unfoldingWord 22 - John Laga Jonom

Balangkas: Luke 1

Bilang ng Talata: 1222

Wika: Nagamese

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Bisi sal ago-te, Isor pora tailaga bhaubadikhan ke kotha koithakise aru taikhan pora manukhan ke Isor laga kotha kobole dise. Charso-sal pichete bi Isor taikhan ke kotha nakoa hoi jaise. Tetia Isor pora Zacharias kun pujari thakise, tai ke ekta sorgoduth pathaise. Zacharias aru tailaga maiki Elizabeth Isor ke bisi adar korikena thakise. Tai duijon bisi bura-buri hoijaise aru Elizabeth bacha jonom kuribole paranai.

Zacharias ke sorgoduth pora koise; ‘Apuni laga maiki ekta chokora ke jonom dibo. Apuni tailaga nam John rakhibo. Tai jonom hoa logote tai logote Pobitro-Aatma thakibo, aru Isor nimite manukhane Masiha ahibole thaka nimite taiar kuribo!’’ Zacharias koise; ‘Ami duijon toh bacha jonom kuribole bisi bura aru buri hoise! Itu hosa ase koikena ami kineka bujibo?’’

Tetia duth pora jawab dise; ‘‘Amike Isor pora itu khusi khobor koidibole pathaise. Hoilebi apuni ami laga kotha ke biswas kuranai, itu nimite, bacha jonom noha-a tok apuni kotha kobole naparibo.’’ Itu hoa logote, Zacharias kotha kobole napara hoise. Aru sorgoduth ta-te pora jaijaise. Pichete Zacharias tai laga ghorte wapas jaise aru tai laga maiki bacha bukhise.

Jetia Elizabeth laga pet-te bacha bukhikena choe mahina hoiasile, tetia sorgoduth juntu Zacharias logote ahise, achanak pora Elizabeth laga ghor manu, Mary logote bi ahise. Utu chukuri bisi sapha asile aru Joseph logote shadi kuribole kotha milaikena asile. Taike sorgoduth pora koise; ‘‘Apuni laga pet-te bacha bukhibo aru apuni ekta chokora ke jonom dibo aru tai laga nam Jesu rakhibo. Tai Sob-Pora-Uncha-Pormeswar-Isor laga bacha hobo aru tai hodae-hodae nimite raja hoikena thakibo.’’

Mary jawab dise; ‘‘Itu kineka pora hobole paribo, kilekoile amike ekta motabi chuanae?’’ Tetia duth pora taike samjaikena koise; ‘‘Apuni logote Pobitro Aatma ahibo aru Isor laga hokti apuni logote thakibo. Itu nimite apuni jonom dia bacha Pormeswar laga Chokora hobo.’’ Tetia Mary duth laga kotha hunikena biswas kurise.

Itu hoa laga olop din pichete, Mary tai laga ghor manu Elizabeth ke lok pabole jaise. Jetia Mary Elizabeth ke salam janaise, tetia Elizabeth laga pet bhitorte thaka bacha hilise. Isor pora ki kam kuribole ase itu nimite bisi khusi paise. Mary Elizabeth logote tin mahina tok thakise aru itu pichete tailaga ghor te wapas jaise.

Itu pichete Elizabeth ekjon chokora ke jonom dise. Zacharias aru Elizabeth pora sorgoduth koa nisina bacha laga nam John rakhise. Tetia Isor pora Zacharias ke kotha kobole paribole dise. Zacharias koise; ‘‘Isor laga nam ucha kuri ase, kilekoile Isor tailaga manukhan ke kitiabi napahore. Ami laga chokora, apuni he, Jehovah Sob Pora Uncha Isor laga bhao-badi hobo. Aru sob manukhan ke taikhan laga pap pora maph pabole laga rasta-te loijabole ase!’’

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?