Leerstellige verklaring

Leerstellige verklaring

GRN heeft de Geloofsverklaring van de World Evangelical Alliance aangenomen. Op deze manier identificeren we ons met een organisatie die in evangelische kringen wereldwijd bekend en gerespecteerd is en evangelische groepen uit vrijwel elk land vertegenwoordigt.

Wij geloven

...in de Heilige Schrift zoals oorspronkelijk door God gegeven, goddelijk geïnspireerd, onfeilbaar, volledig betrouwbaar; en de hoogste autoriteit in alle zaken van geloof en gedrag...

Eén God, eeuwig bestaand in drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest...

Onze Heer Jezus Christus, God gemanifesteerd in het vlees, Zijn maagdelijke geboorte, Zijn zondeloos menselijk leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangende en verzoenende dood, Zijn lichamelijke opstanding, Zijn hemelvaart, Zijn middelaarswerk , en Zijn Persoonlijke terugkeer in macht en heerlijkheid...

De Redding van de verloren en zondige mens door het vergoten bloed van de Heer Jezus Christus door geloof zonder werken, en wedergeboorte door de Heilige Geest...

De Heilige Geest, door wiens inwoning de gelovige in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden, te getuigen en te werken voor de Heer Jezus Christus...

De Eenheid van de Geest van alle ware gelovigen, de Kerk, het Lichaam van Christus...

De Opstanding van zowel de geredden als de verlorenen; zij die behouden zijn tot de opstanding des levens, zij die verloren zijn tot de opstanding der verdoemenis.

Verwante informatie

Ministerie Strategie - GRN traint mensen om veldopnamen te kunnen maken en zendt hen uit naar landen over de gehele wereld - geen taal te vreemd en geen dorp te ver weg.

Over GRN - GRN produceert audio opnamen of eenvoudig Bijbelonderricht in 6425 talen die gesproken worden door de minst bereikte volken op aarde

Visie en Mission - Het doel van Global Recordings Network is het evangelie bekend te maken aan elke stam, taal of natie.

Policies and Guidelines - The guiding principles, doctrines and policies under which GRN functions.