ภาษา English: Aboriginal

ชื่อภาษา: English: Aboriginal
ชื่อภาษา ISO: English [eng]
ภาษารัฐ: Verified
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4019
IETF Language Tag: en-x-HIS04019
รหัสความหลากหลายภาษา ROLV (ROD): 04019

ตัวอย่างภาษา English: Aboriginal

English Group Aboriginal - God Made Us All.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา English: Aboriginal

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (Long)

บทเรียนพระคัมภีร์ภาพและเสียง 40 ตอนพร้อมรูปภาพ มีภาพรวมของพระคัมภีร์ตั้งแต่การทรงสร้างจนถึงพระคริสต์ และการสอนเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน เพื่อการเผยแพร่ข่าวประเสริฐและการสร้างคริสตจักร

ข่าวประเสริฐ (Short)

บทเรียนพระคัมภีร์ภาพและเสียง 40 ตอนพร้อมรูปภาพ มีภาพรวมของพระคัมภีร์ตั้งแต่การทรงสร้างจนถึงพระคริสต์ และการสอนเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน เพื่อการเผยแพร่ข่าวประเสริฐและการสร้างคริสตจักร

เริ่มต้นกับพระเจ้า

เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย

เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า

เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา

เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

นิมิตของพระเจ้า

God's Dreaming เป็นสื่อที่สนับสนุนและหนุนใจคริสเตียนท้องถิ่นและจากที่อื่น ที่ร่วมกันแบ่งปันข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ในออสเตรเลียและทั่วโลก โดยใช้เรื่องราวและศิลปะ

Can God Forgive Me?

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์และคำสอนที่อธิบายความรอด และให้คำสอนพื้นฐานของคริสเตียนแต่ละรายการเป็นบทความที่คัดสรรเฉพาะและเหมาะสมกับวัฒนธรรม อาจมีเพลงและดนตรีด้วย

Broken Pieces - No More!

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน A selection of the best songs in English, Kunwinjku, Djambarrpuyngu, Kriol, Torres Strait etc. recorded at the 1997 Darwin Songwriters workshop.

Lord Hear Our อธิษฐาน

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน 1994 Songwriters Workshop

Move around for Jesus

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Selection of the best songs from the second Songwriters Workshop - May 1988

Sing to the Lord

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Best of material recorded at first songwriters workshop Darwin May 1987 -NB

We Are One

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Songwriters Workshop 1990

เพลง Across Our Land

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Selection of songs in various Aboriginal Languages, recorded at Songwriters workshops in 1987,1988 &1990. These are pretty good songs that were not included in other workshop tapes from those workshops.

The Bible, God's Word

หลักความเชื่อและคำสอนอื่นสำหรับคริสต์เตียนใหม่ Images based on Sweet Publishing Bible Illlustrations (sweetpublishing.com)

ปฐมกาล 1-22

พระคัมภีร์เล่มที่ 1 บางส่วนหรือทั้งหมด

Romans [โรม]

พระคัมภีร์เล่มที่ 45 บางส่วนหรือทั้งหมด

1 โครินธ์

พระคัมภีร์เล่มที่ 46 บางส่วนหรือทั้งหมด

เอเฟซัส

พระคัมภีร์เล่มที่ 49 บางส่วนหรือทั้งหมด

ฟิลิปปี

พระคัมภีร์เล่มที่ 50 บางเล่มหรือทั้งหมด

โคโลสี

พระคัมภีร์เล่มที่ 51 บางส่วนหรือทั้งหมด

1 เธสะโลนิกา

พระคัมภีร์เล่มที่ 52 บางส่วนหรือทั้งหมด

2 เธสะโลนิกา

พระคัมภีร์เล่มที่ 53 บางส่วนหรือทั้งหมด

1 ทิโมธี

พระคัมภีร์เล่มที่ 54 บางส่วนหรือทั้งหมด

2 ทิโมธี

พระคัมภีร์เล่มที่ 55 บางส่วนหรือทั้งหมด

ทิตัส

พระคัมภีร์เล่มที่ 56 บางส่วนหรือทั้งหมด

ฟีเลโมน

พระคัมภีร์เล่มที่ 57 บางส่วนหรือทั้งหมด

ยากอบ

พระคัมภีร์เล่มที่ 59 บางส่วนหรือทั้งหมด

1 เปโตร

พระคัมภีร์เล่มที่ 60 บางส่วนหรือทั้งหมด

2 เปโตร

พระคัมภีร์เล่มที่ 61 บางส่วนหรือทั้งหมด

ยูดา

พระคัมภีร์เล่มที่ 65 บางส่วนหรือทั้งหมด

Recordings in related languages

Thomian Choir Christmas Carols (in English)

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา English: Aboriginal ผสมบ้าง

ข่าวประเสริฐ (in Alawa)
Ali Curung Spinifex Band (in Alyawarr)
๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา (in Arrernte, Eastern)
เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Arrernte, Eastern)
Djesuwalnydja Yäkuy Ŋuli Djuḻkmaram [เพลง for Spiritual Warfare] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])
Yuṯa Manikay Mala '94 [New เพลง of 1994] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])
Eastwind (in Djapu)
Gospel Messages (in Djingili)
Garawa & Yanyuwa เพลง (in Garrwa)
Manymak Dhäwu [ข่าวประเสริฐ] (in Gumatj)
เพลง (in Gumatj)
Ngumpin Ngajiwu (in Gurindji)
เพลง & Testimonies (in Gurindji)
Ekshun Songs [Action เพลง] (in Kriol)
Gibit Preis La God [Praise the Lord] (in Kriol)
LLL 8 Reader (in Kunwinjku)
พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH เพลง (in Kuuku-Ya'u)
Mamala Wanalku Kuju Wankalpayi (in Martu Wangka)
Mirtan Ngurlurri [Do Not Be Afraid] (in Martu Wangka)
Parnpajinyamapu-luya Yinkarni Turlkukaja (in Martu Wangka)
Nyiri Wirunya Bible (in Pitjantjatjara: Ernabella)
เพลง - Ernabella Girls Choir (in Pitjantjatjara: Ernabella)
Looma เพลง (in Walmajarri)
Guitar เพลง (in Warlpiri)
The Lajamanu Choir Sings for Jesus (in Warlpiri)
Patterson Family (in Warlpiri)
Singalong for Wapirra (in Warlpiri)
Yuendumu Church Choir (in Warlpiri)

ดาวน์โหลด English: Aboriginal

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Audio Books of Christian Classics - English - (Free Christian Audio Books)
Christian Walk - English: Philippines - (Videoparables.org)
Jesus Film Project films - English - (Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - English, African - (Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - English, British - (Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - English, North American Indigenous - (Jesus Film Project)
KING of GLORY - English - (Rock International)
Study the Bible - (ThirdMill)
The gospels - New International Version - (The Lumo Project)
The Jesus Story (audiodrama) - English - (Jesus Film Project)
The Promise - 42 Bible Stories - English - (Story Runners)
The Way of Righteousness - English - (Rock International)

ชื่ออื่นสำหรับ English: Aboriginal

Aboriginal
Aboriginal English
Plain English

พื้นที่ใช้ภาษา English: Aboriginal

Australia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา English: Aboriginal

ข้อมูลเกี่ยวกับ English: Aboriginal

จำนวนประชากร: 486

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ