unfoldingWord 25 - Tepuang Nuseetan Nonyoꞌarai SiYesus

Balangkas: Matthew 4:1-11; Mark 1:12-13; Luke 4:1-13

Bilang ng Talata: 1225

Wika: Tajio

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Touk siYesus binaptis, teꞌAlus nuꞌAlataꞌala selengaan nomimpin Siia nesuvung umaꞌo eitana sanu jio pinomoiai nutoo, eipaio Siia nepuasa eꞌendenya apampulueleo apampulumbengi. Eꞌendenya watu heꞌua siYesus nosoꞌarai nupuang nuseetan.

Tepuang nuseetan nonyoꞌarai siYesus ane nonjarita, “Ane Siꞌoo teUnga nuꞌAlataꞌala, balik tevatu-vatu eini majari teroti antau Siꞌoo maala menginang!”

SiYesus nonyimbat, “Umai netetulis eilalong nubuku niMusa, ‘Temanusia jio boi momarluua teroti antau metuvu, tapi valii momarluua tiap tevirman sanu nojaritaa nuꞌAlataꞌala!’”

Lamai heꞌua tepuang nuseetan nongomung siYesus eivumbungan nuVonua nuꞌAlataꞌala ane nonjarita, “Ane Siꞌoo teUnga nuꞌAlataꞌala, navua teꞌalae-Mu umanyau, karna umai netetulis, ‘TeꞌAlataꞌala kana momarentaa temalaekat-Nya moraꞌop Siꞌoo antau tepaa-Mu jio monyundul tevatu.’”

Tapi siYesus nonyimbat, “Umai valii netetulis eilalong nubuku sanu Mapacing, ‘Inyaa monyoꞌarai teSiopu, teꞌAlataꞌalamu.’”

Lamai heꞌua tepuang nuseetan nonujua eisiYesus jojoo tepomarentaong eijuniaa ane jojoo tekuasa ane teꞌakakaya ane nonjarita, “Ane Siꞌoo mopotuꞌu ane monyomba siaꞌu, siaꞌu kana mombeena jojoo eini eisiꞌoo.”

SiYesus nonyimbat, “Naꞌomo lamai Siaꞌu, tepuang nuseetan! Umai netetulis eilalong nujarita nuꞌAlataꞌala, ponyomba boi eiSIOPU, teꞌAlataꞌalamu ane boi monuruk eiSiia.”

SiYesus jio monggauka teꞌeseseilu nupuang nuseetan, karna heꞌua tepuang nuseetan nolinjoꞌimo Siia. Lamai heꞌua temalaekat-malaekat najaok ane nolayani siYesus.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?