unfoldingWord 25 - Налачё искушает Иисусос

Balangkas: Matthew 4:1-11; Mark 1:12-13; Luke 4:1-13

Bilang ng Talata: 1225

Wika: Romani, Baltic

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Сыр Иисусо болдяпэ Свэнто Духо Лыджия Лэс дэ пустыня. Иисусо исыс одой 40 дэвэса и 40 ратя. И сыр ёв пробокхалыя кэ Ёв подгия налачё и лыя искушать Лэс.

Налачё пхэндя Иисусоскэ: «Сыр Ту исын Дэвлэскиро Чаво, то кэр кадалэ бара марэса, соб лэн тэха!»

Нэ Иисусо пхэндя: «Дэ Дэвлэско Лав чиндо: "Соб тэ джювэ манушэнгэ трэби нанэ екх маро, а Дэвлэскиро Лав!"»

Тэнче налачё лыя Иисусов и гадыя упрэ пэ Храмо и пхэндя: «Сыр Ту - Дэвлэскиро Чаво, чурдэпэ дэ пхув, щиндо дэ Лав Дэвлэскиро: "Дэвэл прыпхэнэла пэскирэнгэ ангелэнгэ тэ лыджян Тут соб тэри герой тэ нарасэл кэ бар"».

Нэ Иисусо на кэрдя дава, со камья Лэстыр налачё. Ёв пхэндя: «Дэвэл ракирэл сарэнгэ: "Не испытывай тырэ Дэвлэс"».

Тэнче налачё яндя Иисусос пэ дрыван учи бэрга и сыкадя Лэскэ саро царства пэ свэто, и лэнгиро барвалыпэн. Налачё пхэндя Иисусоскэ: «Мэ дава Тукэ саро адава, сыр Ту, пэрэса мангэ дэ чанга».

Нэ Иисусо пхэндя: «Уджя мандыр налачё! Дэ Девлэско лав Дэвэл припхэнэл пэскирэ манушэнгэ: "Поклонинэнпэ Дэвлэскэ, ту марэ Дэвлэскэ. Лэс полэн сыр Дэвлэс"».

Иисусо на поддыяпэ пэ искушение налаческо, и налачё очядя Лэс. Тэнче кэ Иисусо явнэ ангелы и позаботились пал Лэстэ.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?