ภาษา English: American Indian

ชื่อภาษา: English: American Indian
ชื่อภาษา ISO: English [eng]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3783
ภาษารัฐ: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 03783

ตัวอย่างภาษา English: American Indian

English Group American Indian - I Have Decided.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา English: American Indian

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา English: American Indian) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร

พระคำแห่งชีวิต 1

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา English: American Indian) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

พระคำแห่งชีวิต 2 w/ ARAPAHOE

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา English: American Indian) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน In English, with testimony, spoken by Arapahoes; includes some songs in ARAPAHOE

ดาวน์โหลด English: American Indian

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา English: American Indian ผสมบ้าง

พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH: Amer. Ind ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH: Amer. Ind MP3 ในภาษา English: American Indian (in Nakʰóda [Assiniboin])

ข่าวประเสริฐ 1-22, with English ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ 1-22, with English MP3 ในภาษา English: American Indian (in Blackfoot: Siksika)

ข่าวประเสริฐ 23-40, with English ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ 23-40, with English MP3 ในภาษา English: American Indian (in Blackfoot: Siksika)

พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH: Amer. Indian ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH: Amer. Indian MP3 ในภาษา English: American Indian (in Cahuilla)

พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH: Amer. Ind ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH: Amer. Ind MP3 ในภาษา English: American Indian (in Goyogo̱hó:nǫ' [Cayuga])

พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH: Amer. Indian ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH: Amer. Indian MP3 ในภาษา English: American Indian (in Ho-Chunk: Winnebago)

พระคำแห่งชีวิต 2 w/ ENGLISH ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 w/ ENGLISH MP3 ในภาษา English: American Indian (in Lakȟótiyapi [Lakota])

พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH MP3 ในภาษา English: American Indian (in Makah)

พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH: Amer. Indian ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH: Amer. Indian MP3 ในภาษา English: American Indian (in Omāēqnomenew [Menominee])

พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH: Amer. Ind ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH: Amer. Ind MP3 ในภาษา English: American Indian (in Mesquakie)

พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH: Amer. Ind ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH: Amer. Ind MP3 ในภาษา English: American Indian (in Me-Wuk)

พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH: Amer. Ind ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH: Amer. Ind MP3 ในภาษา English: American Indian (in Modoc)

พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH: Amer. Ind ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH: Amer. Ind MP3 ในภาษา English: American Indian (in Munsee)

พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH: Amer. Indian ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH: Amer. Indian MP3 ในภาษา English: American Indian (in NiMiiPuu [Nez Perce])

พระคำแห่งชีวิต ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา English: American Indian (in Omaha)

พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH: Amer. Ind ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH: Amer. Ind MP3 ในภาษา English: American Indian (in Onǫtaʔkékaʔ [Onondaga])

พระคำแห่งชีวิต w/ Achumawii ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ Achumawii MP3 ในภาษา English: American Indian (in Ajúmmááwí [Pit River])

พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH: Amer. Ind ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH: Amer. Ind MP3 ในภาษา English: American Indian (in Spokane)

พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH: Amer. Ind ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH: Amer. Ind MP3 ในภาษา English: American Indian (in Tuscarora)

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Audio Books of Christian Classics - English - (Free Christian Audio Books)
Christian Walk - English: Philippines - (Videoparables.org)
Jesus Film Project films - English - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - English, British - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - English, Native North American - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - English, North American Indigenous - (The Jesus Film Project)
Study the Bible - (ThirdMill)
The gospels - New International Version - (The Lumo Project)
The Jesus Story (audiodrama) - English - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ English: American Indian

American Indian

พื้นที่ใช้ภาษา English: American Indian

United States of America

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา English: American Indian

People Groups who speak English: American Indian

Abnaki-Penobscot; Aborigine, Detribalized; Aborigine, Southwest; African-Americans; Afro-Antiguan; Afro-Caribbean; Alaskan Athabascan; Americans, U.S.; Amerindian, Detribalized; Anglo; Anglo-Australian; Anglo-Canadian; Anglo-New Zealander; Anglo-South African; Antilles English-Speaking; Arab, general; Arapaho; Atsugewi; Bahamian; Barbadian; Bermudan, mixed; Black African, general; Brazilian, general; British; British, Scottish; Cape Verdean; Catawba; Cayman Islanders; Chehalis; Chinese, general; Chitimacha; Chumash; Clallam; Coeur d'Alene; Coloured; Colville; Coos, Hanis; Cornish; Cowlitz; Cupeno; Delaware; Delaware, Unami; English-Speaking, general; Eskimo, Creole; Eskimo, Western Canadian; Eurasian; Euronesian; European, general; Falkland Islanders; Gilbraltarian; Guam; Gypsy, English, Romanichal; Gypsy, Irish; Han Chinese, Mandarin; Hawaiian; Holikachuk; Honduran, English-Speaking; Houma, Half-Choctaw; Indian, English-Speaking; Iowa; Irish; Irish Traveller, Shelta; Iroquois; Jamaicans; Jew, English Speaking; Kansa; Kato; Kawaiisu; Kitsai; Klamath-Modoc; Kpelle, Liberia; Ladakhi, Christian; Lithuanian; Lower Chinook; Lumbee; Makah; Malaysians, English-Speaking; Mandan; Manx; Miami; Micronesians, English-Speaking; Midway Islanders; Miwok; Mohegan-Montauk-Narragansett; Namibians; Nanticoke; Ngarluma; Nooksack; North African, general; Nunggubuyu; Nyanja; Nyigina; Osage; Otoe; Pacific Islanders, general; Palauan, English-Speaking; Panamint; Part-Indian; Pawnee; Pintupi; Pitcairner, Norfolk; Polynesian; Powhatan; Quileute; Quinault, Lower Chehalis; Saint Helena; Sarnami Hindi; Serrano; Snohomish; South Asian, general; Tonkawa; Tunica; Turk, Meskhetian; Turks and Caicos Creole English; Tuscarora; Twana; Ulster Irish; Virgin Islanders, English-Speaking; Wampanoag; Washo; Watjari; West Indian, general; West Indian Mulatto; Wichita; Wintu; Wiyot; Wyandot; Yazidi; Yuchi; Yuki; Yurok;

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ