ภาษา Pitjantjatjara: Ernabella

ชื่อภาษา: Pitjantjatjara: Ernabella
ชื่อภาษา ISO: Pitjantjatjara [pjt]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4312
ภาษารัฐ: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 04312

ตัวอย่างภาษา Pitjantjatjara: Ernabella

Pitjantjatjara Ernabella - The Two Roads.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Pitjantjatjara: Ernabella

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Pitjantjatjara: Ernabella) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร

เพลง - Ernabella Girls Choir

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Pitjantjatjara: Ernabella) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

Hebrews

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Pitjantjatjara: Ernabella) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง

Jesu Ungamani Mina Wankanya

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Pitjantjatjara: Ernabella) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

Jonah (Bible Society Reader)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Pitjantjatjara: Ernabella) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง

Nyiri Wirunya Bible

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Pitjantjatjara: Ernabella) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

ดาวน์โหลด Pitjantjatjara: Ernabella

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Pitjantjatjara: Ernabella ผสมบ้าง

เพลง Across Our Land ดาวน์โหลด เพลง Across Our Land MP3 ในภาษา Pitjantjatjara: Ernabella (in English: Aboriginal)

Move around for Jesus ดาวน์โหลด Move around for Jesus MP3 ในภาษา Pitjantjatjara: Ernabella (in English: Aboriginal)

Sing to the Lord ดาวน์โหลด Sing to the Lord MP3 ในภาษา Pitjantjatjara: Ernabella (in English: Aboriginal)

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The New Testament - Pitjantjatjara - Bible Society Australia 2002 - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Pitjantjatjara: Ernabella

Ernabella

พื้นที่ใช้ภาษา Pitjantjatjara: Ernabella

Australia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Pitjantjatjara: Ernabella

People Groups who speak Pitjantjatjara: Ernabella

Pitjantjatjara;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Pitjantjatjara: Ernabella

ข้อมูลอื่นๆ: Few Understand English; W. desert Language dialect.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ