ภาษา Warlpiri

ชื่อภาษา: Warlpiri
รหัสภาษา ISO: wbp
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3722
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Warlpiri

Warlpiri - Luke 6 27-38.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Warlpiri

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

เพลงการทรงสร้าง

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

Bible เพลง & Evangelism Purlapa

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

Bible เพลง with Comments

หลักความเชื่อและคำสอนอื่นสำหรับคริสต์เตียนใหม่

Easter Purlapa

บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม

Guitar เพลง

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

Jijaji Kangalpa Yawuru-Jarrimi [Jesus Forgives]

ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์

Jijaji Wanarlipa Wapami [Walking With Jesus]

ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์

Kaataku Wangkanjaku [อธิษฐาน]

ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์

Kaatuku Purlapa [Christian Corroborees]

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

The Lajamanu Choir Sings for Jesus

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

Patterson Family

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

Singalong for Wapirra

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

The Sower

บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง The Sower parable from Mark 4:1-9, and explanation from Mark 4:13-20.

Yuendumu Church Choir

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

Luke

Some or all of the 42nd book of the Bible

Colossians

Some or all of the 51st book of the Bible

ดาวน์โหลด Warlpiri

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Warlpiri ผสมบ้าง

Ali Curung Spinifex Band (in Alyawarr)
เพลง Across Our Land (in English: Aboriginal)
Move around for Jesus (in English: Aboriginal)
Sing to the Lord (in English: Aboriginal)

ชื่ออื่นสำหรับ Warlpiri

Albura
Alpira
Alpiri
Elpira
Ilpara
Ilpira
Ilpirra
Nambuda
Ngalia
Ngaliya
Ngallia
Ngardilpa
Njambalatji
Ulperra
Waibry
Wailbri
Walbiri
Walbrai
Walbri
Waljbiri
Waljpiri
Walmala
Walmama
Walmanba
Walpari
Walpiri
Wanaeka
Wanajaga
Wanajaka
Wanajeka
Waneiga
Waringari
Wolperi
Wolpirra

พื้นที่ใช้ภาษา Warlpiri

Australia

People Groups who speak Warlpiri

Warlpiri;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Warlpiri

ข้อมูลอื่นๆ: Understand English; Also Christian; Semi-acculturated; Hunters.

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 50

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ