unfoldingWord 25 - Sa-tan Cám Dỗ Chúa Giê-su

Balangkas: Matthew 4:1-11; Mark 1:12-13; Luke 4:1-13

Bilang ng Talata: 1225

Wika: Vietnamese

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Ngay sau khi Đức Chúa Giê-su chịu báp-tem, Đức Thánh Linh dẫn Ngài vào trong đồng vắng, ở đó Ngài kiêng ăn 40 ngày đêm. Sau đó, Sa-tan đến và cám dỗ Chúa Giê-su để Ngài phạm tội.

Sa-tan cám dỗ Chúa Giê-su rằng: “Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời thì ngươi hãy biến những hòn đá này thành bánh mà ăn đi!”

Nhưng Chúa Giê-su đáp rằng: “Kinh Thánh chép rằng: ‘Con người sống không chỉ cần bánh mà còn cần có lời của Đức Chúa Trời!’’’

Sau đó, Sa-tan đem Chúa Giê-su lên nóc đền thờ và bảo rằng: “Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời thì hãy quăng mình xuống dưới đi vì Lời Chúa có chép rằng:”Đức Chúa Trời sẽ sai các thiên sứ của Ngài nâng đỡ con để chân con khỏi vấp phải đá!"

Nhưng Chúa Giê-su trả lời Sa-tan bằng cách trích dẫn lời Kinh Thánh. Ngài nói rằng: “Trong Kinh Thánh cũng có chép rằng:”Đừng thách thức Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi."

Sau đó, Sa-tan cho Chúa Giê-su thấy tất cả các vương quốc trên thế giới cùng sự huy hoàng của các vương quốc đó và nói rằng: “Ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ này nếu ngươi chịu quỳ xuống và thờ lạy ta.”

Nhưng Chúa Giê-su đáp lại rằng: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra khỏi ta! Lời Chúa đã phán trong Kinh Thánh cho dân Ngài rằng:”Chỉ thờ phượng một mình Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi và chỉ hầu việc Ngài mà thôi."

Chúa Giê-su đã không sa vào cám dỗ của Sa-tan vì thế Sa-tan rời khỏi Ngài. Sau đó, các thiên sứ đến hầu việc Chúa Giê-su.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?