Ngaanyatjarra ngôn ngữ

Thứ tiếng: Ngaanyatjarra
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: ntj
Số hiệu ngôn ngữ của GRN: 4545
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

Mẫu của

Ngaanyatjarra - Genesis chapter 1.mp3

Các bài đã có sẵn bằng Ngaanyatjarra

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Jonah & Jesus Stills The Storm

(Hãy tải MP3 ở dạng) Các thông điệp từ những tín đồ cho công cuộc truyền giảng, tăng trưởng và khích lệ. Có thể có nhấn mạnh thuộc tôn giáo nhưng theo khuôn khổ dạy dỗ của Cơ đốc giáo. .

Luukaku Tjukurrpa 1 & 2 [Luke 1 & 2 (Christmas Story)]

(Hãy tải MP3 ở dạng) bản thu âm phần đọc Kinh thánh đặc sắc đã được dịch mà ít hoặc không có chú thích Mama Kuurrku Wangka, 2007.

Maakaku Tjukurrpa [Mark]

(Hãy tải MP3 ở dạng) bản thu âm phần đọc Kinh thánh đặc sắc đã được dịch mà ít hoặc không có chú thích Mama Kuurrku Wangka, 2007.

Mirlirrtjarralaya Yingkangu 1996

(Hãy tải MP3 ở dạng) Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca .

Ngurra Pirningkatja 2000

(Hãy tải MP3 ở dạng) Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca .

Purtun Kuliranyanka [Orange Pastoral Leaflet]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Chương trình mục vụ Âm nhạc và Thánh Kinh, như là các tài liệu trong mục vụ Ban tặng Kinh thánh .

Story of Beginning

(Hãy tải MP3 ở dạng) Các phần thuyết minh bằng âm thanh hoặc video về các câu chuyện trong Kinh thánh ở dạng tóm tắt hoặc đã được phiên dịch. .

Tjiitjalu-tjananya Purti Katungurlu Ninitipungkula [Sermon on the Mount]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Các thông điệp từ những tín đồ cho công cuộc truyền giảng, tăng trưởng và khích lệ. Có thể có nhấn mạnh thuộc tôn giáo nhưng theo khuôn khổ dạy dỗ của Cơ đốc giáo. .

Tjukurrpa Kurluny-kurlunypa Pirninya [Proverbs Selections]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. Mama Kuurrku Wangka, 2007.

Tjukurrpa Tannyulngatjarra [Daniel 3 & 6]

(Hãy tải MP3 ở dạng) bản thu âm phần đọc Kinh thánh đặc sắc đã được dịch mà ít hoặc không có chú thích Fiery Furnace and Lions Den. Mama Kuurrku Wangka, 2007.

Tjukurrpa Tjawitjanyatjarra [Joseph & Thánh ca]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Những mẩu chuyện tích Kinh thánh bằng âm thanh, thông điệp truyền giảng và có thể kèm theo các bài hát cùng nhạc sẽ giải thích về sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản về niềm tin Cơ đốc. .

Tjukurrpa Tjiitjanya Mirirrinytja [Easter Story]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Các thông điệp từ những tín đồ cho công cuộc truyền giảng, tăng trưởng và khích lệ. Có thể có nhấn mạnh thuộc tôn giáo nhưng theo khuôn khổ dạy dỗ của Cơ đốc giáo. .

Turlku Pirninya [Psalms Selections]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. Psalms: 1, 23, 46, 51, 63, 91, 100, 119(part), 126, 136 & 146 Mama Kuurrku Wangka, 2007.

Yiitjikulku Tjukurrpa [Ezekiel Selections]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. Mama Kuurrku Wangka, 2007.

Yuwa Walykumunu [Now you are a Christian]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Các bản thu của những ấn phẩm giấy,ngoài Kinh thánh .

Tải xuống Ngaanyatjarra

Các bài nghe ở ngôn ngữ khác nhau có một vài phần trong

Parnpajinyamapu-luya Yinkarni Turlkukaja Hãy tải MP3 ở dạng (in Martu Wangka)

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

Bible - Ngaanyatjarra - (Aboriginal Bibles)

Tên gọi khác cho

Eghiikoma
Kiikoma
Ngaanjatjarra
Ngaanyatjara
Nyanganyatjara
Pitjantjatjara: Kakararangkatja
Pitjantjatjara: Kayili
Pitjantjatjara: Ngamungkatja
Pitjantjatjara: Yulparirangkatja
Western Desert Language

Nơi ... được nói

Australia

Các ngôn ngữ liên quan đến Ngaanyatjarra

Những hội nhóm nói tiếng

Nyanganyatjara;

Thông tin về

Các thông tin khác: New Testament.

Trình độ học vấn: 11

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên hệ với Phòng thu GRN Toàn cầu.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.

GRN cũng có các cơ hội dành cho các tín đồ Thiên Chúa Giáo đóng góp một cách có ý nghĩa vào việc truyền đạo cho những nhóm người ở vùng sâu xa thông qua các câu chuyện Kinh Thánh được kể, hoặc hỗ trợ sự phát triển của nhà thờ. Bạn có thể hỗ trợ các nhiệm vụ hoặc nhà thờ tham gia vào việc truyền giáo hay nhà thờ trồng, thông qua các vật liệu bảo trợ hoặc phân phối. Chúng tôi cũng có cơ hội thú vị để được tham gia vào các nhiệm vụ từ xa từ bất cứ nơi đâu trên thế giới. Nếu bạn thường xuyên tham dự một nhà thờ Thiên chúa giáo, và tin rằng Kinh Thánh, bạn có thể chơi một phần trong sứ mệnh, và xem lại các nhóm người chưa được tiếp cận nghe phúc âm của Chúa Giêsu Kitô.