ภาษา Kriol

ชื่อภาษา: Kriol
รหัสภาษา ISO: rop
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4531
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Kriol

Kriol - The Lost Son.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kriol

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา

เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า

เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย

เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า

เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

เริ่มต้นกับพระเจ้า

เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

Bulurrum Jisas

ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์

Ekshun Songs [Action เพลง]

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

Gibit Preis La God [Praise the Lord]

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

Jisas Garra Kambek Igin [Jesus Will Return]

ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์

John Nardoo & Noah

บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์

Kaman Langa Jesus Yumob [Come to Jesus]

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

บุตรน้อยหลงหาย & Kapiolani

บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม

เพลง - Rodney Rivers

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Numbers in parenthesis after song titles are song numbers from Kriol Song Buk.

Wen Mi Bradin [When I'm Afraid]

ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ Message, scripture readings and songs.

Wen Wi Sabi Wi Garra Dai [Facing Death]

ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์

Wi Garra Weship

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

Wi Jidan Mijamet Godwei [Living together God's way]

ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์

Jenasis [Genesis]

Some or all of the 1st book of the Bible

Eksadas [Exodus]

Some or all of the 2nd book of the Bible

Labidakas [Leviticus (selections)]

Some or all of the 3rd book of the Bible

Nambas [Numbers (selections)]

Some or all of the 4th book of the Bible

Dyudaranami [Deuteronomy]

Some or all of the 5th book of the Bible

Joshuwa [Joshua (selections)]

Some or all of the 6th book of the Bible

Jadjis [Judges (selections)]

Some or all of the 7th book of the Bible

Ruth

Some or all of the 8th book of the Bible

Ola Saams [Psalms]

Some or all of the 19th book of the Bible

Denyul [Daniel]

Some or all of the 27th book of the Bible

Jowal [Joel]

Some or all of the 29th book of the Bible

Jonah

Some or all of the 32nd book of the Bible

Maika [Micah]

Some or all of the 33rd book of the Bible

Hebakak [Habakkuk]

Some or all of the 35th book of the Bible

Methyu [Matthew]

Some or all of the 40th book of the Bible

Mak [Mark]

Some or all of the 41st book of the Bible

Luke

Some or all of the 42nd book of the Bible

Jon [John]

Some or all of the 43rd book of the Bible

Eks [Acts]

Some or all of the 44th book of the Bible

Romans

Some or all of the 45th book of the Bible

1 Karinthiyans [1 Corinthians]

Some or all of the 46th book of the Bible

2 Karinthiyans [2 Corinthians]

Some or all of the 47th book of the Bible

Galeishans [Galatians]

Some or all of the 48th book of the Bible

Ifeshans [Ephesians]

Some or all of the 49th book of the Bible

Falipiyans [Philippians]

Some or all of the 50th book of the Bible

Kaloshans [Colossians]

Some or all of the 51st book of the Bible

1 Thesaloniyans [1 Thessalonians]

Some or all of the 52nd book of the Bible

2 Thesaloniyans [2 Thessalonians]

Some or all of the 53rd book of the Bible

1 Timathi [1 Timothy]

Some or all of the 54th book of the Bible

2 Timathi [2 Timothy]

Some or all of the 55th book of the Bible

Taidus [Titus]

Some or all of the 56th book of the Bible

Failiman [Philemon]

Some or all of the 57th book of the Bible

Hibrus [Hebrews]

Some or all of the 58th book of the Bible

Jeims [James]

Some or all of the 59th book of the Bible

1 Pida [1 Peter]

Some or all of the 60th book of the Bible

2 Pida [2 Peter]

Some or all of the 61st book of the Bible

1 Jon [1 John]

Some or all of the 62nd book of the Bible

2 Jon [2 John]

Some or all of the 63rd book of the Bible

3 Jon [3 John]

Some or all of the 64th book of the Bible

Jude

Some or all of the 65th book of the Bible

Rebaleishan [Revelation]

Some or all of the 66th book of the Bible

ดาวน์โหลด Kriol

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Kriol ผสมบ้าง

เพลง Across Our Land (in English: Aboriginal)
Broken Pieces - No More! (in English: Aboriginal)
Lord Hear Our อธิษฐาน (in English: Aboriginal)
Move around for Jesus (in English: Aboriginal)
Sing to the Lord (in English: Aboriginal)
We Are One (in English: Aboriginal)

ชื่ออื่นสำหรับ Kriol

Roper-Bamyili Creole
澳大利亚克里奥尔语
澳大利亞克裏奧爾語

พื้นที่ใช้ภาษา Kriol

Australia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Kriol

People Groups who speak Kriol

Aborigine Creole; Aborigine Creole, Northern; Gugu-Yimidjir;

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ