เพลง & Testimonies - Gurindji

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

รหัสรายการ: 75349
ชื่อภาษา: Gurindji

ความยาวของรายการ: 28:29

Come Along

2:02

1. Come Along

คำให้การ (พยาน) - Dudley (Mudburra)

0:41

2. คำให้การ (พยาน) - Dudley (Mudburra) (Mudburra)

Hallelujah

2:35

3. Hallelujah

คำให้การ (พยาน) - Topsy Dodd

0:48

4. คำให้การ (พยาน) - Topsy Dodd

Just a closer walk

2:18

5. Just a closer walk

คำให้การ (พยาน) - Victor

1:46

6. คำให้การ (พยาน) - Victor

Clap your hands and praise the Lord

2:23

7. Clap your hands and praise the Lord

Holy Spirit in this land

1:26

8. Holy Spirit in this land

God is so good

1:27

9. God is so good

คำให้การ (พยาน) - Gilgy (Gurindji-Ngarinman)

2:02

10. คำให้การ (พยาน) - Gilgy (Gurindji-Ngarinman)

I've got a home in glory Lord

1:08

11. I've got a home in glory Lord

คำให้การ (พยาน) - Roslyn Frith (English)

3:13

12. คำให้การ (พยาน) - Roslyn Frith (English) (English: Aboriginal)

เพลง

2:52

13. เพลง

คำให้การ (พยาน) - Spider Banjo

2:06

14. คำให้การ (พยาน) - Spider Banjo

We are one big happy family

1:35

15. We are one big happy family

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1984 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง