เพลง Across Our Land - English: Aboriginal

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

รหัสรายการ: 62620
ชื่อภาษา: English: Aboriginal

ความยาวของรายการ: 58:49

The Spirit and the water

2:23

1. The Spirit and the water (Warlpiri)

Jesus, How Lovely You Are

1:49

2. Jesus, How Lovely You Are (Anindilyakwa)

Iesu Nel

2:14

3. Iesu Nel (Kala Lagaw Ya)

Joborr [The Commandments]

5:37

4. Joborr [The Commandments] (Burarra)

Det Neim Blanga God

1:17

5. Det Neim Blanga God (Kriol)

Jisas Emi Wei Blo Mi

3:11

6. Jisas Emi Wei Blo Mi (Yumpla Tok)

Ngeniyerriya Bungkawa Jesus

2:47

7. Ngeniyerriya Bungkawa Jesus (Anindilyakwa)

Mayatja

2:20

8. Mayatja (Pitjantjatjara: Ernabella)

Nurraalaaladi

2:45

9. Nurraalaaladi (Wubuy)

Wi garra weship langa wanbala God

2:22

10. Wi garra weship langa wanbala God (Kriol)

Create in me

2:44

11. Create in me (Kunwinjku)

Hold my hand

2:25

12. Hold my hand (Kunwinjku)

Baba nagang nu-milhiynjina-wugij

3:21

13. Baba nagang nu-milhiynjina-wugij (Wubuy)

Purdinawurl Ngarra Yile Neki

1:20

14. Purdinawurl Ngarra Yile Neki (Murrinh-Patha)

The conversion of Saul

3:12

15. The conversion of Saul

Jesus yaku mala

3:29

16. Jesus yaku mala (Djambarrpuyngu)

Inma inka Jesusku

3:16

17. Inma inka Jesusku (Pitjantjatjara: Ernabella)

Puranji nyirramuwajirri

2:21

18. Puranji nyirramuwajirri (Tiwi)

Where Jesus is tis heaven

3:41

19. Where Jesus is tis heaven

Nyungunji dungay bubungu

3:24

20. Nyungunji dungay bubungu (Kuku-Yalanji)

อธิษฐาน เพลง

2:39

21. อธิษฐาน เพลง (Kunwinjku: Dangbon)

ข้อมูลเกี่ยวกับรายการ

Selection of songs in various Aboriginal Languages, recorded at Songwriters workshops in 1987,1988 &1990. These are pretty good songs that were not included in other workshop tapes from those workshops.

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1990 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง