unfoldingWord 48 - Jisu He Kosom Dia Jonom Hua Masiha Ase

Balangkas: Genesis 1-3, 6, 14, 22; Exodus 12, 20; 2 Samuel 7; Hebrews 3:1-6, 4:14-5:10, 7:1-8:13, 9:11-10:18; Revelation 21

Bilang ng Talata: 1248

Wika: Nagamese

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Jetia Isor prithibikhan ke banaise, sob bisi bhal thakise. Aru eku pap thaka nai. Adam aru Eve ekjon-dusra-jon ke bisi morom kurithakise aru tai duijon Isor ke morom kurikena thakise. Ta-te taikhan ke eku bimar aru mora thaka nai. Prithibi ineka he thakibole Isor laga mon icha asile.

Saitan pora bagan te Eve logote ekta sap nisina hoikena kotha kurise, kilemane tai Eve ke thogai dibole mon thakise. Itu pichete, Eve aru Adam Isor ke pap kurise. Aru taikhan pap kura nimite, prithibi te sob manukhan morijabole hoise.

Adam aru Eve pora pap kura nimite, itu pora bi bisi bia ekta hoise. Taikhan Isor laga dusman hoijaise. Kilekoile tai duijon laga pap nimite, sob manu pap kurikena ahise. Ekjon manu jonom pora he Isor laga dusman hoijaise. Isor aru manukhan majote shanti nathaka hoise. Ineka hoilebi Isor he shanti banabole mon thakise.

Isor pora kosom dia tu Eve pora ahakhan pora sap laga matha kuchai dibo, aru sap pora taikhan laga theng kamuri dibo. Aru Saitan pora Masiha ke moraidibo, hoilebi Isor pora tai ke arubi jinda kuridibo. Itu pichete, Masiha pora Satan laga shakti hodai nimite khotom kuridibo. Bisi sal pichete, Isor pora dikhaise Jisu he Masiha ase.

Isor pora Noah ke ekta nao banaikena tailaga ghor manukhan ke bachai lobi koise, kilekoile tai ekta dangor ban-pani pathabole asile. Itu nisina he Isor pora jun khan tai ke biswas kure, taikhan ke roikha kuriloi. Aru itu nisina he, kunkhan pap kam kure, taikhanke Isor pora morai dibole thik ase. Hoilebi junkhan tai ke biswas kore, taikhan ke roikha kuribo Isor pora Jisu ke pathaise.

Ek sou sal pora bisi hua pichete, purohit khan hodai puja kure. Itu kura motlob manukhan ke taikhan pap kurise aru itu nimite Isor pora taikhan ke sajai dia thik ase. Hoilebi taikhan laga papkhan itu bolidan dia pora hatai dibole para nai. Jisu he Sob-Pora Maha Purohit ase. Dusra purohit khan pora kuribole napara khali tai pora he parise. Tai nije ke bolidan korikena, sob manukhan laga pap hatai dise. Isor pora tai ke sajai dibole lage koikena tai mani loise, kilekoile ineka korile he manukhan laga pap hatai dibole paribo. Itu nimite Jisu he bisi bhal maha purohit asile.

Isor pora Abraham ke koise, “Ami prithibi te manu-laga-dolkhan sob ke apuni karone asis dibo.”Jisu bi Abraham laga khandan pora ahise. Isor pora manu-laga-dolkhan ke Abraham karone asis dise, kilekoile junkhan Jisu ke biswas kure, Isor taikhan ke pap pora bachai loe. Jetia taikhan Jisu ke biswas koriloe, tetia Isor taikhan bi Abraham laga khandan ase ineka bhabiloi.

Isor pora Abraham ke tai nijor laga khali ekta chokora Isak ke bolidan koribi koise. Hoilebi tetia Isor pora Isak laga bodli te bolidan koribole nimite ekta bhera dise. Amikhan sob nijor laga pap nimite moribole lage! Hoilebi amikhan laga jagate moribole Isor pora Jisu ke bolidan kurise. Itu nimite Jisu ke Isor Laga Bhera matise.

Jetia Isor pora Egypt desh te bisi dukh pathaise, Israel manukhan ke nijor ghorte ekta bhera katibole koise, aru itu bhera ke ekubi bia nathakibole lage. Tetia itu bhera laga khun taikhan dhorja laga khurite lagabole koise. Jetia Isor khun dikhise, tai utu ghor bhitorte naghusikena par kurise aru taikhan laga dangor chokorakhan ke moraidia nai. Jetia itu hoise, Isor pora ituke Mukti-Jatra matidise.

Jisu toh Mukti-jatra laga Bhera nisina ase. Tai kitiabi pap kurianai, aru tai logote ekubi galti thaka nai. Tai itu utsov homoite morise. Kun Jisu ke biswas kuribo, Jisu laga khun pora utu manu laga pap sob terai dibo. Itu Isor pora manu uporte par korikena ja-a nisina ase, kilekoile Isor tai ke sajai nadibo.

Isor pora ekta kotha Israel manukhan logote milaikena rakhise, kilekoile Isor pora taikhanke tai nijor laga manu bonabo koise. Hoilebi itia Isor pora dusra Notun-Niom sob manukhan nimite miliase. Kun manukhan Notun-Niom laga kotha manibo, taikan Isor laga manu hoijabo. Kilekoile taikhan Jisu ke biswas thaka nimite Jisu ke manibo.

Moses ekta bhaubadi thakise jun Isor laga kotha bisi takot pora prochar kurise. Hoilebi Jisu he sob pora dangor bhaubadi ase. Tai Isor ase, aru tai ki kurise sob Isor laga kam ase aru tai ki koise, itu sob Isor laga kotha ase. Itu nimite Isor laga kotha te Jisu ke Isor-laga-Kotha ineka ma-te.

Isor pora raja David ke kosom dise, tai laga khandan pora ekjon manu Isor laga manukhan uporte hodae-hodae nimite raja hobo. Jisu Isor laga Chokora ase aru tai he Masiha ase, aru tai he David laga khandan pora aha ase jun he hodae-hodae nimite raj kuribo.

David Israel laga raja thakise, hoilebi Jisu sorgo aru prithibi laga raja ase! Tai arubi wapas ahibo aru tai laga rajyo te raj kuribo, aru tai thik phaislakhan kuribo aru shanti hodae nimite thakibo.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?