Southern Africa Projects

தொடர்புடைய தகவல்கள்

குளோபல் ரிக்கார்டிங்ஸ் நெட்ஒர்க் அமைப்புக்கு நன்கொடை அளியுங்கள் - குளோபல் ரிக்கார்டிங்ஸ் நெட்ஒர்க் ஒரு இலாப நோக்கமற்ற தொண்டூழிய அமைப்பு. கடவுளுடைய மக்கள் பரிசாக கொடுக்கும் நன்கொடைகளை ஆதாரமாக கொண்டு செயல்படுகிறது.

GRN Southern Africa - General information, articles, news and contact details about GRN South Africa.

தென் ஆப்பிரிக்கா - தென் ஆப்பிரிக்கா பற்றிய தகவல்கள்

Subscribe to GRN SA news - Subscribe here to receive the GRN Southern Africa news update every quarter.