ஆடியோ மற்றும் ஆடியோ-காட்சி உபகரண பொருட்கள்

கலாச்சாரத்திற்கு பொருத்தமான சுவிஷேச மற்றும் அடிப்படை போதனைக்கான பொருட்கள் 6,000 க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் GRN இல் இருக்கிறது. குறுகிய வேதாகம கதைகள், சுவிஷேச செய்திகள், வேதவசன வாசிப்புகள், மற்றும் பாடல்கள் என பல வடிவங்களில் பதிவுகள் வருகின்றன.

ஒலியுடன் கூடிய காட்சி அமைப்புகள் வேதாகம போதனையின் ஆடியோ செய்திகளுக்கு ஒரு கூடுதல் பரிமாணத்தை சேர்க்கின்றது. பெரிய மற்றும் பிரகாசமாக மிக்க ஒளியுடன் உள்ள படங்கள் எந்த ஒரு பரவலான கலாச்சாரத்திற்கும் ஏற்றதாக இருக்கும்.

  • உலக தோற்றமுதல் கிறிஸ்து வரை வேதாகமத்தை ஒரு கண்ணோட்டமாக வைத்து 40 படங்கள் அடங்கிய ஆடியோ காட்சி தொகுப்பாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் இரட்சிப்பின் செய்தியும் மற்றும் அடிப்படை போதனைகளையும் உள்ளது. மேலும் இது 1300 மேற்பட்ட மொழிகளில் கிடைக்கிறது.

  • நற்செய்தியும் கிறிஸ்தவ போதனைகளை பற்றிய 24 படங்கள் கொண்ட 8 நிகழ்ச்சி நிரல்கள் ஒரு தொகுப்பாக உள்ளது. இதில் வேதாகமத்தில் பழைய ஏற்பாட்டின் முக்கிய நபர்கள், இயேசுவின் வாழ்க்கை, மற்றும் ஆரம்பகால சபைகளைப் பற்றி அடங்கியுள்ளது.

  • இந்த விரிவான திறனுள்ள ஆடியோ காட்சி 120 படங்களின் மூலம் இயேசுவின் வாழ்க்கைப் பற்றியும் அவரது ஊழியங்களை பற்றியும் இன்னும் அதிகமான ஆழமான காட்சியை கொடுக்கிறது.

  • இரட்சிப்பை பற்றியும் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை பற்றியும் GRN ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளில் வேதாகம செய்திகளை ஆடியோவில் சுவிஷேச செய்திகளாக கொண்டுள்ளது.

  • Audio Bibles, Scripture portions, stories and lessons are used to tell the story of Jesus to the world

  • Gospel tracts, audio Bibles, scripture portions, stories and lessons are used to tell the story of Jesus to the world

தொடர்புடைய தகவல்கள்

சுவிசேஷத்திற்கும் வேதாகம பாடங்களுக்குமான வள ஆதாரங்கள் - குளோபல் ரிக்கார்டிங்ஸ் நெட்வொர்க் நற்செய்தி பரப்படுவதற்கும் அடிப்படை வேதாகம கற்பித்தலுக்கும் ஆடியோ பொருட்களை பட புத்தகங்கள் மற்றும் கைவிசை ஆடியோ இயக்கிகளுடன் இணைத்து ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளில் தயார் செய்கிறது.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Sunday School Materials and Teaching Resources - GRN's resources and material for teaching Sunday School. Use these tools in your childrens ministry.