பிற ஆடியோ-மட்டும் ஒலிப்பதிவுகள்

பிற ஆடியோ-மட்டும் ஒலிப்பதிவுகள்

மேலும் கூடுதலாக கேட்பொலி ஆடியோகாட்சிகள், மற்றும் ஆடியோ மட்டும்வாழ்வு தரும் வார்த்தைகள்தொடரில், ஓரளவிற்கு சுவிஷேஷத்திற்கும் மற்றும் அடிப்படையாக போதிப்பதற்கு தேவையானவற்றையும் ஆடியோ வடிவில் GRN வழங்குகிறது. இவைகள் ஒவ்வொரு மொழிபேசும் மக்கள் குழுவிற்கும் அவரவர் கலாச்சாரத்திற்கும் தேவைக்கு ஏற்றவாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது: இயேசுவின் உருவப்படம்

வேதாகமத்தின் ஒரு தொகுப்பு இயேசுவின் வாழ்க்கையைப் பற்றியது. இது உருவாக்கப்பட்டதுஅனைத்துலகும் பேசும்வேதாகமம், மற்றும் இது 50 க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் கிடைக்கிறது.

இயேசுவின் கதை

லூக்கா எழுதிய சுவிசேஷத்தின் அடிப்படையில் இயேசுவின் வாழ்க்கைப் பற்றிய 2 மணிநேர படக்காட்சியாக ஒரு ஆடியோ பதிப்பு. இது தயாரிக்கப்பட்டுஇயேசுவின் படக்காட்சி செயல்முறை திட்டம்அது 60 க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் கிடைக்கிறது.

தொடர்புடைய தகவல்கள்

மேலும் அறிந்து கொள்ள