குளோபல் ரிக்கார்டிங்ஸ் நெட்ஒர்க் அமைப்புக்கு நன்கொடை அளியுங்கள்

Your gift will give people groups like Uu's the opportunity to hear the good news of Jesus in their heart language
Your gift will give people groups like Uu's the opportunity to hear the good news of Jesus in their heart language


குளோபல் ரிக்கார்டிங்ஸ் நெட்ஒர்க் ஐ பற்றி கவனித்து அளித்துவரும் நன்கொடைகளுக்காக நன்றி.

உங்கள் நாட்டில் உள்ள உள்ளூர் GRN அலுவலகத்திற்கு நேரடியாக காசோலை யாகவோ, ரொக்க பணமாகவோ அல்லது எந்த முறையிலும் நன்கொடை அளிக்கலாம். அந்த நாட்டில் எந்த நோக்கத்திற்காகவும் உங்கள் நன்கொடைகள் வழங்கப்படலாம்.

இவர்களுக்கு தாருங்கள்:

USD - GRN யுஎஸ்ஏ

AUD - GRN ஆஸ்திரேலியா

CAD - GRN கனடா

GBP - GRN யுகே

Rand - GRN ராண்ட்- சவுத் ஆப்பிரிக்கா

மேலும் தகவலுக்கு அல்லது வேறு விதத்தில் நன்கொடை அளிக்க உங்கள் அருகில் உள்ள அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளவும் .

  • Another way you can support GRN financially is through a bequest.

  • நிதி தொடர்பான அனைத்து விஷயங்களிலும் நிதி எப்படி பெறுகிறோம் அதை எப்படி நிர்வகிக்கிறோம் உட்பட அனைத்திலும் GRN தேவனை மகிமைப் படுத்துகிறது.

  • தற்போதைய பணித்திட்ட ஒழுங்குகள், மதிப்பிடப்பட்டுள்ள செலவுகள், இவைப் பற்றிய தகவல்

தொடர்புடைய தகவல்கள்

மேலும் அறிந்து கொள்ள