Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Over Global Recordings Network

Wat is de inhoud van onze bediening?

We streven ernaar om God's Woord op een effectieve manier te communiceren aan ongeletterde en kleinere bevolkingsgroepen d.m.v. audio-opnamen in de eigen taal, zodat men Christus mag leren kennen.

Hoeveel talen zijn er?

Niemand weet precies hoeveel talen er zijn. Ook is niet altijd duidelijk wat meetelt en wat niet. De Ethnologue (van SIL) vermeldt 6912 talen. Echter op het niveau van communicatie in de "moedertaal", zijn er vele verschillende dialecten en spraakwijzen die ook meegeteld moeten worden. Zelfs een verschil in accent kan verschil uitmaken voor het al of niet accepteren van een opname.

Sommigen schatten dat er meer dan 13000 verschillende dialecten of spraakwijzen zijn. Binnen de GRN gaan we voor het gemak uit van een geschat aantal van 10000 talen en dialecten.. We hebben tot dusver opnamen gemaakt in ongeveer 6000 talen.

Wat doet de GRN?

GRN maakt audio-opnamen van Bijbelverhalen en Bijbelonderricht in duizenden talen - feitelijk van elke taal op deze planeet. Dit, voor evangelisatie, en discipelschap. Ook produceren we eenvoudige audio-visuele programma's (CD's met platenboeken), die m.n. ongeletterde mensen en mensen uit orale culturen helpen om de boodschap van de Bijbel te begrijpen. Ook maken we afspeelapparaten voor speciale doeleinden, zoals handopwindbare mp3-spelers en voorheen cassettespelers. Elk van deze materialen worden verstrekt aan zendelingen en locale evangelisten, voorgangers en leraren. Ook worden ze verspreid door onze eigen teams die overal in de wereld werkzaam zijn.

Waar werkt GRN?

We hebben centra, afdelingen en agentschappen in meer dan 40 landen. Er zijn opnamen gemaakt en verspreid in feitelijk alle landen van de wereld. Onze centra en kantoren worden meestal bemand door locale mensen. Aangezien onze prioriteit ligt bij de meest kleine en vaak verwaarloosde volken, gaan we zelfs naar de meest afgelegen bevolkingsgroepen indien noodzakelijk.

Waarom doet u dit werk?

Daar zijn verschillende redenen voor.

  1. Honderden kleine bevolkingsgroepen beschikken niet over een Bijbel, Nieuw-Testament of Bijbelboek in hun eigen taal.
  2. Tweederde van de wereldbevolking leest niet of niet goed genoeg om een Bijbel of Bijbelgedeelte te kunnen begrijpen, zelfs als die geschreven is in hun eigen taal.
  3. De meeste van deze mensen maken deel uit van "orale culturen", waar belangrijke informatie wordt gecommuniceerd met gebruik van orale middelen of d.m.v. drama en waar weinig waarde wordt gehecht aan gedrukte materialen.
  4. In de Bijbel lezen we de belofte dat er op het eind uit elke taal, stam of natie mensen zullen staan voor de troon van God.
  5. God heeft ons in de Bijbel de opdracht gegeven om het Goede Nieuws aan iedereen te vertellen en discipelen te maken van mensen uit alle volken.

Zijn de doelstellingen ook gewijzigd of aangepast in de afgelopen jaren of verschilt dit per project of land?

We moedigen de audio recordists aan om zich te verdiepen in de doelgroep om te zien waar hun (geestelijke) noden liggen en om materialen te maken die daaraan tegemoet komen. Zij moeten keuzes maken en beslissen welke communicatievormen het meest geschikt zijn om de boodschap te verkondigen. Zo kan men gebruik maken van muziek, verhalen of andere stijlvormen.

Een onderdeel van10K Challenge een project is een zo grondig en effectief mogelijke manier te bedenken in het aanleveren van geschikte materialen voor elke bevolkingsgroep. Dit betekent ook dat we oude opnamen evalueren waar mogelijk.

Wie maakt gebruik van de materialen?

Nadat de opnamen zijn gemaakt en uitgetest, gaan onze teams meestal weer terug naar de plaats waar de opnamen zijn gemaakt om deze te distribueren en wat verder nodig is om het Goede Nieuws te verkondigen. Meestal werken deze teams samen met gemeenten/kerken en andere zendingsgenootschappen en zendelingen

De opnamen en afspeelapparaten worden ook tegen gereduceerde prijs geleverd aan zendelingen en locale gemeenten, voorgangers en evangelisten om gebruikt te kunnen worden in hun bediening.

Welke technologie gebruikt u?

GRN is begonnen met het maken van platen. Later werden dit cassettesgedurende meerdere jaren. Deze worden nog steeds gebruikt door vele van onzedoelgroepen. Maar de nadruk ligt nu op het maken van audio CD's en MP3. Ookzijn we begonnen met het maken van video-materialen op DVD. En de nieuwstetechnieken op het gebied van mobiele technologie worden nu toegepast om deboodschap te kunnen verkondigen.

Over de opnamen

Wat is het hoofddoel van de GRN opnamen?

Het hoofddoel is de verkondiging van het evangelie en het Verlossingsplan in een taal en stijl die de harten van de mensen aanspreekt. De materialen kunnen dus gebruikt worden voor evangelisatie, eenvoudig Bijbelonderricht en discipelschapstraining.

Gaan de opnamen ook over de bediening van Jezus?

De "Good Nieuws" en"Look, Listen & amp; Live" materialen bevatten uitvoerige informatie over het leven en de bediening van Jezus. "De "Living Christ"" materialen gaan exclusief over het leven en de bediening van Jezus. En vele scripts in ons archief bevatten delen die gaan over aspecten van Jezus' leven en werk.

Geven deze materialen een volledig overzicht van God's Verlossingsplan vanaf de Schepping?

De "Goed Nieuws" materialen geven een kort overzicht van de Bijbel vanaf de Schepping tot en met Christus. De "Look, Listen & Live" materialen gaan dieper in op de Bijbelverhalen en presenteren deze op een chronologische en thematische manier vanaf Genesis tot en met het boek Handelingen. Veel van de "Words of Life" boodschappen gaan ook over deze onderwerpen. Elk van deze materialen hebben zowel een evangeliserend als onderwijsgevend doel.

Geven zij ook een antwoord op zingevingsvragen?

Veel van de boodschappen gaan over zaken als leven en dood, redding, oordeel, hemel en hel op verschillende manieren. Aangezien de materialen primair bedoeld zijn voor 'orale communicators', is de stijl niet die van een preek, maar in verhaalvorm.

Worden er in de boodschappen ook Bijbelverzen genoemd die tot steun kunnen zijn bij bepaalde noden?

In elke taal worden er scripts gebruikt die ingaan op vragen over ziekte, angst voor de dood, boze geesten, etc. De 'Goed Nieuws' presentatie bespreekt ook in het kort zaken over het christelijk gezinsleven, magie, de gemeente en getuige-zijn.

Bevatten de opnamen ook Bijbelgedeelten of opnamen van de gehele Bijbel?

We werken vaak met talen waarin er geen Bijbelvertaling gemaakt is. Als er delen van de Bijbel opgenomen zijn, maken we ook opnamen van Bijbelgedeelten, meestal in samenwerking met een Bijbelgenootschap of andere vertaalorganisatie. Meestal maken we geen opnamen van een geheel Nieuw Testament of Bijbel. Dit wordt al door andere organisatie(s) gedaan.

Hoe wordt de basis van het christelijk geloof gecommuniceerd in de opnamen?

In orale culturen is onze Westerse manier van onderwijzen meestal ongeschikt. Daarom maken we gebruik van Bijbelverhalen om te spreken over zaken als de natuur van God, zonde, redding, etc. We hebben geen leerstellige materialen in de vorm van een "systematische theologie".

Is er één algemeen script voor alle GRN opnamen?

We hebben een archief van scripts in het Engels en een aantal in andere talen. Een opname met dezelfde naam, bijv. "Goed Nieuws", heeft dezelfde inhoud ongeacht de taal waarin het gemaakt is. Het lezen van het Engelse script geeft u dus een idee van de inhoud van het programma. Audio recordists worden echter aangemoedigd om niet slaafs een woord-voor-woord vertaling te maken van de scripts. Dit zou resulteren in een erg kunstmatige vertaling. De scripts dienen als basis om het verhaal in een andere taal te kunnen vertellen. Soms is er gebruik gemaakt van een set scripts die vertaald zijn in meerdere talen. Men moet er echter over waken dat de materialen geschikt zijn voor de doelgroep.

Hoeveel opnamen worden er gemaakt in een bepaalde taal?

Dit verschilt per taal. Sommige van de talen die lang geleden opgenomen zijn, bevatten weinig materiaal, bijv. 15 -30 min. In enkele talen is er 8-10 uur aan materiaal beschikbaar. Nu proberen we voor een bevolkingsgroep waarin er geen andere materialen beschikbaar zijn 8-10 uur aan opnamen te maken over een paar jaar. Soms worden er specifieke materialen gemaakt als er al andere beschikbaar zijn.

Hoe lang duurt een opname?

De "Words of Life" opnamen bestaan meestal uit een serie van korte boodschappen en christelijke muziek. Elke boodschap duurt ongeveer 4 minuten. Een volledige opname duurt dan 30 - 60 minuten. De "Goed Nieuws" opname duurt ongeveer 40-50 min., hoewel dit kan verschillen per taal. Elk van de 8 onderdelen van de "Look, Listen & Live" materialen duurt ongeveer 35-45 minuten. De volledige Engelstalige opname van " The Living Christ" duurt ongeveer 2 uur.

Worden de opnamen ook opgesplitst in kleinere onderdelen?

De "Words of Life" opnamen kunnen gepauzeerd worden na elke track, bijv. na elke boodschap of lied. De audio-visuele opnamen kunnen gestopt worden na elke afbeelding om er verder over door te praten, of na een groep afbeeldingen die samen een verhaal vertellen, zoals het verhaal van Noach.

Verwante informatie

Over GRN - GRN produceert audio opnamen of eenvoudig Bijbelonderricht in 6451 talen die gesproken worden door de minst bereikte volken op aarde

Materialen voor evangelisatie en Bijbelonderricht - Global Recordings Network produceert audio materialen in duizenden talen die bestemd zijn voor evangelisatie en eenvoudig Bijbelonderricht naast platenboeken en handopwindbare afspeelapparaten.

Artikelen - Wereldwijd nieuws en artikelen over het werk van Global Recordings Network.

Nieuws - Laatste nieuws over de bediening en beschikbare materialen van Global Recordings Network van over de gehele wereld.

Oraliteit - Artikelen over de kenmerken van orale samenlevingen, en hoe het evangelie aan hen te communiceren.