ภาษา Pitjantjatjara

ชื่อภาษา: Pitjantjatjara
รหัสภาษา ISO: pjt
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23038
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Pitjantjatjara

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Pitjantjatjara: Ernabella)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Pitjantjatjara) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร

เพลง - Ernabella Girls Choir (in Pitjantjatjara: Ernabella)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Pitjantjatjara) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

Hebrews (in Pitjantjatjara: Ernabella)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Pitjantjatjara) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง

Jesu Ungamani Mina Wankanya (in Pitjantjatjara: Ernabella)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Pitjantjatjara) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

Jonah (Bible Society Reader) (in Pitjantjatjara: Ernabella)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Pitjantjatjara) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง

Nyiri Wirunya Bible (in Pitjantjatjara: Ernabella)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Pitjantjatjara) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The New Testament - Pitjantjatjara - Bible Society Australia 2002 - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Pitjantjatjara

Pithantjatjarra
Pitjantjara
Pitjantjatjarra

พื้นที่ใช้ภาษา Pitjantjatjara

Australia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Pitjantjatjara

People Groups who speak Pitjantjatjara

Pitjantjatjara;