ภาษา English: Aboriginal

ชื่อภาษา: English: Aboriginal
ชื่อภาษา ISO: English [eng]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4019
ภาษารัฐ: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 04019

ตัวอย่างภาษา English: Aboriginal

English Group Aboriginal - God Made Us All.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา English: Aboriginal

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา English: Aboriginal) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา English: Aboriginal) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา English: Aboriginal) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา English: Aboriginal) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา English: Aboriginal) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

เริ่มต้นกับพระเจ้า

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา English: Aboriginal) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

เพลง Across Our Land

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา English: Aboriginal) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Selection of songs in various Aboriginal Languages, recorded at Songwriters workshops in 1987,1988 &1990. These are pretty good songs that were not included in other workshop tapes from those workshops.

The Bible, God's Word

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา English: Aboriginal) หลักความเชื่อและคำสอนอื่นสำหรับคริสต์เตียนใหม่ Images based on Sweet Publishing Bible Illlustrations (sweetpublishing.com)

Broken Pieces - No More!

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา English: Aboriginal) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน A selection of the best songs in English, Kunwinjku, Djambarrpuyngu, Kriol, Torres Strait etc. recorded at the 1997 Darwin Songwriters workshop.

Can God Forgive Me?

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา English: Aboriginal) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

God's Dreaming

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา English: Aboriginal) God's Dreaming seeks to equip and encourage Indigenous and non-Indigenous Christians working together to share the gospel of Jesus Christ in Australia and globally using story and art.

ข่าวประเสริฐ (Long)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา English: Aboriginal) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร

Lord Hear Our อธิษฐาน

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา English: Aboriginal) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน 1994 Songwriters Workshop

Move around for Jesus

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา English: Aboriginal) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Selection of the best songs from the second Songwriters Workshop - May 1988

ข่าวประเสริฐ (Short)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา English: Aboriginal) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร

Sing to the Lord

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา English: Aboriginal) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Best of material recorded at first songwriters workshop Darwin May 1987 -NB

We Are One

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา English: Aboriginal) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Songwriters Workshop 1990

Ephesians

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา English: Aboriginal) Some or all of the 49th book of the Bible

Colossians

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา English: Aboriginal) Some or all of the 51st book of the Bible

1 Thessalonians

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา English: Aboriginal) Some or all of the 52nd book of the Bible

2 Thessalonians

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา English: Aboriginal) Some or all of the 53rd book of the Bible

1 Timothy

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา English: Aboriginal) Some or all of the 54th book of the Bible

2 Timothy

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา English: Aboriginal) Some or all of the 55th book of the Bible

Titus

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา English: Aboriginal) Some or all of the 56th book of the Bible

Philemon

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา English: Aboriginal) Some or all of the 57th book of the Bible

James

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา English: Aboriginal) Some or all of the 59th book of the Bible

1 Peter

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา English: Aboriginal) Some or all of the 60th book of the Bible

2 Peter

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา English: Aboriginal) Some or all of the 61st book of the Bible

Jude

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา English: Aboriginal) Some or all of the 65th book of the Bible

ดาวน์โหลด English: Aboriginal

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา English: Aboriginal ผสมบ้าง

ข่าวประเสริฐ ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา English: Aboriginal (in Alawa)

Ali Curung Spinifex Band ดาวน์โหลด Ali Curung Spinifex Band MP3 ในภาษา English: Aboriginal (in Alyawarr)

๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา ดาวน์โหลด ๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา MP3 ในภาษา English: Aboriginal (in Arrernte, Eastern)

เริ่มต้นกับพระเจ้า ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา English: Aboriginal (in Arrernte, Eastern)

Yuṯa Manikay Mala '94 [New เพลง of 1994] ดาวน์โหลด New เพลง of 1994 MP3 ในภาษา English: Aboriginal (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

Eastwind ดาวน์โหลด Eastwind MP3 ในภาษา English: Aboriginal (in Djapu)

Gospel Messages ดาวน์โหลด Gospel Messages MP3 ในภาษา English: Aboriginal (in Djingili)

Garawa & Yanyuwa เพลง ดาวน์โหลด Garawa & Yanyuwa เพลง MP3 ในภาษา English: Aboriginal (in Garrwa)

เพลง ดาวน์โหลด เพลง MP3 ในภาษา English: Aboriginal (in Gumatj)

Manymak Dhäwu [ข่าวประเสริฐ] ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา English: Aboriginal (in Gumatj)

Ngumpin Ngajiwu ดาวน์โหลด Ngumpin Ngajiwu MP3 ในภาษา English: Aboriginal (in Gurindji)

เพลง & Testimonies ดาวน์โหลด เพลง & Testimonies MP3 ในภาษา English: Aboriginal (in Gurindji)

Ekshun Songs [Action เพลง] ดาวน์โหลด Action เพลง MP3 ในภาษา English: Aboriginal (in Kriol)

Gibit Preis La God [Praise the Lord] ดาวน์โหลด Praise the Lord MP3 ในภาษา English: Aboriginal (in Kriol)

LLL 8 Reader ดาวน์โหลด LLL 8 Reader MP3 ในภาษา English: Aboriginal (in Kunwinjku)

พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH เพลง ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH เพลง MP3 ในภาษา English: Aboriginal (in Kuuku-Ya'u)

Mamala Wanalku Kuju Wankalpayi ดาวน์โหลด Mamala Wanalku Kuju Wankalpayi MP3 ในภาษา English: Aboriginal (in Martu Wangka)

Mirtan Ngurlurri [Do Not Be Afraid] ดาวน์โหลด Do Not Be Afraid MP3 ในภาษา English: Aboriginal (in Martu Wangka)

Parnpajinyamapu-luya Yinkarni Turlkukaja ดาวน์โหลด Parnpajinyamapu-luya Yinkarni Turlkukaja MP3 ในภาษา English: Aboriginal (in Martu Wangka)

เพลง - Ernabella Girls Choir ดาวน์โหลด เพลง - Ernabella Girls Choir MP3 ในภาษา English: Aboriginal (in Pitjantjatjara: Ernabella)

Nyiri Wirunya Bible ดาวน์โหลด Nyiri Wirunya Bible MP3 ในภาษา English: Aboriginal (in Pitjantjatjara: Ernabella)

Looma เพลง ดาวน์โหลด Looma เพลง MP3 ในภาษา English: Aboriginal (in Walmajarri)

Guitar เพลง ดาวน์โหลด Guitar เพลง MP3 ในภาษา English: Aboriginal (in Warlpiri)

The Lajamanu Choir Sings for Jesus ดาวน์โหลด The Lajamanu Choir Sings for Jesus MP3 ในภาษา English: Aboriginal (in Warlpiri)

Patterson Family ดาวน์โหลด Patterson Family MP3 ในภาษา English: Aboriginal (in Warlpiri)

Singalong for Wapirra ดาวน์โหลด Singalong for Wapirra MP3 ในภาษา English: Aboriginal (in Warlpiri)

Yuendumu Church Choir ดาวน์โหลด Yuendumu Church Choir MP3 ในภาษา English: Aboriginal (in Warlpiri)

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Audio Books of Christian Classics - English - (Free Christian Audio Books)
Christian Walk - English: Philippines - (Videoparables.org)
Jesus Film Project films - English - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - English, British - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - English, Native North American - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - English, North American Indigenous - (The Jesus Film Project)
Study the Bible - (ThirdMill)
The gospels - New International Version - (The Lumo Project)
The Jesus Story (audiodrama) - English - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ English: Aboriginal

Aboriginal
Aboriginal English
Plain English

พื้นที่ใช้ภาษา English: Aboriginal

Australia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา English: Aboriginal

People Groups who speak English: Aboriginal

Abnaki-Penobscot; Aborigine, Detribalized; Aborigine, Southwest; African-Americans; Afro-Antiguan; Afro-Caribbean; Alaskan Athabascan; Americans, U.S.; Amerindian, Detribalized; Anglo; Anglo-Australian; Anglo-Canadian; Anglo-New Zealander; Anglo-South African; Antilles English-Speaking; Arab, general; Arapaho; Atsugewi; Bahamian; Barbadian; Bermudan, mixed; Black African, general; Brazilian, general; British; British, Scottish; Cape Verdean; Catawba; Cayman Islanders; Chehalis; Chinese, general; Chitimacha; Chumash; Clallam; Coeur d'Alene; Coloured; Colville; Coos, Hanis; Cornish; Cowlitz; Cupeno; Delaware; Delaware, Unami; English-Speaking, general; Eskimo, Creole; Eskimo, Western Canadian; Eurasian; Euronesian; European, general; Falkland Islanders; Gilbraltarian; Guam; Gypsy, English, Romanichal; Gypsy, Irish; Han Chinese, Mandarin; Hawaiian; Holikachuk; Honduran, English-Speaking; Houma, Half-Choctaw; Indian, English-Speaking; Iowa; Irish; Irish Traveller, Shelta; Iroquois; Jamaicans; Jew, English Speaking; Kansa; Kato; Kawaiisu; Kitsai; Klamath-Modoc; Kpelle, Liberia; Ladakhi, Christian; Lithuanian; Lower Chinook; Lumbee; Makah; Malaysians, English-Speaking; Mandan; Manx; Miami; Micronesians, English-Speaking; Midway Islanders; Miwok; Mohegan-Montauk-Narragansett; Namibians; Nanticoke; Ngarluma; Nooksack; North African, general; Nunggubuyu; Nyanja; Nyigina; Osage; Otoe; Pacific Islanders, general; Palauan, English-Speaking; Panamint; Part-Indian; Pawnee; Pintupi; Pitcairner, Norfolk; Polynesian; Powhatan; Quileute; Quinault, Lower Chehalis; Saint Helena; Sarnami Hindi; Serrano; Snohomish; South Asian, general; Tonkawa; Tunica; Turk, Meskhetian; Turks and Caicos Creole English; Tuscarora; Twana; Ulster Irish; Virgin Islanders, English-Speaking; Wampanoag; Washo; Watjari; West Indian, general; West Indian Mulatto; Wichita; Wintu; Wiyot; Wyandot; Yazidi; Yuchi; Yuki; Yurok;

ข้อมูลเกี่ยวกับ English: Aboriginal

จำนวนประชากร: 486

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ