ภาษา Ngaanyatjarra

ชื่อภาษา: Ngaanyatjarra
รหัสภาษา ISO: ntj
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4545
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Ngaanyatjarra

Ngaanyatjarra - Matthew chapter 28.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ngaanyatjarra

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Jonah & Jesus Stills The Storm

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม

Luukaku Tjukurrpa 1 & 2 [Luke 1 & 2 (Christmas Story)]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง Mama Kuurrku Wangka, 2007

Maakaku Tjukurrpa [Mark]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง Mama Kuurrku Wangka, 2007

Mirlirrtjarralaya Yingkangu 1996

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

Ngurra Pirningkatja 2000

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

Purtun Kuliranyanka [Orange Pastoral Leaflet]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์

Story of Beginning

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์

Tjiitjalu-tjananya Purti Katungurlu Ninitipungkula [Sermon on the Mount]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม

Tjukurrpa Kurluny-kurlunypa Pirninya [Proverbs Selections]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. Mama Kuurrku Wangka, 2007

Tjukurrpa Tannyulngatjarra [Daniel 3 & 6]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง Fiery Furnace and Lions Den. Mama Kuurrku Wangka, 2007

Tjukurrpa Tjawitjanyatjarra [Joseph & เพลง]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

Tjukurrpa Tjiitjanya Mirirrinytja [Easter Story]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม

Turlku Pirninya [Psalms Selections]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. Psalms: 1, 23, 46, 51, 63, 91, 100, 119(part), 126, 136 & 146 Mama Kuurrku Wangka, 2007

Yiitjikulku Tjukurrpa [Ezekiel Selections]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. Mama Kuurrku Wangka, 2007

Yuwa Walykumunu [Now you are a Christian]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) บันทึกเสียงจากสื่อตีพิมพ์นอกเหนือจากพระคัมภีร์

ดาวน์โหลด Ngaanyatjarra

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Ngaanyatjarra ผสมบ้าง

Parnpajinyamapu-luya Yinkarni Turlkukaja ดาวน์โหลด Parnpajinyamapu-luya Yinkarni Turlkukaja MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra (in Martu Wangka)

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Bible - Ngaanyatjarra - (Aboriginal Bibles)

ชื่ออื่นสำหรับ Ngaanyatjarra

Eghiikoma
Kiikoma
Ngaanjatjarra
Ngaanyatjara
Nyanganyatjara
Pitjantjatjara: Kakararangkatja
Pitjantjatjara: Kayili
Pitjantjatjara: Ngamungkatja
Pitjantjatjara: Yulparirangkatja
Western Desert Language

พื้นที่ใช้ภาษา Ngaanyatjarra

Australia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Ngaanyatjarra

People Groups who speak Ngaanyatjarra

Nyanganyatjara;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Ngaanyatjarra

ข้อมูลอื่นๆ: New Testament.

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 11

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ