unfoldingWord 15 - Kosom Laga Desh

Balangkas: Joshua 1-24

Bilang ng Talata: 1215

Wika: Nagamese

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Aru Israel laga manukhan Canaan te jabole homoe ahise. Itu desh te Jericho koikena ekta city asile. Itu city laga sob phine pathor-laga -bera pora bisi bhal kuri bon rakhise. Ta-te Joshua pora khobor janaidia sipoi duita ke utu city te pathiase. Utu city te Rahab koikene ekta bebichari thakise. Utu maiki pora khobor janaidia sipoikhan ke lukai dise aru pichete taikhan ke modot kurikene city laga bahar te polai jabole bi modot kurise. Tai Isor ke biswas kura nimite ineka kurise. Taikhan tai ke kosom dise jetia Israel manukhan pora Jericho ke bhangaidibole ahibo, utu homoete Rahab aru tai laga ghor-manukhan ke bachai lobo koise.

Israel manukhan Kosom laga Desh te jabole nimite taikhan Jordan nodi par kuribole lagise. Isor pora Joshua ke koise: “Pujarikhan ke poila jabole dibi.” Jetia pujarikhan Jordan nodi te taikhan laga theng rakhise, nodi laga upor pora pani niche phine ahi thaka rukhi jaise, aru Israel laga manukhan sukha mati te nodi par kurikena dusra phine jabole parise.

Jetia manukhan Jordan nodi par kuri loise, Isor pora Joshua ke Jericho nagar bhangaidibole taiari kurilobi koise, itu nagar ekta bisi takot thaka hoilebi. Isor pora manukhan ke taikhan laga pujarikhan aru sipoikhan ke city laga bahar te choi din tok berabole koise. Aru itu nisina pujari aru sipoikhan ineka kurise.

Jetia sat din ahise, Israel manukhan nagar laga bahar te arubi sat bar ghuraise. Taikhan jetia sat bar ghuraikena khotom hoise, purohit khan pora basikhan bajai se aru sipoikhan jor pora hala kurise.

Tetia Jericho laga pathor-laga-berakhan sob giri jaise! Isor pora hokom dia nisina, Israel manukhan pora itu nagar te thaka sob bhangaidise. Taikhan Rahab aru tai laga ghor-manukhan ke chari dise, kilekoile taikhan Israel laga manu logote ekta nisina hoi jaise. Jetia Canaan desh te thaka dusra manukhan pora kineka Israel manukhan Jericho ke bhangaidia hunise, taikhan bisi bhoi lagi jaise, kilekoile Israel manukhan ahikena taikhan logote bi lorai kuribo bhabona kurise.

Isor pora Israel manukhan ke Canaan desh te thaka manu-dolkhan logote shanti pora milikena thakibole laga kotha ekubi namilabi koise. Hoilebi Canaan desh laga ekta manu-dol, Gibeon-laga-dol, taikhan ahikena Joshua ke taikhan Canaan pora bisi dur te thaka jaga pora ahise koikena misa koise. Taikhan Joshua ke taikhan logote shanti pora milikena thakibole laga kotha milabole koise. Joshua aru Israel laga dusra netakhan kineka koribo lage Isor ke hutanai. Ulta taikhan Gibeon-laga-dolkhan logote shanti pora milikena thakibole laga kotha milai loise.

Tin din pichete, Gibeon-laga-dolkhan bi Canaan te thakakhan ase koikena Israel-jati manukhan janibole paise. Taikhan bisi khong hoise kilekoile Gibeon-laga-dolkhan pora taikhan ke thokai dise. Kintu taikhan majote ki kotha milaise itu rakhise, kilekoile itu kotha Isor laga nam te kosom kura asile. Olop homoe pichete, dusra manu-laga-dol laga rajakhan, junkhan ke Amorite manukhan koi, taekhan kineka Gideon-laga-dolkhan pora Israel-jati manukhan logote shanti pora milikena thakibole laga kotha milaise koikena hunise, taikhan laga sipoikhan sob joma korikena ekta dangor sipoi-foj hoikena Gibeon logote lorai koribole ahise. Tetia Gibeon-laga-dolkhan pora Joshua ke modot mangikena khobor pathaise.

Aru Joshua pora Israel manu laga sipoi-foj taiar kurise aru taikhan pura rati beraikena Gibeon-laga-dolkhan logote punchise. Aru bisi phojirte, taikhan Amorite laga sipoi-foj khan ke asurit kuridise aru taikhan ke lorai kurise.

Itu din Isor pora Israel nimite lorai kurise. Tai pora Amorite laga-dol khan ke matha ghurai dise aru tai bisi dangor borkhon-pathorkhan pathaise aru taikhan bisi ke morai dise.

Isor pora suraj ke akash laga ekta jagate rukhi bole dise, aru Israel manukhan ke bisi homoe dikena Amorite laga-dolkhan ke harabole dise. Itu din te Isor pora bisi dangor jit Israel manu khan ke dise.

Isor pora utu sipoi-foj khan ke harai dia pichete, arubi Canaan-laga-manu-dol dusrakhan bi joma korikena Israel logote lorai kuribole taiar kurise. Joshua aru Israel-jati manukhan pora taikhan ke lorai kurise aru sob bhangaidise.

Itu loraikhan khotom hoa-a pichete, Isor pora Israel jati khan ekjon ekjon ke Kosom laga Desh te mati bhag kurikena sob ke dise. Tetia Isor pora Israel laga desh te pura phine shanti dise.

Jetia Joshua bisi bura manu hoi jaise, tai pora Israel laga manu sob ke joma kuri matise. Tetia Joshua pora manu joma hoikena thaka sob jon ke taikhan Sinai pahar te Isor logote ki kotha milaise, itu kosom taikhan laga mon-te rakhibi koise. Aru manukhan kosom kurise taikhan Isor laga niomkhan sob manibo aru kitiabi Isor ke nacharibo.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?