unfoldingWord 25 - Gitintal si Jesus ni Satanas

Balangkas: Matthew 4:1-11; Mark 1:12-13; Luke 4:1-13

Bilang ng Talata: 1225

Wika: Cebuano

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Pagkahuman ni Jesus mabawtismohi, gidala dayon siya sa Balaang Espiritu dito sa kamingawan aron makapuasa ug kwarenta (40) ka adlaw ug kwarenta (40) usab ka gabii. Unya miabot si Satanas ug gitintal niya si Jesus aron makasala.

Gitintal niya si Jesus ug miingon, “Kung Anak ka sa Dios, himoang pan kining mga bato aron makakaon ka!”

Mitubag si Jesus, “Nasulat sa pulong sa Dios nga nag-ingon, ’Dili lang pagkaon ang gikinahanglan sa mga tawo aron mabuhi, kondili nagkinahanglan usab sila sa matag pulong nga isulti sa Dios!”

Unya gidala si Jesus ni Satanas sa kinatas-ang bahin sa templo ug giingnan, “Kung ikaw ang Anak sa Dios, ambak sa ubos kay nasulat man kini, ’Sugoon sa Dios ang iyang mga anghel aron sa pagsalo kanimo aron dili mabunal sa mga bato ang imong mga tiil.”

Apan gitubag ni Jesus si Satanas, pinaagi sa pagkutlo sa Kasulatan. Miingon siya, “Ang pulong sa Dios, nagsugo sa mga tawo nga nag-ingon, ‘Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios.’”

Unya gipakita ni Satanas kang Jesus ang tanang gingharian sa kalibotan ug ang tanang bahandi ug himaya niini. Ug miingon siya, “Ihatag ko kining tanan kanimo kung moyukbo ka kanako ug imo kong simbahon.”

Mitubag si Jesus, “Palayo kanako Satanas! “Ang pulong sa Dios nagsugo sa mga tawo nga nag-ingon, ‘Ang Ginoo lang nga imong Dios maoy simbaha, ug siya lang ang imong alagaran.’”

Wala gayod matintal si Jesus ni Satanas, busa gibiyaan nalang siya ni Satanas. Unya miabot ang mga anghel ug giatiman nila si Jesus.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?