LOER, LUISTER EN LEWE Boek 7: Jesus, die verlosser

LOER, LUISTER EN LEWE Boek 7: Jesus, die verlosser

சுருக்கமான வருணனை: From Luke and John. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

உரையின் எண்: 424

மொழி: Afrikaans

கருப்பொருள்: Sin and Satan (Judgement, Sin, disobedience); Christ (Resurrection of Jesus, Son of God, Saviour of Sinful Men, Birth of Christ, Death of Christ, Life of Christ, Authority); Eternal life (Salvation, Eternal / everlasting life); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Worship, Second Birth, Peace with God, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Spiritual Life, Christian values); Life event (Death); Bible timeline (Gospel, Good News); Problems (Sickness, Problems, troubles, worries)

சபையினர்: General

பாணி: Monolog

பகுப்பு: Bible Stories & Teac

செயல்நோக்கம்: Teaching

நிலை: Publishable

உரையின் எழுத்து வடிவம்

Inleiding

Inleiding

Is die Een wat Jesus genoem word, werklik die Seun van God, die Een wat deur God gestuur is, en kan Hy die ewige lewe gee? Die geboorte van Jesus, die wonderwerke wat Hy gedoen het, sy lewe, sy opstanding uit die dood en sy woorde, wys dat Hy die Seun van God is. Terwyl jy na hierna luister, moet jy kyk na die prente in die pienk boek. Wanneer jy hierdie musiek hoor (MUSIEK), blaai dan na die volgende prent.

Prent 1: Die Geboorte Van Jesus

Prent 1: Die Geboorte Van Jesus

Johannes 1:1-14; Lukas 2:1-11

Kyk na die prent. Ons sien hier 'n pasgebore baba, die baba se ma en haar man. Die drie ander mans is skaapwagters. Hulle kyk almal na die baba. Sy Naam is Jesus. Een man kniel voor die Jesuskind. Waarom doen hy dit?

Omdat Jesus die belangrikste seun is wat nog ooit gebore is. Voordat Jesus op die aarde gebore is, was Hy reeds by God in 'n plek wat die hemel genoem word. Alle dinge is deur Jesus geskep. God is Gees, maar Hy het Homself aan ons vertoon in Jesus, wat gebore is toe sy ma nog 'n maagd was. Dit is moontlik gemaak deur die Gees van God. Dieselfde Gees het in Jesus Christus geleef. Dit beteken dat Jesus God is. Jesus het gekom om ons vry te maak van sonde en om ons te wys hoe ons kinders van God kan word.

Prent 2: Jesus Verander Water in Wyn

Prent 2: Jesus Verander Water in Wyn

Johannes 2:1-11

Toe Jesus al 'n groot man was, het Hy eendag 'n bruilofsfees bygewoon. Sy dissipels en sy moeder, Maria, het saam met hom gegaan. Maria het geweet dat Jesus die Seun van God is. Toe die wyn by die fees opraak, het sy vir Hom daarvan vertel. Daarna het sy vir die kelners gesê: "Wat Hy ook al vir julle sê, moet julle doen." Daar naby het ses groot waterkanne gestaan. Jesus sê toe vir die kelners: "Maak die kanne vol water." Hulle het dit gedoen. Toe sê Jesus: "Skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester." Die water het in die beste wyn verander! Die dissipels het begin agterkom dat Jesus baie mag van God besit en hulle het in Hom geglo.

Prent 3: Jesus Praat Met Nikodemus

Prent 3: Jesus Praat Met Nikodemus

Johannes 3:1-36

Een nag het 'n man met die naam Nikodemus na Jesus toe gekom om met Hom te praat oor die wonderwerke wat Hy doen en oor God. Nikodemus was 'n belangrike leier en leermeester in Israel. Hy het gehoor dat Jesus wonderwerke kan doen. Hy het geweet dat Jesus deur God gestuur moes wees. Jesus het vir hom gesê: "Dit verseker Ek jou: As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie." Nikodemus vra Hom toe: "Hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie?"

Jesus het hom geantwoord dat as 'n baba uit sy moeder gebore word, hy fisies lewe het. Net so moet 'n mens uit die Gees van God gebore word om geestelik te kan lewe.

Wat beteken hierdie woorde van Jesus? Dit is nie genoeg om normaalweg as 'n baba gebore te word nie. 'n Mens het nodig om weer gebore te word deur die werk van God se Heilige Gees. Die Heilige Gees oortuig mense van sonde en help hulle om weg te draai van hulle ou manier van lewe en van Satan se leuens. Dan sal hulle begin om te lewe soos God wil en om Hom bly te maak. En dan sal hulle weet dat Jesus almal wat in Hom glo, red.

Dit beteken dat elkeen wat regtig in die Here Jesus Christus glo en Hom gehoorsaam, wedergebore is. Gelowiges lewe vir altyd, omdat die Gees van God in hulle bly. Maar elkeen wat nie in Jesus wil glo nie, sal vir altyd weg wees uit God se teenwoordigheid en hulle sal nooit hemel toe kan gaan nie.

Prent 4: ’N Amptenaar Kniel Voor Jesus

Prent 4: ’N Amptenaar Kniel Voor Jesus

Johannes 4:46-54

Die man in hierdie prent het 'n ver ent gestap om Jesus te kry. Die man was 'n belangrike regeringsamptenaar. Sy seun het op sterwe gelê en daarom het hy by Jesus gepleit: "Here, kom tog voordat my kindjie sterwe." Jesus het geantwoord: "Gaan maar huis toe, jou seun lewe." Die man het dit geglo en huis toe gegaan. Terwyl hy nog op pad was, het sy werksmense hom tegemoet gekom met die nuus dat sy seun gesond is. Die koors het die kind verlaat, dieselfde tyd wat Jesus gesê het dat sy seun lewe. Daarom het die man en sy hele huishouding in Jesus geglo.

Prent 5: Die Siek Man by Die Bad Van Betesda

Prent 5: Die Siek Man by Die Bad Van Betesda

Johannes 5:1-47

In die stad Jerusalem was daar 'n groot bad. Die mense het geglo dat op sekere tye, wanneer die water geroer word, die eerste persoon wat in die bad klim, gesond sal word. Een man was al 38 jaar lank siek. Jesus het hom by die bad gesien en vir hom gevra: "Wil jy gesond word?" Die man het geantwoord: "Meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie; en terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in." Toe sê Jesus: "Staan op, tel jou goed op en loop." Die man het onmiddellik gesond geword. Party mense was vir Jesus kwaad omdat Hy die siek man op 'n sabbatdag, God se heilige dag, gesond gemaak het. Op hierdie dag het die Jode van hulle dagtaak gerus en God aanbid. Die man het weggegaan en vir die Jode vertel dat dit Jesus was wat hom gesond gemaak het, maar hulle wou nie in Jesus glo nie. Die genesing het gewys dat Jesus die reg en die mag van God het om mense op enige dag gesond te maak, ook op die sabbatdag.

Prent 6: Jesus Voed Meer as 5 000 Mense

Prent 6: Jesus Voed Meer as 5 000 Mense

Johannes 6:1-15, 25-28, 35; Matteus 14:19; Markus 6:41

Baie mense het gehoor dat Jesus siekes kan gesond maak. Eendag het 'n groot skare Hom na 'n afgeleë plek gevolg. Later die dag het Jesus vir sy dissipels gevra: "Waar kan ons brood gaan koop sodat die mense kan eet?" Een van die dissipels het geantwoord: "Hier is 'n seuntjie met vyf garsbrode en twee vissies; maar wat is dit vir so baie mense?" Jesus het die mense op die gras laat sit. Hy het die brode en die vissies geneem en vir God daarvoor dankie gesê. Toe het Hy die brood en vis in stukke gebreek en die stukke aan die mense uitgedeel, net soveel as wat hulle wou hê. Die volgende dag het die skare Hom nog die hele tyd gevolg. Toe het Jesus vir hulle gesê: "Dit verseker Ek julle: Julle soek My, nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet en versadig geword het. Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat ewige lewe gee." Jesus het van Homself gepraat. Om hierdie rede het Jesus ook gesê: "Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie."

Prent 7: Jesus Loop Op Die Water

Prent 7: Jesus Loop Op Die Water

Johannes 6:16-21; Matteus 14:22-32

Kort nadat Jesus die mense gevoed het, het Hy hulle weggestuur. Toe het Hy alleen na 'n berg gegaan om daar tot God te bid. Die dissipels het in 'n boot geklim om oor 'n groot meer te vaar. Dit was donker en daar het 'n groot storm oor die meer opgesteek. Toe het Jesus oor die water na hulle toe aangeloop gekom, maar hulle het gedink dat dit 'n spook was en hulle het baie bang geword.

Jesus het toe met hulle gepraat en gesê: "Dit is Ek; moenie bang wees nie." Hy het by hulle in die boot geklim en onmiddellik het die storm bedaar. Dit het weer eens vir die dissipels, en ook vir ons, gewys dat die krag van God deur Jesus gewerk het.

Prent 8: Jesus Genees Die Blinde Man

Prent 8: Jesus Genees Die Blinde Man

Johannes 8:12, 9:1-41; 1 Johannes 1:7

Daar was 'n man wat blind was van sy geboorte af. Jesus se dissipels het gedink dat hy blind gebore is omdat hy of sy ouers gesondig het. Maar Jesus het vir hulle gesê dat hy blind was sodat die werke van God in sy lewe kon sigbaar word. Jesus het op die grond gespoeg en 'n bietjie modder aangemaak. Hy het die modder aan die man se oë gesmeer en vir hom gesê: "Gaan was jou in die Siloambad." Siloam beteken "die een wat gestuur is". Die man het Jesus gehoorsaam. Hy het hom gaan was en toe hy terugkom, kon hy sien.

Baie van ons is te blind om God se werke te verstaan. Maar Jesus het gesê: "Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee." In God se Woord staan daar ook geskrywe: "Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde."

Prent 9: Jesus Wek Lasarus Op Uit Die Dood

Prent 9: Jesus Wek Lasarus Op Uit Die Dood

Johannes 11:1-46

Daar was 'n man met die naam Lasarus wat baie siek was. Sy twee susters, Maria en Marta, het vir Jesus hierdie boodskap gestuur: "Here, hy vir wie U lief is, is siek." Toe Jesus die boodskap hoor, het Hy gesê: "Hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word." Jesus het vir Lasarus en sy twee susters liefgehad. Jesus het nie dadelik na Lasarus toe gegaan nie. Eers twee dae later het Hy vir sy dissipels gesê: "Lasarus is dood, en om julle ontwil is Ek bly dat Ek nie daar was nie sodat julle in My kan glo. Maar kom ons gaan na hom toe."

Toe Jesus daar kom, was Lasarus al vier dae in die graf. Die susters was ontsteld omdat Jesus nie vroeër gekom het om hom gesond te maak nie, maar Jesus het vir Marta gesê: "Jou broer sal uit die dood opstaan." Hy het bygevoeg: "Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook; en elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie." Jesus het die mense daar aangesê om die graf oop te maak. Toe het Hy uitgeroep: "Lasarus, kom uit!" En Lasarus het uit die graf gekom. Hy was nog toegedraai in die grafdoeke.

Prent 10: Jesus Sterf Aan Die Kruis

Prent 10: Jesus Sterf Aan Die Kruis

Johannes 18:1 - 19:42

Jesus het deur die wonderwerke wat Hy gedoen het, gewys dat Hy die Seun van God is. Die Joodse leiers was jaloers op Jesus. Hulle wou Hom doodmaak. Jesus het vir sy dissipels vertel dat Hy vir die sondes van alle mense moet sterf. Dit was die enigste manier waarop Hy mans, vroue en kinders terug na God toe kon bring.

Judas, een van Jesus se dissipels, het Hom verraai en Hom aan die Jode uitgelewer vir dertig silwerstukke. Hulle het Jesus in hegtenis geneem. Petrus en die ander dissipels het gevlug, want hulle was bang. Die Joodse leiers het toe vir Jesus hof toe gevat, maar hulle kon nie bewys dat Hy enigiets verkeerd gedoen het nie. Tog het hulle steeds uitgeroep: "Kruisig hom! Kruisig hom!" Later is Jesus voor die mense gebring. Ook hulle het geskreeu: "Vat hom weg! Vat hom weg! Kruisig hom!" Die volmaakte Seun van God is toe doodgemaak.

Twee moordenaars het saam met Hom gesterf. Húlle is gestraf vir hulle misdade, maar Jesus wat nooit iets verkeerd gedoen het nie, het as 'n offer gesterf vir die sondes van alle mense, ook myne en joune. Jesus was die enigste offer wat God vir ons sondes sou aanvaar.

Prent 11: Maria En Jesus by Die Graf

Prent 11: Maria En Jesus by Die Graf

Johannes 19:38 - 20:18; Matteus 27:59-61

Een van Jesus se dissipels, Josef, het Jesus se liggaam gaan vra. Dit is vir hom gegee en Josef het die dooie liggaam in 'n graf wat hy vir homself gemaak het, neergelê. Josef het 'n groot klip voor die ingang van die graf gerol. Op die derde dag het Maria Magdalena na die graf gegaan. Die klip was weggerol. Maria het begin huil. Sy het vooroor gebuk en in die graf ingekyk. Die liggaam was weg. Waar die liggaam van Jesus gelê het, het twee engele gesit. Toe Maria omdraai, het sy 'n man sien staan, maar sy het nie besef dat dit Jesus was nie. Jesus vra haar toe: "Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy?" Maria het gedink dat Hy die tuinier was en sy het Hom gevra waar die liggaam van haar Meester (Jesus) was. Toe sê Jesus vir haar: "Maria!" Toe het sy besef dat dit Jesus was. Hy het gelewe!

Die graf kon nie die Seun van God vashou nie. Jesus sê toe vir haar: "... gaan na my broers toe en sê vir hulle: 'Ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is.'" Met broers het Jesus sy dissipels bedoel.

Prent 12: Jesus Verskyn Aan Sy Dissipels

Prent 12: Jesus Verskyn Aan Sy Dissipels

Johannes 21:1-19

Voordat Jesus na die hemel teruggekeer het, het Hy nog 'n wonderwerk gedoen. Een nag het 'n paar van sy dissipels gaan visvang, maar hulle het niks gekry nie. Toe dit oggend word, het daar 'n man by die kant van die meer verskyn. Hy het vir hulle gesê om hulle nette aan die regterkant van die boot uit te gooi. Dan sou hulle vis kry. Hulle het na Hom geluister en 'n groot klomp vis gevang. Die dissipels het tot die besef gekom dat die man wat met hulle gepraat het, Jesus was. Hulle het die vis na die kant toe gebring. Daar het Jesus reeds vir hulle kos voorberei. Nadat hulle geëet het, het Hy nog met hulle gepraat. Petrus was ook tussen hulle. Hy het saam met die ander dissipels weggehardloop toe Jesus in hegtenis geneem is. En hy het ook later vir Jesus verloën deur voor te gee dat hy Hom nie ken nie. Jesus het nou vir Petrus gesê: "Volg My!" Hy het Petrus beveel om vir mense wat in God glo en Hom dien, te sorg en hulle te leer om die goeie nuus te verkondig van Jesus Christus wat as offer kom sterf het vir die sondes van alle mense en wat Satan oorwin het toe Hy uit die dood opgestaan het.

God wil hê dat alle mense van Jesus en sy wonderwerke hoor sodat hulle kan glo dat Hy die Seun van God is. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal ook gered word en die ewige lewe ontvang.

Inleiding

Inleiding

Jesus is die groot verlosser. Hy red ons van sonde en boosheid en gee ons die ewige lewe. Luister en leer meer van Jesus. Blaai na die volgende prent wanneer jy dié musiek hoor.

Prent 13: Jesus Leer Twee Dissipels

Prent 13: Jesus Leer Twee Dissipels

Lukas 24:13-35

Die Jode het gehoop dat Jesus hulle sou red van hulle gehate Romeinse heersers. Maar dit is nie waarvoor Jesus aarde toe gekom het nie. Hierdie Jode het toe later die Romeinse heersers gevra om Jesus te laat doodmaak. Jy onthou dat die Romeinse soldate Jesus doodgemaak het deur Hom aan 'n kruis vas te spyker. Daar het Hy gesterf.

Maar nadat Hy uit die dood opgestaan het, was twee van sy volgelinge op pad na hulle huis toe. Skielik het Jesus self aan hulle verskyn. Hulle het gedink dat Hy 'n vreemdeling was; daarom het hulle Hom vertel wat daardie afgelope paar dae alles gebeur het. Toe het Jesus vir hulle verduidelik wat Moses en al die profete van God baie jare vantevore oor Hom in die Bybel gesê het. Die profete het gesê dat Hy sou ly en sterwe. Hulle het ook gesê dat Hy uit die dood sou opstaan om aan sy Vader se regterhand te sit waar Hy vir altyd oor God se koninkryk sal regeer. Daardie aand het Jesus saam met die twee volgelinge aangesit om te eet. Terwyl Hy die brood breek en vir hulle gee, is hulle oë geopen en het hulle besef dat dit Jesus was. Daarna het Hy voor hulle oë verdwyn. Hulle het na Jerusalem gegaan om die ander dissipels te vertel dat hulle Jesus gesien het en dat Hy lewe. Kom laat ons verder hoor wat Jesus self vir ons uit die Woord leer.

Prent 14: Die Seun Tussen Die Varke

Prent 14: Die Seun Tussen Die Varke

Lukas 15:11-20

Voordat Jesus gesterf het, het Hy eendag 'n gelykenis vertel van 'n man wat twee seuns gehad het. Die jongste seun het vir sy pa gesê: "Pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom." Die pa het toe die goed tussen die twee seuns verdeel. Die jongste seun het weggegaan na 'n ver land. Hy het al sy geld uitgemors. Toe het daar 'n groot hongersnood in daardie land gekom. Die seun het niks oorgehad nie. Daarom het hy by 'n man gaan werk wat hom gestuur het om varke op te pas. Die seun was so honger dat hy van die varke se kos wou eet. Toe kom hy tot inkeer en sê: "My pa het wie weet hoeveel dagloners (werkers), en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê: Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig! Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van Pa se dagloners." Hy het dadelik opgestaan en na sy pa gegaan.

Prent 15: Die Verlore Seun Kom Huis Toe

Prent 15: Die Verlore Seun Kom Huis Toe

Lukas 15:21-32

Terwyl die seun nog ver van die huis af was, het sy pa hom sien aankom. Hy het na sy seun toe gehardloop, hom omhels en gesoen. Hy het vir sy slawe gesê om die beste klere te bring en die beste kos voor te berei. Hy het ook gesê: "... laat ons eet en feesvier! Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ek het hom teruggekry." Daar was groot blydskap.

Jesus leer vir ons dat God net soos hierdie vader is. Alle mense is soos die seun wat gesondig het. Maar God het ons nog steeds lief. Hy verlang dat ons moet terugkom na Hom toe. Hy wil ons vergewe. Daarom het hy Jesus gestuur om elkeen te soek en te vind wat ver van God af is. Mense wat ver van God af lewe, is verlore en Jesus is die enigste weg waardeur verlore mense na God kan terugkeer.

Prent 16: Die Besittings Van ’N Ryk Man

Prent 16: Die Besittings Van ’N Ryk Man

Lukas 12:13-21

Jesus het 'n ander gelykenis vertel van 'n ryk man wat goeie oeste ingesamel het. Hy het beplan om groot skure te bou en om dit alles vir homself op te gaar. Hy het gedink: "Dan sal ek vir myself sê: 'Mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk: eet, drink en leef lekker.'" Maar God het vir hom gesê: "Jou dwaas. Vannag nog sal jou lewe van jou opgeëis word, en wie kry dan alles wat jy bymekaargemaak het?"

Jesus het gesê: "So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is by God nie" (dit wil sê nie 'n verhouding met God het en op Hom vertrou nie).

Prent 17: Die Bedelaar En Die Ryk Man

Prent 17: Die Bedelaar En Die Ryk Man

Lukas 16:19-31

Jesus het ook vertel van 'n ander ryk man wat alles gehad het wat sy hart begeer. Maar hy het nooit iets oorgehad vir die bedelaar by sy hek nie. Die arme bedelaar het gesterf en hemel toe gegaan. Daar het hy op 'n ereplek langs Abraham, van wie die Jode afgestam het, gesit. Toe die ryk man sterf, het hy hel toe gegaan, die plek van vuur en lyding. Daarvandaan het hy opgekyk en in die verte vir Abraham en die bedelaar gesien. Hy het na Abraham geroep om die bedelaar te stuur sodat hy vir hom 'n bietjie water kon gee. Maar Abraham het gesê: "En buitendien is daar 'n groot kloof tussen ons en julle, sodat dié wat hiervandaan wil oorgaan na julle toe, nie kan nie, en dié wat dáár is, ook nie na ons toe kan oorkom nie."

In die hel is daar geen gerief nie en ook geen manier om te ontsnap nie. Die mense wat daarheen gaan, sal vir altyd lyding ervaar. Of ons ryk of arm is, ons kan die Here in hierdie lewe liefhê en gehoorsaam. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word van die straf van die hel en die ewige lewe van God ontvang.

Prent 18: Die Vriend by Die Deur

Prent 18: Die Vriend by Die Deur

Lukas 11:5-13

'N Man het eenmaal in die middel van die nag na sy vriend toe gegaan en gesê: "Vriend, leen my bietjie drie brode, want 'n vriend van my wat op reis is, het by my aangekom, en ek het niks om vir hom voor te sit nie." Die vriend in die huis, en sy familie, was al in die bed. Hy wou nie opstaan nie. Maar die man by die deur was nie skaam om aan te hou vra nie, sodat die vriend opgestaan en vir hom gegee het wat hy nodig gehad het. Jesus het gesê: "Vra, en vir julle sal gegee word. Soek, en julle sal kry. Klop, en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word."

God wil ons goeie Vader wees. Hy wil sy Heilige Gees vir ons gee en in al ons behoeftes voorsien. Al wat ons moet doen is om Hom voortdurend in gebed te vra dat Hy ons help om sy Woord te gehoorsaam en op Hom te vertrou.

Prent 19: Twee Mans in Die Tempel

Prent 19: Twee Mans in Die Tempel

Lukas 18:9-14

In hierdie prent sien ons twee mans wat besig is om in die tempel te bid. Die een man is baie godsdienstig. Hy is ook baie trots. Hy bid net oor homself en sê: "O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie: diewe, bedrieërs, egbrekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas twee keer in die week en ek gee 'n tiende van my hele inkomste." God is nie bly oor hierdie man se gebed nie. Die ander man is 'n oneerlike tollenaar. Hy het mense se geld gesteel. Hy weet dat sy saak met God nie reg is nie. Hy slaan op sy bors en laat sak sy kop in skaamte. Hy bid tot God en sê: "O God, wees my, sondaar, genadig." Jesus het gesê dat God hierdie man se gebed verhoor het. Hy het sy sondes vergewe.

God verwerp mense wat trots is, maar Hy verwelkom mense wat opreg en nederig is, en Hy verhoor hulle gebede.

Prent 20: ’N Saaier Saai Saad

Prent 20: ’N Saaier Saai Saad

Lukas 8:4-9

Eendag het Jesus 'n klomp mense geleer. Hy het gesê: "'n Saaier het uitgegaan om saad te saai. Met die saai het 'n deel op die pad geval, en dit is vertrap en die voëls het dit opgepik. 'n Ander deel het op 'n klipbank geval, en nadat dit opgekom het, het dit verdroog, omdat dit geen vogtigheid gehad het nie. Nog 'n ander deel het tussen die onkruid geval, en die onkruid het daarmee saam gegroei en dit laat verstik. Daar was ook 'n deel wat in goeie grond geval het, en dit het opgekom en 'n honderdvoudige oes gelewer." Jesus het vir die mense gesê: "Wie ore het en kan hoor, moet luister!" Jesus se dissipels het Hom daarna gevra wat hierdie gelykenis beteken.

Prent 21: Die Saad Groei

Prent 21: Die Saad Groei

Lukas 8:11-15

Jesus het die gelykenis so verduidelik: "Die saad is die woord van God. Dié wat op die pad val, dui op mense wat die woord hoor, maar dan kom die duiwel en neem dit uit hulle harte weg sodat hulle nie tot geloof kom en gered word nie. Dié wat op die klipbank val, dui op hulle wat die woord met blydskap aanneem wanneer hulle dit hoor, maar dit skiet nie wortel nie. Hulle geloof hou net 'n tydjie. Die oomblik dat dit op die proef gestel word, gee hulle moed op. Die saad wat tussen die onkruid val, dui op dié wat die woord hoor, maar deur die sorge en die rykdom en die genietinge van die lewe word dit gaandeweg verstik, en dit skiet nie saad nie. Die deel wat in goeie grond val, dui op dié wat die woord met 'n goeie en opregte hart hoor en dit bewaar en deur volharding vrug dra."

Wat sal jou reaksie wees op die Woord van God? Sal jy ongehoorsaam wees en verlore gaan? Of sal jy in die Woord van God glo en dit gehoorsaam om God se hart bly te maak? Dan sal jy soos die saad in die goeie grond wees.

Prent 22: Hulp Vir ’N Man in Nood

Prent 22: Hulp Vir ’N Man in Nood

Lukas 10:25-37

Hoe kan ons seker wees dat ons elke dag lewe soos God wil hê ons moet? God se Woord, die Bybel, leer ons dat ons God en ook alle ander mense moet liefhê. Maar wie is die mense vir wie ons moet liefhê? Jesus het 'n gelykenis vertel van 'n man wat langs 'n verlate pad op reis was. 'n Groep rowers het hom aangeval. Hulle het alles gesteel wat hy gehad het en hom amper dood daar laat lê. Later het twee baie godsdienstige manne daar verbygekom. Hulle het die beseerde man sien lê, maar hulle wou hom nie help nie. Toe het daar 'n vreemdeling verbygekom. Hy het die man jammer gekry. Hy het sy wonde verbind, hom op sy rydier gelaai en na 'n oornagplek geneem waar hy verder gehelp kon word. Jesus het gesê dat as ons vir God liefhet ons ook (daardie) liefde moet bewys deur iemand te help wat in nood verkeer.

Prent 23: Die Huiseienaar Kom Tuis

Prent 23: Die Huiseienaar Kom Tuis

Lukas 12:35-48

Onthou, Jesus het uit die graf uit opgestaan nadat Hy gesterf het. Sy dissipels het Hom gesien voordat Hy teruggegaan het hemel toe. Jesus het vir hulle vertel dat Hy sal terugkom. Hy het gesê dat almal wat in Hom glo soos dienaars moet wees wat vir hulle meester wag om van sy bruilofsfees terug te kom. Jesus het gesê: "Gelukkig is die slawe vir wie die eienaar by sy koms wakker sal aantref."

Ons weet nie wanneer Jesus sal terugkom nie. Ons moet vir Hom werk en gereed wees om Hom te ontvang en te verwelkom sodra Hy kom. Dan sal dit 'n tyd van groot blydskap wees. Vir hulle wat nie in Jesus glo nie, sal dit egter 'n tyd van groot smart wees. Jesus het ook gesê dat die mense wat aangestel is oor sy dienaars, gereed moet wees vir sy koms. As hulle sy huishouding goed bestuur en vir sy dienaars sorg, sal hulle 'n groot beloning ontvang. Maar as hulle die dienaars sleg behandel en dronk word, sal hulle straf baie swaar wees.

Prent 24: Die Man in Die Boom

Prent 24: Die Man in Die Boom

Lukas 19:1-10

Jesus kan enigiemand van sonde red. Luister hierna. Saggeus was 'n ryk tollenaar. Hy was oneerlik en het geld van die mense gesteel. Hy het gehoor dat Jesus aan die kom was en hy wou Jesus sien, maar hy was baie kort en daar het baie mense rondom Jesus gestaan. Daarom het Saggeus in 'n boom geklim en toe Jesus verbykom, het Hy opgekyk en gesê: "Saggeus, kom gou af, want Ek moet vandag in jou huis tuis gaan." Die mense was verbaas. Saggeus was nie 'n goeie man nie. Maar Saggeus het uit die boom geklim en Jesus vol vreugde verwelkom. Hy het Jesus belowe dat hy die verkeerde dinge in sy lewe sal los en sy lewe sal verander. Hy wou alles teruggee wat hy gesteel het. Jesus het gesê: "Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom ..."

Ja, Jesus het gekom om elke verlore mens te soek en te red. Jy kan soos Saggeus jou saak met God regmaak deur in Jesus Christus te glo en Hom te gehoorsaam. Hy sal jou krag gee om van die verkeerde dinge in jou lewe afstand te doen.

தொடர்புடைய தகவல்கள்

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

"பார்க்க,கேட்க,வாழ" ஆடியோ காட்சி - நற்செய்தியும் கிறிஸ்தவ போதனைகளை பற்றிய 24 படங்கள் கொண்ட 8 நிகழ்ச்சி நிரல்கள் ஒரு தொகுப்பாக உள்ளது. இதில் வேதாகமத்தில் பழைய ஏற்பாட்டின் முக்கிய நபர்கள், இயேசுவின் வாழ்க்கை, மற்றும் ஆரம்பகால சபைகளைப் பற்றி அடங்கியுள்ளது.

ஆடியோவுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை எப்படி பயன்படுத்துவது - 1: சுவிசேஷம் பகிர்ந்துகொள்ளுதலை எளிதாக்குதல் - இந்த பகுதி GRN இன் ஒலியுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை எப்படி பல்வேறு வழிகளில் சிறப்பாக ஊழியத்தில் பயன்படுவது பற்றி ஒரு அறிமுகத்தை கொடுக்கிறது.

GRN கேட்பொலியுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை பயன்படுத்துவது எப்படி - 2: ஆழமாக செல்லுதல் - இந்த கட்டுரையில் மக்கள் எப்படி கதைகள் மூலம் கற்று கொள்கிறார்கள் மேலும் ஏன் கதைகளில் நிறைய வருணனை இருப்பதில்லை என்பது பற்றியும் விளக்கம் கொடுக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach