unfoldingWord 48 - 耶稣是应许的那位弥赛亚

Balangkas: Genesis 1-3, 6, 14, 22; Exodus 12, 20; 2 Samuel 7; Hebrews 3:1-6, 4:14-5:10, 7:1-8:13, 9:11-10:18; Revelation 21

Bilang ng Talata: 1248

Wika: Chinese Simplified

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

上帝创造世界时,一切都是完美的,没有罪。亚当和夏娃彼此相爱也爱上帝,没有死亡和疾病。上帝想要世界是这样的。

在伊甸园里, 撒旦通过蛇说话来欺骗夏娃,亚当和夏娃就犯罪得罪了上帝。因为他们犯罪,地上的每个人就会生病和死亡。

因为亚当和夏娃犯罪,发生了更可怕的事——他们变成上帝的敌人。结果,从那以后每个人一出生就带有罪性, 成了上帝的敌人。上帝和人的关系被罪破坏。但是,上帝有一个修复与人关系的计划。

上帝应许夏娃的后裔要打碎撒旦的头,撒旦也会伤他的脚跟。也就是说,撒旦会杀死弥撒亚,但上帝会使他从死里复活。然后,弥撒亚会永远粉碎撒旦的权势。许多年后,上帝显明耶稣就是弥撒亚。

上帝以洪水毁灭全地时,用船拯救了那些相信他的人。同样,虽然每个人因自己的罪都当灭亡,但上帝用耶稣来拯救每个相信他的人。

数百年来,祭司不断为百姓向上帝献祭,表明他们因罪而受的惩罚,但献祭不能带走他们的罪。耶稣是不同于其他的大祭司,他将自己当作祭物献上,除去世人所有的罪。他是完美的大祭司,因他受的惩罚担当了每个人所犯的罪。

上帝对亚伯拉罕说:“地上的万民都要因你得祝福。” 耶稣是亚伯拉罕的后裔,地上的万民也因耶稣得祝福。因为所有信他的人都将从罪中得救成为亚伯拉罕属灵的后裔。

当上帝告诉亚伯拉罕献上他的儿子以撒作为祭物时,上帝预备了一只羔羊来代替以撒作祭物。我们因着各自的罪都应当死,但上帝预备了耶稣作为祭物替我们受死。

上帝在埃及施行最后一灾时,每个以色列家庭都要杀一只无残疾的羊,并将血涂抹在门框上。当上帝的使者看到血时,就会越过他们的房子不杀他们头生的儿子。

耶稣是我们逾越节的羔羊。他是完全无罪的,在逾越节被杀。任何人相信耶稣,耶稣的血就洗净他的罪,他也不会受到上帝的惩罚。

上帝与他的选民以色列人立约,现在他所立的新约适用于每个人。每个民族的每个人都可以因着相信耶稣成为上帝的子民。

摩西是宣布上帝话语的伟大先知,耶稣却是最伟大的先知。他就是上帝,他所说所行的都是出自上帝。所以,耶稣被称为上帝的道。

上帝应许大卫王,弥撒亚将会从他的后裔而出。因为耶稣是上帝的儿子和弥赛亚, 是大卫特殊的后裔。他将永远为王。

大卫是以色列王,但耶稣是全宇宙之王。他将要再来,用公义、和平永远治理他的国。

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?