สื่อบันทึกเสียงชุด "ชีวิตของพระคริสต์"

สื่อบันทึกเสียงชุด "ชีวิตของพระคริสต์"

ชุด "ชีวิตของพระคริสต์" มีรูปภาพต่างๆ แสดงถึงชีวิตของพระเยซูคริสต์ ตั้งแต่การสร้างโลกไปจนถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู สื่อชุดนี้เหมาะสำหรับใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐและสอนเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนให้กับผู้ที่อ่านหนังสือไม่ได้ ภาพประกอบมีสีสันสวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจของคนที่ไม่คุ้นเคยกับการสอนที่มีภาพประกอบ กดที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างบทความและภาพประกอบ

สื่อบันทึกเสียง

สื่อบันทึกเสียงชุด "ชีวิตของพระคริสต์" มีการบันทึกแล้วหลายสิบภาษา ผลิตขึ้นเพื่อใช้ฟังพร้อมกับการดูภาพประกอบ การฟังสามารถหยุดเป็นระยะๆ เพื่อเปิดโอกาสในการถามคำถาม ปรึกษาหรืออธิบายเพิ่มเติมตามความจำเป็น สื่อบันทึกเสียงที่เราจัดทำนั้นเจ้าของภาษานั้นๆ เป็นผู้ให้เสียง โดยเป็นผู้ที่พูดภาษานั้นๆ ได้อย่างชัดเจนและเป็นผู้ที่นับถือของคนในท้องถิ่น บางครั้งมีการใส่ดนตรีและเพลงท้องถิ่นด้วย มีการตรวจสอบความถูกต้องด้านการแปลและการสื่อสารด้วยวิธีการต่างๆ สามารถดาวน์โหลดสื่อบันทึกเสียงเป็นMP3 ซีดีและเทปคาสเซ็ท (บางภาษาอาจไม่มีครบทั้ง 3 รูปแบบ)

สื่อสิ่งพิมพ์

ชุดภาพประกอบ

มี 120 ภาพ แต่ละภาพมีขนาด เอ4 (300 x 215 mm หรือ 12 x 8.5 นิ้ว) สามารถเก็บใส่แฟ้มที่มี 2,3 หรือ 4 ห่วง ภาพชุดนี้มีพร้อมกับบทความภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีบทความสั้นๆ ที่เขียนเกี่ยวกับหัวข้อบางหัวข้อในชีวิตของคริสต์ เช่น การอัศจรรย์ของพระเยซู ซึ่งบทความเหล่านี้สามารถใช้สอนได้ในหลายสถานการณ์ หลากหลายรูปแบบ

บทความ

มีบทความออนไลน์เป็นภาษาอังกษฤที่เข้าใจง่าย

สื่อชุดนี้มีบทเรียน 20 บท ตามหัวข้อต่างๆ แต่ละหัวข้อจะใช้รูปภาพบางภาพ

 1. การประสูติของพระคริสต์
 2. การสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์
 3. การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระคริสต์
 4. พระคริสต์จะทรงกลับมา
 5. พระคริสต์แสวงหาผู้หลงหาย
 6. พระคริสต์มีอำนาจเหนือความตาย
 7. พระคริสต์ชนะมารซาตาน
 8. พระคริสต์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่แสนดีของเรา
 9. พระคริสต์สอนอธิษฐาน
 10. ความสว่างของโลก
 11. เราจะให้พระเจ้าทรงพอพระทัยได้อย่างไร?
 12. พระคริสต์และการอภัยบาป
 13. พระคริสต์และพระคำของพระเจ้า ตอนที่ 1
 14. พระคริสต์และพระคำของพระเจ้า ตอนที่ 2
 15. พระคริสต์ทรงสำแดงความห่วงใยของพระเจ้า
 16. พระเยซูคือผู้ใด? ตอนที่ 1
 17. พระเยซูคือผู้ใด? ตอนที่ 2
 18. พระคริสต์ทรงเปิดเผยทางไปสวรรค์
 19. การเติบโตในชีวิตคริสเตียน
 20. พระคริสต์สอนเรื่องความรอด

บทความเหล่านี้สามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับภาษา วัฒนธรรมและแนวความคิดของกลุ่มต่างๆ คำบางคำและแนวคิดบางอย่างอาจต้องอธิบายเพิ่มเติม หรืออาจไม่นำไปใช้กับบางวัฒนธรรม อาจเพิ่มเติมเรื่องราวจากคนท้องถิ่นและอธิบายถึงการนำไปใช้ในชีวิต

รูปภาพเรื่องราวในพระคัมภีร์

ซีดีนี้มีรูปภาพต่างๆ จากชุด "ชีวิตของพระคริสต์" "ข่าวประเสริฐ" และ "ฟัง ดูแล้วรับชีวิต" เป็นภาพข่าวดำเหมาะในการพิมพ์ (ขนาด เอ4 ที่ 300 ดีพีไอ) และภาพสีขนาดกลาง นามสกุล JPEG (900 x 600 พิกเซล) หรือเหมาะกับการพิมพ์ (ขนาด เอ4 ที่ 300 ดีพีไอขึ้นไป) ซีดีนี้ยังมีบทความและเรื่องราวอื่นๆ ด้วย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

วิธีสั่งซื้อสื่อต่างๆ - วิธีที่จะสั่งซื้อสื่อต่างๆ ของจีอาร์เอ็น

Audio and Audio-Visual Materials - A wide range of culturally appropriate resources in 6445 language varieties, particularly suited for oral communicators.

Bible-based Bridge Materials - Audio-visual bridge materials help to create a visual frame of reference

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

The Living Christ in Standard Arabic - Help GRN translate and record The Living Christ in standard Arabic for refugees in Europe

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach