Các bản thu của kịch bản này: The Living Christ

Hãy hiện ra các 1 đến 45 của 45

Arabic, Moroccan [Morocco] - The Living Christ

Bahasa Indonesia [Indonesia] - The Living Christ

Bangla [Bangladesh] - The Living Christ

Banna [Ethiopia] - The Living Christ

Burmese [Myanmar] - The Living Christ

Chin, Khongso [Myanmar] - The Living Christ - Lesson 1

Dagara: Wile [Burkina Faso] - The Living Christ

Dioula [Burkina Faso, Komoé] - The Living Christ

English: Australia [Australia] - The Living Christ

English: Southern Africa [South Africa, Gauteng] - The Living Christ

French [France] - The Living Christ

Fulfulde, Adamawa: Maroua [Chad, Mayo-Kebbi] - The Living Christ

Fwe [Namibia] - The Living Christ

Gourma: Central [Benin, Alibori] - The Living Christ

Italian: Cicolano-Reatino-Aquilano [Italy] - The Living Christ

Itneg, Maeng [Philippines, Luzon, Cordillera Region, Abra] - The Living Christ - selected pictures

Kikuyu [Kenya, Kiambu] - The Living Christ

Kosovan Albanian [Kosovo] - The Living Christ

Laari [Congo, Democratic Republic of, Bas-Zaire] - The Living Christ

Macedonian [North Macedonia] - The Living Christ

Mandarin [China] - The Living Christ

Mashi [Zambia] - The Living Christ

Matis [Brazil, Amazonas] - The Living Christ (selected pictures)

Melayu Papua [Indonesia, Papua] - The Living Christ

Moore [Burkina Faso] - The Living Christ

Ngombe (Democratic Republic of Congo) [Congo, Democratic Republic of] - The Living Christ

Nuni [Burkina Faso] - The Living Christ

Portuguese: Mozambique [Mozambique] - The Living Christ

Samo, Southern [Burkina Faso] - The Living Christ

Sena, Malawi [Malawi] - The Living Christ

Sena [Mozambique] [Mozambique] - The Living Christ

Senoufo, Sicite [Burkina Faso, Kossi] - The Living Christ

Shona [Zimbabwe] - The Living Christ

Sikwangwa [Zambia] - The Living Christ

Simakoma [Zambia] - The Living Christ

Spanish: Latin America [Colombia] - The Living Christ

Swahili [Kenya] [Kenya, Lamu] - The Living Christ

Tiếng Ả Rập [Djibouti] - The Living Christ

Tiếng Châu Phi [South Africa] - The Living Christ

Tiếng Nga [Russia] - The Living Christ

Tonga: Shanjo [Zambia, Western] - The Living Christ

Ukrainian [Ukraine] - The Living Christ

Ukrainian Sign Language [Ukraine] - The Living Christ

Xhosa [South Africa, Eastern Cape] - The Living Christ

Yao [Malawi] - The Living Christ

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?