De 'Kijk, Luister & Leef' audio-visuele productie

De "'Look, Listen & Live'" serie bestaat uit 8 audio-visuele programma's en is zeer geschikt voor systematische evangelisatie en christelijk onderwijs. In elk boek staan 24 afbeeldingen.

Deze serie omvat onderwijs over Oudtestamentische personen, het leven van Jezus en de vroege gemeente. Het is vooral geschikt om de evangelieboodschap en eenvoudig Bijbelonderwijs te geven aan mensen waarvan de taal niet op schrift staat of die niet kunnen lezen.

De afbeeldingen zijn helder en rijk gekleurd om aantrekkelijk te kunnen zijn voor mensen die niet gewend zijn aan visuele onderwijsmaterialen.

  1. Het begin met God (Adam, Noach, Job, Abraham)
  2. Mannen van God (Jacob. Jozef, Mozes)
  3. Overwinning door God (Jozua, Deborah, Gideon, Simson)
  4. Dienaars van God (Ruth, Samuël, David, Elia)
  5. Op de proef gesteld door God (Elisa, Daniël, Jona, Nehemia, Esther)
  6. JEZUS als Leraar & Geneesheer (Evangelie van Matteüs en Marcus)
  7. JEZUS als Heer & Redder (Evangelie van Lucas en Johannes)
  8. Handelingen van de HEILIGE GEEST (De vroege gemeente en Paulus)

Audio opnamen

Deze zijn beschikbaar in honderden talen en kunnen afgespeeld worden terwijl men naar de illustraties kijkt. De opnamen kunnen tussentijds gestopt worden om vragen te beantwoorden, van gedachten te wisselen of extra uitleg te geven indien nodig.

De opnamen zijn vrijwel altijd gemaakt met personen die de taal als moedertaal spreken, die een duidelijke stem hebben en gerespecteerd worden in de locale gemeenschap. Muziek en liederen uit de eigen cultuur worden soms toegevoegd tussen de afbeeldingen. Er zijn verschillende manieren om de vertaling en communicatie te controleren.

De opnamen zijn beschikbaar in mp3-formaat en kunnen gedownload worden.

Materialen in drukvorm

Flip-over's

Deze zijn leverbaar in A3-formaat (420mm x 300mm of 16.5" x 12"), met spiraal aan de bovenzijde. Deze zijn m.n. geschikt voor gebruik in grote groepen.

Boekjes

Deze zijn leverbaar in A5-formaat (210mm x 140mm of 8.25" x 6"), in drukvorm. Deze zijn m.n. geschikt voor kleine groepen of individueel gebruik.

Boeken in zakformaat

Deze zijn leverbaar in A7-formaat (110mm x 70mm of 4.25" x 3"). Ideaal om weg te geven of voor indvidueel gebruik. Leverbaar in zowel kleur als zwart- & wit.

Scripts op papier

Deze zijn online beschikbaar in eenvoudig Engels.

De scripts kunnen gebruikt worden als richtlijn voor vertaling en het maken van opnamen in andere talen. Ze moeten aangepast worden aan de doeltaal, cultuur en gedachtenpatronen van de mensen. Sommige termen en begrippen moeten worden uitgelegd of kunnen soms zelfs beter weggelaten worden. Locale verhalen en toepassingen mogen aan de scripts worden toegevoegd om het onderricht dat bij de afbeeldingen hoort nog beter te illustreren.

Draagtassen voor Flip-over's

In de draagtassen past een set van 8 platenboeken met scripts, Cd's of cassettes.

Bijbelse Clipart

Deze CD bevat alle afbeeldingen uit de serie "Look, Listen & Live", "Good News" en "The Living Christ". De afbeeldingen zijn hoog resolutie zwart- & wit TIFF bestanden die geschikt zijn om te printen (A4 formaat, 300 DPI), en medium resolutie JPEG bestanden in kleur die geschikt zijn voor vertoning op een computer monitor (1620 x 1080 pixels), of om te printen (A5 formaat, 300 DPI). Ook staan er nog scripts en andere materialen op de CD.

Verwante informatie

Bestellen - Hoe kunt u materialen bestellen van Global Recordings Network?

Audio en audiovisueel materiaal - Een breed scala aan cultureel geschikte bronnen in meer dan 6000 talen, met name geschikt voor mondelinge communicatoren.

Bible-based Bridge Materials - Audio-visual bridge materials help to create a visual frame of reference

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Sunday School Materials and Teaching Resources - GRN's resources and material for teaching Sunday School. Use these tools in your childrens ministry.