สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต"

ชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" มีภาพประกอบเสียงจำนวน 8 ชุด สื่อชุดนี้เหมาะสำหรับการประกาศหรือสอนชีวิตคริสเตียนอย่างมีระบบ แต่ละชุดมี 24 ภาพ

ชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" สอนบทเรียนจากชีวิตของบุคคลต่างๆ ในพระคัมภีร์เดิม ชีวิตของพระเยซู และบทเรียนเกี่ยวกับคริสตจักรยุคแรก

สื่อชุดนี้เหมาะสำหรับใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐและสอนเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน ให้กับผู้ที่ไม่นิยมการอ่านและผู้ที่อ่านหนังสือไม่ได้

ภาพประกอบมีสีสันสวยงามดึงดูดความสนใจของคนที่ไม่คุ้นเคยกับการสอนที่มีภาพประกอบ กดที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างบทความและภาพประกอบ

  1. เริ่มต้นกับพระเจ้า (อาดัม, โนอาห์, โยบ, อับราฮัม
  2. ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (ยาโคบ, โยเซฟ, โมเสส)
  3. ชัยชนะโดยพระเจ้า (โยชูวา, เดโบราห์, กิเดโอน, แซมสัน)
  4. ผู้รับใช้ของพระเจ้า (รูธ, ซามูเอล, ดาวิด, เอลียาห์)
  5. การทดสอบจากพระเจ้า (เอลีชา, โยนาห์, เอสเธอร์, ดาเนียล, เนหะมีห์)
  6. พระเยซูเป็นครูผู้สอนและหมอผู้รักษา (จากมัทธิวและมาระโก)
  7. พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (จากมาระโกและยอห์น)
  8. ฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (คริสตจักรยุคแรกและอาจารย์เปาโล)

สื่อบันทึกเสียง

รายการเสียงที่บันทึกมีหลายร้อยภาษา ผลิตขึ้นเพื่อใช้ฟังพร้อมกับการดูภาพประกอบ

การฟังสามารถหยุดเป็นระยะๆ เพื่อเปิดโอกาสในการถามคำถาม ปรึกษาหรืออธิบายเพิ่มเติมตามความจำเป็น

สื่อสิ่งพิมพ์

หนังสือรูปภาพขนาดใหญ่

ขนาด A3 (420 x 300 mm หรือ 16.5 x 12 นิ้ว) เหมาะสำหรับใช้ในกลุ่มใหญ่

หนังสือรูปภาพขนาดกลาง

หนังสือภาพนี้มีขนาด A5 (210 x 140 mm หรือ 8.25 x 6 นิ้ว) เหมาะสำหรับใช้ในกลุ่มเล็กๆ

หนังสือรูปภาพขนาดเล็ก

มีขนาด A7 (110 x 70 mm หรือ 4.25 x 3 นิ้ว) เหมาะสำหรับใช้ประกาศตัวต่อตัวหรือให้คนอื่น มีทั้งภาพสีและขาวดำ

บทความ

มีบทความออนไลน์เป็นภาษาอังกษฤที่เข้าใจง่าย บทความเหล่านี้ได้มีการแปลเพื่อใช้ในการบันทึกเสียง

บทความเหล่านี้สามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับภาษา วัฒนธรรมและแนวความคิดของกลุ่มต่างๆ คำบางคำและแนวคิดบางอย่างอาจต้องอธิบายเพิ่มเติม หรืออาจไม่นำไปใช้กับบางวัฒนธรรม อาจเพิ่มเติมเรื่องราวจากคนท้องถิ่นและอธิบายถึงการนำไปใช้ในชีวิต

กระเป๋าถือ

สามารถใส่หนังสือรูปภาพขนาดใหญ่และบทความทั้ง 8 ชุด พร้อมกับ ซีดีหรือเทปคาสเซ็ท

รูปภาพเรื่องราวในพระคัมภีร์

ซีดีนี้มีรูปภาพต่างๆ จากชุด ดู ฟังแล้วรับชีวิต, ข่าวประเสริฐ และชีวิตของพระคริสต์ เป็นภาพข่าวดำเหมาะในการพิมพ์ (ขนาด เอ4 ที่ 300 ดีพีไอ) และภาพสีขนาดกลาง นามสกุล JPEG (900 x 600 พิกเซล) หรือเหมาะกับการพิมพ์ (ขนาด เอ4 ที่ 300 ดีพีไอขึ้นไป) ซีดีนี้ยังมีบทความและเรื่องราวอื่นๆ ด้วย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาเพิ่มเติม