เพลงการทรงสร้าง - Warlpiri

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

รหัสรายการ: 19411
ชื่อภาษา: Warlpiri

ความยาวของรายการ: 26:12

God Created the Sky

0:33

1. God Created the Sky

God Created the Moon

0:35

2. God Created the Moon

God Created the Trees

0:48

3. God Created the Trees

God Made Man out of Dirt

1:03

4. God Made Man out of Dirt

God Made Man out of Dirt

0:36

5. God Made Man out of Dirt

God Made Man Sleep and Took a Rib out to Make Woman

0:39

6. God Made Man Sleep and Took a Rib out to Make Woman

God Made Man Sleep and Took a Rib out to Make Woman

0:34

7. God Made Man Sleep and Took a Rib out to Make Woman

God Made Adam and Eve

0:36

8. God Made Adam and Eve

Adam and Eve in the Garden

0:37

9. Adam and Eve in the Garden

God Put Adam and Eve in the Garden

0:37

10. God Put Adam and Eve in the Garden

Adam Was Calling the Animals by Name

0:37

11. Adam Was Calling the Animals by Name

Eve Was Walking in the Garden and Found Fruit

0:53

12. Eve Was Walking in the Garden and Found Fruit

Adam and Eve Looked at the Fruit and Took it. Satan Said..

0:36

13. Adam and Eve Looked at the Fruit and Took it. Satan Said..

Adam Ate The Fruit

1:07

14. Adam Ate The Fruit

Adam and Eve Left the Garden

0:35

15. Adam and Eve Left the Garden

God Sent Adam and Eve away from the Garden

1:46

16. God Sent Adam and Eve away from the Garden

God said,

0:39

17. God said, "I can see you two, hiding." ▪ Adam and Eve Left the Garden, part 1

Adam and Eve Hiding behind the Tree ▪ Adam and Eve Left the Garden, part 2

0:43

18. Adam and Eve Hiding behind the Tree ▪ Adam and Eve Left the Garden, part 2

Eve Was Pregnant

0:37

19. Eve Was Pregnant

Cain Was The First Son to be Born

0:46

20. Cain Was The First Son to be Born

First Son's Name Was Cain

0:39

21. First Son's Name Was Cain

Second Son's Name Was Abel

0:35

22. Second Son's Name Was Abel

Second Son's Name Was Abel

0:17

23. Second Son's Name Was Abel

Cain and Abel Were Men

0:52

24. Cain and Abel Were Men

Cain Went His own Way Away From God

0:44

25. Cain Went His own Way Away From God

Abel Gave a Burnt Offering to God. God Was Pleased With Him

1:00

26. Abel Gave a Burnt Offering to God. God Was Pleased With Him

Cain Killed Abel. Cain Was Jealous of Abel

1:18

27. Cain Killed Abel. Cain Was Jealous of Abel

God Asked Cain Where Was Abel

0:54

28. God Asked Cain Where Was Abel

Cain Said I Don't Know

0:52

29. Cain Said I Don't Know

God Said to Cain. Abel's Blood is Crying To God

0:57

30. God Said to Cain. Abel's Blood is Crying To God

God Said to Cain. Abel's Blood is Crying To God

0:42

31. God Said to Cain. Abel's Blood is Crying To God

God Sent Cain Out

0:57

32. God Sent Cain Out

Where You Can't Grow Crops

1:14

33. Where You Can't Grow Crops

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1981 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง