தென் ஆப்பிரிக்கா

தென் ஆப்பிரிக்கா பற்றிய தகவல்கள்

Region:ஆப்பிரிக்கா
Capital:Pretoria
Population:49,991,300
Area (sq km):1,218,363
FIPS Country Code:SF
ISO Country Code:ZA
GRN Office:GRN Southern Africa

Map of தென் ஆப்பிரிக்கா

Map of தென் ஆப்பிரிக்கா

தென் ஆப்பிரிக்கா இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

15 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன


மொழியின் பெயர்கள் கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
ஆப்ரிக்கான்ஸ் [South Africa] - ISO Language [afr]
Chinese, Yue [China] - ISO Language [yue]
Dutch [Netherlands] - ISO Language [nld]
English: Southern Africa [South Africa] [eng]
Fanagolo [South Africa] - ISO Language [fng]
Longa [Mozambique] [tso]
Sesotho [South Africa] - ISO Language [sot]
Sotho, Northern [South Africa] - ISO Language [nso]
South Ndebele [South Africa] [nbl]
Swati [Eswatini] - ISO Language [ssw]
Tsonga [South Africa] - ISO Language [tso]
Tswana [South Africa] - ISO Language [tsn]
Venda [South Africa] - ISO Language [ven]
Xhosa [South Africa] - ISO Language [xho]
Zulu [South Africa] - ISO Language [zul]

மக்கள் குழுக்களில் தென் ஆப்பிரிக்கா

Afrikaner; Americans, U.S.; Anglo-South African; Arab, Egyptian; Arab, Lebanese; Bhojpuri Bihari; Birwa; British; Chinese, general; Coloured; Coloured Creole; Deaf; Dutch; French; Gemsbok Nama, Bushman; German; Greek; Griqua; Gujarati; Gypsy, English, Romanichal; Hindi; Indian, English-Speaking; Italian; Jew, English Speaking; Korean; Kung-Ekoka; Kxoe, Khwe, Xun; Makhuwa; Malay, Cape; Nama; Ndebele, Southern; Nghuki; Nusan, Xoo; Nyanja; Pedi, North Sotho; Portuguese; Ronga; Shona; Sotho; Sotho, Eastern; Swahili; Swazi; Tamil Hindu; Telugu; Tsonga; Tswa; Tswana; Tswana-Hurutshe; Tswana-Kgatla; Tswana-Kwena; Tswana-Malete, Moletse; Tswana-Ngwaketse; Tswana-Ngwato; Tswana-Rolong; Tswana-Tlhaping; Tswana-Tlharu; Tswana-Tlokwa; Urdu; Venda; Xhosa; Xhosa-Tembu; Zulu;

தென் ஆப்பிரிக்கா பற்றிய செய்திகள்