உலக செய்திகள்

உலகம் முழுவதிலும் இருந்து குளோபல் ரிக்கார்டிங்ஸ் நெட்ஒர்க் இன் அருட்பணிகளைப்பற்றியும் வளஆதாரங்களைப் பற்றியும் சமீபத்திய செய்திகள்.

155 இருந்து 1 முதல் 30 வரை பொருட்களை காட்டுகிறது

தகவல் பெற்றுக்கொள்ளும்படி இருங்கள்

இயேசுவைப் பற்றிய கதைகளை ஒவ்வொரு மொழியிலும் சொல்லுவதற்கு ஊக்கமளிக்கும் கதைகளும் பிரார்த்தனை குறிப்புகளும் மற்றும் ஈடுபடுத்திகொள்ளும் வழிகளையும் பெற்று கொள்ளலாம்.

GRN தனிப்பட்ட தகவல்களை மிகுந்த கவனத்துடனும் விவேகத்துடனும் நடத்துகிறது. இந்தப் படிவத்தைச் சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் உங்கள் கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் நோக்கத்திற்காக இந்தத் தகவலைப் பயன்படுத்தி GRN க்கு நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். உங்கள் கோரிக்கையைப் பூர்த்தி செய்வதற்குத் தேவையானதைத் தவிர வேறு எந்த நோக்கத்திற்காகவும் அதைப் பயன்படுத்த மாட்டோம் அல்லது வேறு எந்த தரப்பினருக்கும் வெளியிட மாட்டோம். மேலும் தகவலுக்கு தனியுரிமை கொள்கை ஐப் பார்க்கவும்.

தொடர்புடைய தகவல்கள்

GRN ஐ பற்றி - உள்ளூர் மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட வேத வசனங்கள் இல்லாத இடங்கள் மற்றும் மக்கள் செல்லக்கூடிய உள்ளூர் தேவாலயங்கள் சபைகள் இல்லாத இடங்கள் அல்லது எழுதப்பட்ட வேதமோ வேதப்பகுதிகளோ கிடைத்தாலும் அவற்றைப் படிக்கவோ புரிந்துகொள்ளவோ கூடிய மக்கள் ஒருசிலரே இருக்கும் இடங்கள், இப்படிப்பட்ட இடங்களில் பணியாற்றுவதே எங்களுக்கு பேரார்வம்.

நாடுகளின் இணையதளங்கள் - மேலும் அறிய உங்கள் உள்ளூர் GRN ஐ அணுகுங்கள். 30 க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் GRN அலுவலகங்கள் உள்ளன ஆப்பிரிக்கா, ஆசியா, அமெரிக்காஸ்,யூரோப்மற்றும் ஓசினியா.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் - குளோபல் ரிகார்டிங்க்ஸ் நெட்வொர்க் அமைப்பைப் பற்றியும் மற்றும் அதன் ஊழியத்தைப் பற்றியும் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்.

வீடியோக்கள் - உலகம் முழுவதிலும் உள்ள குளோபல் ரிக்கார்டிங்ஸ் நெட்ஒர்க் இருந்து வீடியோக்கள்

நற்சாட்சியங்கள் மற்றும் கதைகள் - செயல்பாட்டில் உள்ள GRN இன் உபகரணங்கள்! கடவுள் எப்படி GRN இன் ஒலிப்பதிவுகள் படப்புத்தகங்கள், மற்றும் பின்னணி சாதனங்கள் மூலம் செயல்படுகிறார் என்பதை பற்றிய அற்புதமான நற்சாட்சியங்கள்.

The GRN Community - See what's new through social media, blogs and latest news.

Pray for GRN Rebuild: India - Much prayer is needed for the rebuilding of GRN's work in India

In Partnership with OM - Thank God for Operation Mobilisation partnering with GRN

Did you say 'Orality'? - What is 'orality' and how does it apply to the work of GRN?

Kibet of Chad - People profile of these oral communicators. The Kibet's only known Christian resources were recorded in the 1960s.

Changthang Distribution Report - Ladakh Mission - Adventure Continues... - Lok Gurung (Senior recordist, GRN India) reports on distribution in Ladakh in the Tibetan plateau.

Kumbewaha of Indonesia - People Profile of this group who live near South Sulawesi in central Indonesia

Gede Distribution Outreach - Kish Haibai, Director of GRN Nigeria, reports on a distribution trip to Gede, Nigeria

Democratic Republic of Congo: Duplicating and Distributing - Staff from GRN Democratic Republic of Congo use recordings in vernacular and French languages to bring the gospel to the lost.

GRN Southern Africa - June 2015 - Autumn Update - Mozambique * Hlubi Good News * Michael & Deon - recording * Audiobible, Kulumi and Envoy S

Believers in Bangladesh - Two accounts from Bangladesh on the high price many people pay to follow Christ and to spread the gospel.

A Visit to Malawi - Travelling in Malawi - GRN's partnership with Fishers, Trainers and Senders - God using GRN's materials - Mud, glorious mud

GRN Southern Africa - February 2015 - Summer Update - Planning for the year ahead * Work in Malawi * Testimonies from the field * The man behind Tumi Tiger * GRN materials being used in the field

A Visit to Southern Africa - There is a great work to be done in Southern Africa - and great work being done.

About GRN UK - Read about GRN UK's purpose, strategy, and why GRN worldwide uses audio. Find out how you can help spread the good news of salvation. Download and print to share this brochure with others.