นิมิตของพระเจ้า - English: Aboriginal

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

God's Dreaming เป็นสื่อที่สนับสนุนและหนุนใจคริสเตียนท้องถิ่นและจากที่อื่น ที่ร่วมกันแบ่งปันข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ในออสเตรเลียและทั่วโลก โดยใช้เรื่องราวและศิลปะ

รหัสรายการ: 66353
ความยาวของรายการ: 14:10
ชื่อภาษา: English: Aboriginal

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

God’s Dream

0:24

1. God’s Dream

God Creates

0:50

2. God Creates

Rebellion

0:38

3. Rebellion

Darkness and Death

0:42

4. Darkness and Death

The Flood

0:48

5. The Flood

The Tower

0:48

6. The Tower

The Scattering

0:54

7. The Scattering

Ungodly Ties

1:07

8. Ungodly Ties

A Chosen People

0:59

9. A Chosen People

The Coming of Jesus

0:46

10. The Coming of Jesus

Gift of Life

1:07

11. Gift of Life

The Coming of the Holy Spirit

0:49

12. The Coming of the Holy Spirit

God’s Family

0:50

13. God’s Family

The Season of Grace

0:38

14. The Season of Grace

The Judgement

0:45

15. The Judgement

God’s Dream Fulfilled

1:04

16. God’s Dream Fulfilled

Your Invitation

0:54

17. Your Invitation

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2019 GRN & God's Dreaming. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold. Images are Copyright © 2016 God's Dreaming Inc. Other than as a recording, these images may not be copied, reproduced or sold in any way without permission in writing from and acknowledgement of God's Dreaming Inc.

ติดต่อเรา สำหรับคำถามเกี่ยวกับการใช้บันทึกเหล่านี้ที่อนุญาต หรือเพื่อขออนุญาตแจกจ่ายซ้ำด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตข้างต้น

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Partnership with God's Dreaming - This Visual Gospel, created by Indigenous and non-Indigenous artists, is now in audio and video

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?