Madalas na Katanungan

Madalas na Katanungan

Tungkol sa Global Recordings Network

Ano ang layunin ng misyong ito?

Layunin namin na mabisang maiparating ang katotohanan ng Salita ng Diyos sa mga grupong minorya at sa mga lugar na mababa ang antas ng literasiya sa pamamagitan ng mga kwentong nakarecord na gamit ang sarili nilang wika upang sila man ay maging tagasunod ng Panginoong Hesu-Kristo.

Ilan ang Wika na dapat ikonsidera?

Walang nakakasiguro kung ilan lahat at ito ay nakabatay sa kung ano ang binibilang. Ang Ethnologue (produced by SIL) ay nakapagtala ng 6,912 na sa kasalukuyan ay ginagamit at isinusulat na wika. Ngunit kung pagbabatayan ang komunikasyong audio sa "punong wika", kailangang bilanging magkahiwalay ang ibat-ibang diyalekto ng punong wika. Kahit ang kaibahan sa punto ay may malaking epekto sa pagtanggap at pagkaunawa ng recording kaya dapat itong ikonsidera. H

Tinatayang may higit sa 13,000 ang kabuuang bilang ng iba´t ibang paraan ng pananalita. Kung ipalagay ng GRN na may 12,000 wika at diyalekto. Nakagawa na kami ng mahigit sa 6,000 sa mga ito.

Ano ang inyong ginagawa?

Gumagawa kami ng mga recording ng mga kilalang kwento at katuruan mula sa Bibliya sa iba´t ibang wika - at ang pinakapunong adhikain ay magawa ito sa bawat isang wikang mayroon sa buong daigdig para maipahayag ang salita ng Diyos sa buong mundo nang sa gayon ay lalo pang maging madami ang tagasunod ng Panginoong Hesu Kristo. Gumagawa din kami ng mga simpleng audio visual na programa (mga cassette o CDs na may kalakip na mga larawan) na layuning makatulong na maunawaan ang payak at buod na mensahe at katuruan ng Bibliya ng mga tao lalo na sa mga lugar na hindi nakababasa o nakakasulat at umaasa lamang sa "pasalita" bilang komunikasyon. Gumagawa din kami ng mga espesyal na aparatong nagpapatugtog kagaya ng casette player na iniikot ng kamay at iba pang matitibay na aparato na hindi gumagamit ng tradisyonal na kuryente. Lahat ng mga materyales na ito ay ipinagkakaloob sa mga misyonero at mga lokal na ebanghelista, pastor at guro, at ipinamimigay din ng aming sariling mga grupo sa buong mundo.

San kayo nakabase at gumagawa?

Mayroon kaming operational centers, mga himpilan at ahensya sa mahigit 40 bansa. Ang mga recordings ay kalimitang ginagawa at ipinamamahagi sa haloslahat ng bansa sa buong mundo. Ang aming mga centers at himpilan ay kalimitang pinangangasiwaan ng lokal na tauhan. Dahil ang aming prayoridad ay kadalasang sa maliliit at nakaliligtaang grupo ng mga tao, kami ay naglalayong makarating kahit sa pinakaliblib na lugar kung kinakailangan.

Bakit ninyo ito ginagawa?

Mayroong ilang kadahilanan.

  1. Maraming maliliit na grupo ng mga tao ang wala halos Bibliya, Bagong Tipan o kahit bahagi man lang ng Bibliya sa sarili nilang wika.
  2. Tinatayang dalawa sa bawat tatlong tao sa buong mundo ang hindi nakababasa o nakababasang mabuti upang magamit ang Bibliya o bahagi ng Bibliya kahit na mayroon nito sa sarili nilang wika.
  3. Marami sa mga taong ito ay bahagi ng mga grupo na ang uri ng komunikasyon lamang ay "pasalita" kung saan lahat ng mahahalagang impormasyon ay ipinaparating sa pamamagitan lamang ng ibat ibang porma ng salita o ibang pang malikhaing paraan at kung saan ang pagsulat at pagbasa ay hindi kadalasang ginagamit.
  4. Ipinangako sa Banal na Kasulatan na magkakaroon ng tagasunod at may makararating sa Kanyang Kaharian mula sa bawat bansa, tribo at wika sa wakas ng panahon.
  5. Sa papamagitan ng kanyang salita sa Bibliya ay inatasan tayo ng Panginoong Diyos na ipahayag ang Mabuting Balita sa lahat ng tao at gawing alagad ang mga tao sa lahat ng bansa.

Nagkaron ba ng pagbabago sa mga layunin sa pagdaan ng mga taon sa mga proyekto o bansa?

Hinihikayat namin ang aming mga taga rekord na pag-aralan ang kanilang 'target' na grupo ng tao na alamin ang kanilang partikular na pangangailangan (lalo na ang espirituwal) at alamin di ang pinakamabisang materyales na maaaring gamitin upang mapunuan ang mga pangangailangang iyon. Inaaalam din nilang mabuti kung ano ang pinakamabisang paraan upang maipahatid ang mga mensahe gamit ang mga kwento, mga awit o iba pang pamamaraan.

Bilang bahagi ngproyektong 10K Hamon ay pinipilit naming maging mas mabisa at mas masidhi ang aming gawaing makapaghatid ng naangkop na materyales sa bawat grupo ng mga tao. Kasama dito ang pagsusuri muli ng mga dati nang nakarecord na wika.

Sino-sino ang gumagamit ng mga materyales?

Matapos magawa at masuri ang mga recording, ang aming mga grupo ay babalik sa mga lugar kung saan ginawa ang mga rekording upang ipamahagi ang mga ito at gawin ang iba pang gawain upang maipahayag ang mabuting balita. Kadalasan ang aming mga grupong ito ay nakikipagtulungan sa mga lokal na iglesya, ibang mga misyon at misyonero.

Ang mga rekording at ang aparato upang iparinig ito ay ipinamamahagi din na may malaking subsediya sa mga misyonero, mga simbahan, mga pastor at ebanghelista upang magamit nila sa kanilang misyon at pagpapahayag.

Anong teknolohiya ang inyong ginagamit?

Nagsimula kami sa paggamit ng mga sinaunang plastik na plaka. Pagkatapos ang casette ang naging pangunahing gamit sa loob ng maraming taon kahit hanggang sa kasalukuyan kung saan patuloy silang ginagamit sa aming mga target na grupo. Ngunit nakagagawa din kami ng mga audio na CD at kahit mga MP3 na recording kung kinakailangan, at maroon din ilang materyales na naka video na aming binubuo para sa teknolohiya ng VCD at DVD.May mga aparatong Solid state na amin ding binubuo at ginagamit

Tungkol sa Recording

Ano ang pangunahing layunin ng mga recording ng GRN?

Ang pangunahing layunin ay maipaliwanag sa mga tao ang katotohanan ng salita ng Diyos at ang mensahe ng Kaligtasan sa wika na lubos at buong puso nilang nauunawaan. Sa madaling salita, ang mga materyales ay kapakipakinabang sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo at upang ang mga tao ay maturuan ng aral mula sa Bibliya at maging alagad.

Kailangan ba nilang ipahayag ang ministeryo at misyon ng Panginoong Jesus?

Ang "Mabuting Balita" at"Magmasid, Makinig & Mabuhay"ay maraming materyales na tumutukoy sa buhay at ministeryo ng Panginoong Hesus."Ang Buhay na Kristo" ay nakatuon lamang sa buhay at ministeryo ng Panginoong Hesus. Marami sa mga script na mayroon ang GRN ay nakatuon sa ilang aspeto ng buhay at gawain ng Panginoong Hesus.

Ipinaliliwanag ba ang buo at banal na plano ng Kaligtasan mula pa sa pagkalikha ng daigdig?

Ang "Mabuting Balita"ay nagbibigay ng maikling buod ng banal na kasulatan mula sa paglikha hanggang sa Panginoong Hesu Kristo. Ang "Magmasid,Makinig & Mabuhay" naman ay nagpapakita ng mas detalyadong kalipunan ng mga istorya sa Bibliya na nakaayos ayon sa pagkakasunod sunod at paksa sa Bibliya mula sa Genesis hanggang sa Gawa ng mga Apostol. Marami sa mga mensahe ng "Ang Salita ng Buhay" ay may ganito ding tema. Lahat ng mga materyales na ito ay ginawa upang magamit sa pagpapahayg ng Ebanghelyo at sa pagtuturo.

Sinasagot ba nila ang mga malalalim na katanungan ukol sa buhay, kamatayan at buhay na walang hanggan?

Marami sa mga mensahe ay tumatalakay sa mga bagay patungkol sa buhay at kamatayan, kaligtasan, paghuhukom, langit at impyerno sa iba´t ibang paraan. Dahil sa ang mga materyales na ito ay idinisenyo para ipahayag ng pasalita, ang istilo ng presentasyon ay hindi parang sermon bagkus ang mga aral ay naituturo sa pamamagitan ng mga kwento.

Ang mga mensahe ba ay nagbibigay ng mga angkop na salita mula sa Bibliya para sa ibat ibang pangangailangan?

Pumipili ng mga nararapat na script para sa bawat wika upang tumugon sa bawat isyu tulad ng pagkakasakit, kamatayan, takot sa masasamang espirito atbp. Ang "Magandang Balita" ay tumatalakay din ng bahagya sa mga paksa tulad ng Pamilyang Kristyano, "mahika", iglesya at pagpapatotoo.

Nagtataglay ba ang mga recording ng bahagi ng Bibliya o ng buong Bibliya?

Kalimitan kami ay gumagawa sa mga wika kung saan wala pang nasasalin na Bibliya. Kung mayroon nang salin ng Bibliya sa wikang aming ginagawan ng recording, maari naming irekord ang ilang bahagi o kahit ang buong aklat, madalas ay katulong ang ibang ahensiya na nagsasalin ng Bibliya. Hindi namin kalimitang nairerekord ang buong Bagong Tipan.

Paano naipakikilala ng mga recording ang basehang doktrina ng mga Kristyano?

Sa mga grupong gumagamit ng "pasalita" bilang tanging paraan ng pakikipag-ugnayan, ang Kanluraning istilo ng pagtuturo ng doktrina ay kalilmitang hindi epektibo sa pagtuturo ng mga materyales na ito. Ang mga kwento sa Bibliya ay ginagamit upang maipakilala ang kalikasan at katangian ng Diyos, ang kalikasan ng tao, kasalanan, kaligtasan at iba pa. Wala kaming mga materyales na tungkol sa pagtuturo ng doktina sa paraan ng "sistematikong teyolohiya".

Mayroon bang panlahatang script sa lahat ng mga recording ng GRN?

Mayroon kaming kalipunan ng mga script sa wikang Ingles at sa ilan pang mga wika. Ang isang programa na may parehong pangalan, halimbawa ang "Mabuting Balita" ay naglalaman ng parehong materyales at paksa kahit ano pa ang wika. Kaya kung babasahin ang script sa Ingles ito ay magbibigay ng magandang ideya kung ano ang nilalaman ng programa sa lahat ng wika. Bagamat magkapareho ang script, hinihikayat ang mga nagrerekord na iwasang isalin ang script ng bawat salita bagkus ay isalin ang pinakakahulugan ng pangungusap ayon sa gamit ng wikang pinagsasalinan upang maging natural sa pandinig ang salin na rekording. Ang script ay nagsisilbing batayan ng pagsasalin ng mga kwento sa ibang wika. Sa ibang pagkakataon ay may ilang ding batayang script na ginagamit sa sa ibat ibang wika. Sa pagsasalin, kailangan ding palaging sigurado na ang programa ay naaangkop sa mga pakay na grupo.

Ilang rekording ang ginagawa sa bawat wika?

Hindi pare-pareho at nakabatay sa maraming bagay. Halimbawa, may mga wikang nairekord na nang maraming taon na ang nakalipas ngunit may kaunting nilalaman lamang, kalimitan ay 15-30 minuto. Kaunting wika pa lamang ang may mga materyales na may tagal na 15-20 oras na recording. Sa kasalukuyan, para sa mga grupo na walang ibang paraan upang marating ng ebanghelyo, kami ay naglalayon na makagawa ng recording na may tagal na 8-10 oras sa loob ng ilang taon. Kung minsan ay gumagawa din ng isang partikular na materyales para sa isang wika bilang karagdagan sa ilang materyales na mayroon na para sa naturang wika.

Gaano katagal kalimitan ang mga rekording?

Ang "Salita ng Buhay" ay kalimitang binubuo ng serye ng mga maiksing mensahe at mga awit. Bawat isang mensahe ay tumatagal ng halos 4 na minuto. Ang isang buong programa ay tumatagal ng mula 30 hanggang 60 minuto. Ang "Mabuting Balita" ay tumatagal ng humigit kumulang 40-50 minuto bagamat maaaring mas mahaba ito sa ilang wika. Ang bawat isa sa 8 yunit ng "Magmasid, Makinig & Mabuhay" ay umaabot sa 35-45 minuto. Ang buong rekording sa Ingles ng "Ang Buhay na Kristo" ay umaabot sa 2 oras.

Hinahati ba ang mga rekording sa maiikling bahagi?

Ang programang "Salita ng Buhay" ay maaaring itigil sa bawat isang track, na kalimitan ay isang 3-5 minuto na mensahe o awit. Ang audio visual na presentasyon ay maaaring itigil at talakayin sa bawat isang larawan o grupo ng mga larawan na bumubuo ng kwento, halimbawa -ang kwento ni Noah

Maghanap pa