unfoldingWord 05 - Kosom Dia Laga Chokora

Balangkas: Genesis 16-22

Bilang ng Talata: 1205

Wika: Nagamese

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Canaan te ahikena dos sal pichete bi, Abram aru Sarai ke bacha jonom hoanai. Sarai pora Abram ke koise; ‘‘Isor amike bacha jonom dibole napara banaidise aru itia ami bisi buri hoijaise. Apuni amilaga kini-loa-noukarni Hagar logote shadi koribi aru tai pora ami nimite ekta bacha jonom koribole dibo.’’

Aru Abram Hagar ke shadi korise. Hagar pora ekta chokora ke jonom dise. Aru bacha laga nam Ishmael rakhise. Hoilebi Sarai Hagar ke chuku-joli jaise. Jetia Ishmael teroh sal hoise tetia Isor arubi Abram ke kotha kurise.

Isor pora koise; ‘‘Ami Pormeswar ase. Ami apuni logote ekta kotha milabo.’’ Abram tai laga matha pora mati te chuise. Isor tai ke koise; ‘‘Apuni bisi desk laga khandanlaga baba hobo. Canaan desh hodae nimite apunilaga khandan laga hoijabo, aru ami hodae nimite taikhan laga Isor hobo. Apuni laga khandan te jiman motakhan ase sob laga chamara-kata kuribi .’’

‘‘Apuni laga maiki Sarai ekta chokora ke jonom dibo. Tai laga nam Isak rakhibi. Ami tai logote aru tailaga khandankhan logote hodae nimite ekta kotha milaikena rakhibo, aru tai ekta dangor desh hoijabo. Ami Ishmael ke bi bisi khandankhan hobole dibo, hoilebi ami ki kotha milabo ase apunilaga chokora Isak logote he hobo.’’ Isor pora Abram laga nam Abraham rakhise aru itu motlob ‘bisi deskhan laga khandankhan laga baba.’ Aru Sarai laga nam bi Sarah ‘rajkumari’ matise.

Utu din te he Abraham Isor laga kotha manikena tailaga chokora Ishmael aru ghorte jiman mota-manukhan ase aru jiman kini-loa-noukarkhan laga chokora ase, sob laga chamara-kata kurise. Ek sal pichete, Abraham jetia ek-sou sal aru Sarah nabai-sal asile, tetia Sarah pora Abraham laga chokora ke jonom dise. Isor pora koa nisena, Abraham tai laga chokora laga nam Isak rakhise.

Jetia Isak olop dangor hoise, Isor para Abraham laga biswas ke porikha korise aru ineka koise; ‘‘Apuni laga chokora Isak ke lobi, apunilaga khali ekta thaka chokora ke lobi aru tai ke loikena ami ke bolidan kuribi.’’ Arubi Abraham Isor laga kotha manise aru tai laga chokora ke bolidan kuribole taiari kurise.

Jetia Abraham aru Isaac eki logote bolidan kura jagate punchise, Isak tai laga baba ke hudise; ‘‘Baba! Amikhan logote jolabole khurikhan ase, hoilebi boli koribole nimite bhera-laga-bacha kote ase?’’ Abraham koise; ‘‘Ami laga chokora, bhera Isor pora dibole ase.’’

Jetia taikhan utu jagate punchise, Abraham tailaga chokora ke bandise aru tai ke bolidan kura laga jaga uporte rakhise. Tai Isak ke boli koribole dao uthaise, utu homoe te Isor pora koise; ‘‘Rukhibi! Utu chokora ke ekubi nakoribi aru taike jokhom nakoribi! Ami itia janise apuni amike bisi bhoi kure kilekoile apuni apuni laga khali ekta chokora thaka kebi amike dibole nimite rukha nai.’’

Utu jaga usorte Abraham pora ekta saguli jongolte tailaga singh phasikena dikhise. Isor pora Isak laga bodli te marikena puja koribole Abraham ke utu saguli dise. Aru Abraham bisi khusi hoise aru saguli ke bolidan kurise.

Tetia, Isor pora Abraham ke koise; ‘‘Apuni laga sob amike dibole rukha nai aru apuni laga nijor chokora kebi amike dibole nimite rukhia nae, itu nimite ami kosom khaikene koi ase akash te jiman tarakhan ase apunilaga khandankhan iman bisi hobole dibo. Apuni amilaga kotha mana nimite, ami prithibi te jiman khandan ase, taikhan sobke apuni laga khandan nimite asis dibo.’’

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?