéletes volt. Nem volt bűn. Ádám és Éva szerették egymást és szerették Istent. Nem volt betegség vagy halál. Így akarta Isten hogy a világ legyen.

A Sátán szólt Évához a kígyón keresztül a kertben, hogy becsapja őt. Ekkor Éva és Ádám vétkeztek Isten ellen. Mivel ők vétkeztek a világon mindenki megbetegszik és meghal.

Mivel Ádám és Éva vétkeztek valami még borzasztóbb is történt. Isten ellenségeivé lettek. Ennek a következménye az lett, hogy azóta minden ember aki megszületik egy bűnös természettel születik és úgyszintén Isten ellensége. Az Isten és ember közötti kapcsolatot a bűn elszakította. Istennek azonban volt egy terve arra, hogy helyreállítsa ezt a kapcsolatot.

Isten megígérte, hogy Évának az egyik leszármazottja majd a Sátán fejére tapos és a Sátán megmarja a sarkát. Ez azt jelentette, hogy a Sátán megöli a Messiást, Isten azonban újra életre fogja kelteni, utána pedig a Messiás örökre szétzúzza a Sátánnak a hatalmát. Sok évvel később Isten megmutatta, hogy Jézus a Messiás.

Mikor Isten eltörölt a földön mindent az özönvízzel biztosított egy bárkát, hogy aki hiszen Istenben megmeneküljön. Ugyanígy ma is mindenki megérdemli hogy elpusztuljon a bűnei miatt, Isten azonban elküldte Jézust, hogy megmentse azokat, akik hisznek őbenne.

Több száz évig a papok folyamatosan áldozatokat mutattak be az emberek bűneiért Istennek, hogy megmutassák a büntetést amit megérdemeltek. Ezek az áldozatok azonban nem tudták elvenni a bűneiket. Jézus a nagy főpap. Nem úgy mint a többi főpap, ő önmagát ajánlotta fel, mert ez az egyetlen áldozat, mely elveheti az egész világon az összes ember bűneit. Jézus volt a tökéletes főpap, mert elvette mindenkinek a valaha elkövetett vétke miatti büntetést.

Isten azt mondta Ábrahámnak: "A föld minden népcsoportja áldott lesz általad." Jézus Ábrahámnak egy leszármazottja volt. Minden népcsoport áldott általa mivel mindenki aki hisz Jézusban üdvösséget kap, megmenekül a bűneitől és Ábrahámnak egy szellemi leszármazottja lesz.

Mikor Isten elmondta Ábrahámnak hogy ajánlja fel az ő fiát, Izsákot áldozatul, Isten már elkészített egy bárányt a fiú Izsák helyett. Mi mindannyian megérdemeljük a halált a mi bűneink miatt. Isten azonban gondoskodott Jézusról, az Isten Bárányáról, hogy áldozatként meghaljon helyettünk.

Mikor Isten elküldte az utolsó csapást Egyiptomra azt mondta minden izraelita családnak, hogy vágjanak le egy tökéletes bárányt, majd a vérét kenjék fel az ajtófélfa két oldalára és a tetejére. Mikor Isten látta a vért elment a házuk mellett és nem ölte meg az ő elsőszülöttjeiket. Ezt az eseményt nevezik Páskának.

Jézus a mi Páska-bárányunk. Ő tökéletes és bűn nélkül való volt, és a Páska ünnepe alatt volt megölve. Mikor valaki hisz Jézusban, Jézusnak a vére fizet annak az embernek a bűneiért, és Isten büntetése elkerüli azt az embert.

Isten szövetségre lépett az izraelitákkal, akik Isten választott népe lettek. Most azonban Isten teremtett egy Új Szövetséget amely mindenki számára nyitva áll. Az Új Szövetség miatt bárki, bármelyik népcsoportból ha hisz Jézusban Isten választott népéhez tartozhat.

Mózes egy nagy próféta volt, aki kihirdette Isten szavát. Jézus azonban az összes közül a legnagyobb próféta. Ő maga Isten, ezért minden, amit tett vagy mondott Istennek a cselekedetei és az ő beszéde volt. Ezért van az, hogy Jézus Isten Igéjének lett nevezve.

Isten megígérte Dávid királynak, hogy az egyik leszármazottja királyként fog uralkodni Isten népe fölött örökre. Mivel Jézus az Isten Fia, a Messiás, Ő az a különleges utódja Dávidnak, aki örökre uralkodik.

Dávid Izráel királya volt, Jézus azonban az egész univerzum királya! Ő vissza fog jönni és igazsággal és békességgel fog uralkodni az ő országában örökre.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?