สื่อบันทึกเสียงชุด "ข่าวประเสริฐ"

สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบชุด "ข่าวประเสริฐ" สื่อชุดนี้สอนเรื่องราวตั้งแต่การทรงสร้างโลกจนถึงการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูแบบคร่าวๆ โดยมีภาพประกอบ 20 ภาพ และอีก 20 ภาพใช้สอนชีวิตคริสเตียน สื่อชุดนี้เหมาะสำหรับใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐและสอนเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนให้กับผู้ที่ไม่นิยมการอ่านและผู้ที่อ่านหนังสือไม่ได้

ภาพประกอบมีสีสันสวยงามดึงดูดความสนใจของคนที่ไม่คุ้นเคยกับการสอนที่มีภาพประกอบ กดที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างบทความและภาพประกอบ

สื่อบันทึกเสียง

สื่อบันทึกเสียงที่มีกว่า 1,300 ภาษา ผลิตขึ้นเพื่อฟังพร้อมกับการดูภาพประกอบ การฟังสามารถหยุดเป็นระยะๆ เพื่อเปิดโอกาสในการถามคำถาม ปรึกษาหรืออธิบายเพิ่มเติมตามความจำเป็น

สื่อบันทึกเสียงที่เราจัดทำนั้นเจ้าของภาษานั้นๆ เป็นผู้ให้เสียง โดยเป็นผู้ที่พูดภาษานั้นๆ ได้อย่างชัดเจนและเป็นผู้ที่นับถือของคนในท้องถิ่น บางครั้งมีการใส่ดนตรีและเพลงท้องถิ่นด้วย มีการตรวจสอบความถูกต้องด้านการแปลและการสื่อสารด้วยวิธีการต่างๆ สามารถดาวน์โหลดสื่อบันทึกเสียงเป็นMP3 ซีดีและเทปคาสเซ็ท (บางภาษาอาจไม่มีครบทั้ง 3 รูปแบบ)

สื่อสิ่งพิมพ์

หนังสือรูปภาพขนาดใหญ่

ขนาด A3 (420 x 300 mm หรือ 16.5 x 12 นิ้ว) เหมาะสำหรับใช้ในกลุ่มใหญ่

หนังสือรูปภาพขนาดกลาง

หนังสือภาพนี้มีขนาด A5 (210 x 140 mm หรือ 8.25 x 6 นิ้ว) เหมาะสำหรับใช้ในกลุ่มเล็กๆ

หนังสือรูปภาพขนาดเล็ก

มีขนาด A7 (110 x 70 mm หรือ 4.25 x 3 นิ้ว) เหมาะสำหรับใช้ประกาศตัวต่อตัว

บทความ

มีบทความออนไลน์เป็นภาษาอังกษฤที่เข้าใจง่าย ยังมีภาษาฝรั่งเศส สเปนและอีกหลายภาษา บทความเหล่านี้ได้มีการแปลเพื่อใช้ในการบันทึกเสียง

บทความเหล่านี้สามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับภาษา วัฒนธรรมและแนวความคิดของกลุ่มต่างๆ ได้ คำบางคำและแนวคิดบางอย่างอาจต้องอธิบายเพิ่มเติม หรืออาจไม่นำไปใช้กับบางวัฒนธรรม เรื่องราวจากคนท้องถิ่นการอธิบายเพื่อการนำไปใช้ในชีวิตอาจเพิ่มเติมได้เพื่ออธิบายหรือยกเป็นตัวอย่างคำสอนจากเรื่องต่างๆ

กระเป๋าถือ

สามารถใช้ใส่หนังสือรูปภาพขนาดใหญ่ 2-3 เล่มพร้อมกับอุปกรณ์อื่นๆ

รูปภาพเรื่องราวในพระคัมภีร์

ซีดีนี้มีรูปภาพต่างๆ จากชุด "ข่าวประเสริฐ" "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" และ "ชีวิตของพระคริสต์" เป็นภาพข่าวดำเหมาะในการพิมพ์ (ขนาด เอ4 ที่ 300 ดีพีไอ) และภาพสีขนาดกลาง นามสกุล JPEG (900 x 600 พิกเซล) หรือเหมาะกับการพิมพ์ (ขนาด เอ4 ที่ 300 ดีพีไอขึ้นไป) ซีดีนี้ยังมีบทความและเรื่องราวอื่นๆ ด้วย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

วิธีสั่งซื้อสื่อต่างๆ - วิธีที่จะสั่งซื้อสื่อต่างๆ ของจีอาร์เอ็น

Audio and Audio-Visual Materials - A wide range of culturally appropriate resources in 6496 language varieties, particularly suited for oral communicators.

Bible-based Bridge Materials - Audio-visual bridge materials help to create a visual frame of reference

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

บทเรียนและสื่อการสอนรวีวารศึกษาอื่นๆ - องค์กรจีอาร์เอ็น ผลิตสื่อการสอนรวีวารศึกษา ท่านสามารถใช้สื่อเหล่านี้ในพันธกิจเด็ก

The Good News in Gumatj - Mission Aviation Fellowship have designed a new DVD resource incorporating GRN audio Bible recordings and pictures for the Yolngu people in Arnhem Land.