Waarden en normen

Waarden en normen

1. De noodzaak van het evangelie

Zonder het Goede Nieuws van de Here Jezus zijn de mensen eeuwig gescheiden van God. Het evangelie is een kracht tot behoud voor een ieder die gelooft (Rom. 1:16), "want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden" (Rom 10:13). En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. (Handelingen 4:12)

2. Afhankelijkheid van God

Geloof en afhankelijkheid van God is diep verweven met het wezen van de zending vanaf haar aanvang. Dit komt o.a. tot uitdrukking in onze verbintenis met het gebed als de primaire strategie in elk aspect van ons zendingswerk. Elke andere strategie moet het resultaat zijn van gebed en overeenstemmen met de waarden van Gods Koninkrijk. We deinzen niet terug voor de uitdaging die hierin besloten ligt. Met God zijn alle dingen mogelijk.

3. De waarde van het luisteren naar de Boodschap

"Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus" (Rom 10:17) Voor hen die niet kunnen lezen of dat niet gewoon zijn, is het horen de enige manier waarop men het Woord van God kan aannemen. En zelfs voor hen die wel lezen, kan het luisteren naar de Boodschap van het evangelie op een cultureel relevante wijze en onder de kracht van Gods Geest, een enorme uitwerking hebben. Audio opnamen zijn een effectieve manier om mensen met het evangelie bekend te maken.

4. Aandacht voor kleine bevolkingsgroepen

Geen enkele bevolkingsgroep wordt buitengesloten door de strategie van GRN op grond van haar aantal. Als onderzoek uitwijst dat er behoefte bestaan aan opnamen in die taal, zal GRN proberen daaraan tegemoet te komen.

5. Een houding van lofprijzing

We nemen de Bijbelgedeelten serieus die spreken over blijdschap en dankbaarheid onder alle omstandigheden. (1 Thess. 5:16-18). Het is ons verlangen om de blijdschap van de Heer te weerspiegelen, zelfs onder moeilijke omstandigheden.

Verwante informatie

Visie en Mission - Het doel van Global Recordings Network is het evangelie bekend te maken aan elke stam, taal of natie.

Policies and Guidelines - The guiding principles, doctrines and policies under which GRN functions.