unfoldingWord 25 - Cheytan jarraba Isa

Balangkas: Matthew 4:1-11; Mark 1:12-13; Luke 4:1-13

Bilang ng Talata: 1225

Wika: Arabic, Chadian

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Baad barrud al mamudia tawali Ruh al Khudus wada Isa fi sahara. Wa gaat muddat 40 yom, leel wa nahar fi al wakit da ma akal wa ma chirib. Khalas al Cheytan ja lea achan yi jariba.

Wa khalas Cheytan gaal le Isa: « kan inta Ibn al Allah chagilba al hajar da yabga lek khubza takul. »

Wa khalas Isa radda le Cheytan gaal lea: « Maktub fi kitaab Allah al nas ma bi’ichu be al khuzba bas, lakin bi’iichu be kalam hana Allah. »

Wa khalas Cheytan wadda le Isa fi foog beet hana ibada Allah wa gaal: « kan inta bas sehi Ibn al Allah da, nut min foog aga’ah. Maktub Allah yi rasiil lek malaikat achan yi lagug guba’al ma taga’ah fi hajar. »

Wa lakin Isa ma sawa chokhol al Cheytan gaal lea; wa hu radda lea wa gaal: « Maktub ma ti jarrib Rabbak. »

Khalas Cheytan wasaffa kulu muluk hana dunia wa maal. Wa gaal lea: « kan tasjuud ley wa ti abitni, ana ni salima lek kulu. »

Isa radda wa gaal lea: « Amchi mini ba’iid ya Cheytan. ». Maktub fi kitaab Allah amar le chaab wa gaal: « Ti abbuduni wa tasjudu ley ana Illakhu al wahiid. »

Isa ma khala fuursa le Cheytan achan yansur foga. Wa khalas al Cheytan faat mina ba’iid. Baad da malaika jo achan yi khadumu le Isa.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?