ภาษา Martu Wangka

ชื่อภาษา: Martu Wangka
รหัสภาษา ISO: mpj
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5122
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Martu Wangka

Martu Wangka - The Good Shepherd and His Sheep - John 10 1-32.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Martu Wangka

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Jaanmili [John's Gospel]

บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง

Mamala Wanalku Kuju Wankalpayi

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

Mamamili Wangka Julyjujanu [Selections from Genesis 1 - 18]

Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary.

Mirtan Ngurlurri [Do Not Be Afraid]

ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์

Parnpajinyamapu-luya Yinkarni Turlkukaja

ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์

Parraya Wajalpayi 1, 2 [Acts 1, 2]

บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง

ดาวน์โหลด Martu Wangka

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Martu Wangka ผสมบ้าง

We Are One (in English: Aboriginal)

ชื่ออื่นสำหรับ Martu Wangka

Jigalong
Mantjilyjara
Mardo
Mardujara
Martuwangka
Targoodi
Targudi

พื้นที่ใช้ภาษา Martu Wangka

Australia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Martu Wangka

People Groups who speak Martu Wangka

Martu Wangka;

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ