ஊழியத்தின் செயல்முறை

ஊழியத்தின் செயல்முறை

GRN இந்த ஊழியம் மூன்று பெரும் செயல்முறை பகுதிகளாக உள்ளது : பதிவு செய்தல், விநியோகம் செய்தல் மற்றும் மேம்படுத்துதல்.

ஒலிப்பதிவுச் செயல்முறை

பல நாடுகளைச் சேர்ந்த பதிவாளர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் பிற திறமையானவர்களை தேர்ந்தெடுத்து, பயிற்சியளித்து, வல்லவர்களாக்கி பணியமர்த்துகிறது. இந்த ஒலிப்பதிவுக் குழுக்கள் முக்கியமான மொழிக்குழுக்களை அடையாளம் காணுகின்றது.பின், ஊழியப் பங்குதாரர்களோடு கலந்து ஆலோசித்து தகுதியான பாடங்களையும் உள்ளடக்கங்களையும் அடையாளம் கண்டு உயர்தரமான ஆடியோ மற்றும் ஆடியோக்காட்சி நிரல்களையும் தாய்மொழிப் பேச்சாளர்களையும் அந்தந்த கலாச்சாரத்துக்கு பொருத்தமான பணிகளைப் பயன்படுத்தி உருவாக்குகின்றனர். நமது நிகழ்ச்சிகள் முதன்மையாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நற்செய்தியை வேதாகமக் கதைகளாக சொல்லுவதன் வாயிலாக ஆற்றல்மிக்க முறையிலும் எளிமையாகவும் எடுத்துரைப்பதையே நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. வேதாகமக் கதைகளுக்கு சுருக்கமான விளக்கங்களைத் தந்து மக்களை ஈடுபாடு கொள்ள அழைக்கின்றது. மக்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் சீஷர்களாகவும் அவரது திருச்சபையின் மக்களாகச் செய்வதே எங்கள் குறிக்கோளாகும்.

ஒருபோதும் எழுதவேபடாத மொழிகளிலும் அம்மொழி குழுவில் உள்ள படிக்க மற்றும் எழுத அறியாத மக்களின் மொழிகளை பதிவு செய்வதற்கான ஒலிப்பதிவு நுட்பங்களை நாங்கள் உருவாக்கியிருக்கின்றோம். துல்லியமான தகல்வல்களை உறுதி படுத்த சரிபார்க்குதல் முக்கியம்.

எந்த பழங்குடியினர் மக்களும் சிறியவர்கள் அல்ல எந்த கிராமமும் அணுக முடியாத மிகத் தொலைவிலுள்ளதும் அல்ல. ஒவ்வொருவரும் அவரவர் உள்ளத்துக்குகந்த இருதய மொழியில் நற்செய்தியைக் கேட்பதற்கு தகுதிவுடையவர்களே. ஏனெனில்," விசுவாசம் நற்செய்தியைக் கேட்பதன் மூலம் வரும்." (ரோமர் 10:17)

விநியோகச் செயல்முறை

எங்கள் நிகழ்ச்சிகளை எங்களால் இயன்ற அளவு பரவலாகக் கிடைக்கக் கூடியதாக செய்வதையே எங்கள் குறிக்கோளாக கொண்டிருக்கிறோம். இவைகள் உலகமெங்குமுள்ள எங்களுடைய 40 க்கும் மேற்ப்பட்ட செயல்பாட்டு இடங்களில் இருந்தும் எங்கள் வலைத்தளங்களில் இருந்தும் இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்யக்கூடியதாக கிடைக்கின்றது. எங்கள் சொந்த குழுக்களுக்கும், மற்றும் பல மிஷனரிகள், சுவிசேஷகர்கள் மற்றும் தேவாலயங்கள் நாட்டுபவர்களும் எங்களது ஆதாரப் பொருட்களை அணுகி பயன்படுத்துகின்றனர். மேலும் சர்வதேச பங்காளர்கள் எங்களது பணிப்பொருட்களை பரந்த அளவில் இணையம், மைக்ரோ எஸ்டி கார்ட்ஸ் மற்றும் பிற ஊடகங்கள் மூலமாக கிடைக்கும்படி செய்துள்ளனர். மொபைல் போனின் உபயோகத்திற்காக சிறப்பான ஒலி பின்னணிஇயக்கி சாதனங்களையும் அதற்கான பயன்பாடுகளையும் அளித்து வருகின்றோம். r

மேம்படுத்தல் செயல்முறை

தனிப்பட்ட தொடர்புகள் மற்றும் ஊடகங்கள் வாயிலாக GRN இன் அருட்பணியை பலரும் அறியுமாறு பரவலாக்க விரும்புகிறோம். இதனால் மக்கள் பணியாலர்களாகவோ தன்னார்வத் தொண்டர்களாகவோ, பிரார்த்தனை ஜெபம், பொருளுதவி, தனிப்பட்ட ஈடுபாடு முதலியவற்றின் மூலமாக இப்பணியில் ஈடுபடுவதை வரவேற்கின்றோம்.

தொடர்புடைய தகவல்கள்

கதைசொல்லல் ஏன்? - காலகாலமாகவே தொடர்பு கொள்ளுவதற்கு கதை சொல்லல் என்பது மிகவும் ஆற்றல் மிக்க ஒரு வழியாக இருந்து வருகிறது.

GRN ஐ பற்றி - உள்ளூர் மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட வேத வசனங்கள் இல்லாத இடங்கள் மற்றும் மக்கள் செல்லக்கூடிய உள்ளூர் தேவாலயங்கள் சபைகள் இல்லாத இடங்கள் அல்லது எழுதப்பட்ட வேதமோ வேதப்பகுதிகளோ கிடைத்தாலும் அவற்றைப் படிக்கவோ புரிந்துகொள்ளவோ கூடிய மக்கள் ஒருசிலரே இருக்கும் இடங்கள், இப்படிப்பட்ட இடங்களில் பணியாற்றுவதே எங்களுக்கு பேரார்வம்.

ஆடியோவுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை எப்படி பயன்படுத்துவது - 1: சுவிசேஷம் பகிர்ந்துகொள்ளுதலை எளிதாக்குதல் - இந்த பகுதி GRN இன் ஒலியுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை எப்படி பல்வேறு வழிகளில் சிறப்பாக ஊழியத்தில் பயன்படுவது பற்றி ஒரு அறிமுகத்தை கொடுக்கிறது.

நாங்கள் என்ன பதிவு செய்கிறோம் - மொழியினால் கலச்ச்சாரத்தினால் வேறுபட்ட மக்களுக்கு குறிப்பாக சிறிய தனிமைப்படுத்தப்பட்ட ஆதாரவளம் குன்றினவர்களுக்கும் தேவனுடைய சத்தியத்தை தெளிவாகவும் பிழையின்றி துல்லியமாக அறிவிப்பதை GRN தங்கள் குறிக்கோளாக கொண்டுள்ளனர்.

கொள்கை சார்ந்த அறிக்கை - எதை நாங்கள் நம்புகின்றோம் - GRN இன் நம்பிக்கையை பற்றியதான அறிக்கை

Global Ministry Coordinators - Coordinators who support and serve the global network in aspects of GRN work such as recordist training, information systems, global studio and member care.

GRN International Leadership Team - National Directors or Board members appointed by the GRN International Council work with the International Director to provide global leadership.