இலவச பதிவிறக்கங்கள்

இலவச பதிவிறக்கங்கள்

உலகில் 12,000 மேற்பட்ட பேச்சுமொழிகளும் கிளைமொழிகளும் பேசப்படுகின்றன என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. GRN அவற்றில் 6,000 மேற்பட்டவைகளில் சுவிசேஷ செய்திகளையும் மற்றும் அடிப்படை வேதாகம போதனைகளையும் பதிவு செய்துள்ளது. பெரும்பாலானவைகள் பதிவிறக்கம் செய்ய இலவசமாக கிடைக்கிறது.

எந்த மொழியில் வேண்டுமோ அதில் உங்களுக்கான உபகரண பொருட்கள் கிடைக்கப்பெறுகிறது என்பதை தேடி தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

மொழி பெயர் பதிவிறக்கங்கள் தேடல்

நாட்டின் பெயர் பதிவிறக்கங்கள் தேடல்

சுவிசேஷத்திற்கும் வேதாகம பாடங்களுக்குமான வள ஆதாரங்கள் - குளோபல் ரிக்கார்டிங்ஸ் நெட்வொர்க் நற்செய்தி பரப்படுவதற்கும் அடிப்படை வேதாகம கற்பித்தலுக்கும் ஆடியோ பொருட்களை பட புத்தகங்கள் மற்றும் கைவிசை ஆடியோ இயக்கிகளுடன் இணைத்து ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளில் தயார் செய்கிறது.

Script Library - GRN scripts used as a basis for translation into many languages

People can't stop listening to GRN Recordings - Read testimonials from around the world about how effective GRN recordings are for teaching Bible stories and evangelism.