దక్షిణ ఆఫ్రికా

దక్షిణ ఆఫ్రికా గురించిన సమాచారం

Region: ఆఫ్రికా
Capital: Pretoria
Population: 60,414,000
Area (sq km): 1,218,363
FIPS Country Code: SF
ISO Country Code: ZA
GRN Office: GRN Southern Africa

Map of దక్షిణ ఆఫ్రికా

Map of దక్షిణ ఆఫ్రికా

దక్షిణ ఆఫ్రికా లో మాట్లాడే భాషలు మరియు మాండలికాలు

  • Other Language Options
    రికార్డింగ్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి
    భాష పేర్లు
    దేశీయ భాషలు

15 భాష పేర్లు కనుగొనబడ్డాయి

Afrikaans [South Africa] - ISO Language [afr]

Chinese, Yue [China, Guangdong] - ISO Language [yue]

Dutch [Netherlands] - ISO Language [nld]

English: Southern Africa [Gauteng] [eng]

Fanagolo [South Africa] - ISO Language [fng]

Longa [Mozambique] [tso]

Sesotho [Eastern Cape] - ISO Language [sot]

Sotho, Northern [Gauteng] - ISO Language [nso]

South Ndebele [Mpumalanga] [nbl]

Swati [Eswatini] - ISO Language [ssw]

Tsonga [Limpopo] - ISO Language [tso]

Tswana [Zimbabwe] - ISO Language [tsn]

Venda [Limpopo] - ISO Language [ven]

Xhosa [Eastern Cape] - ISO Language [xho]

Zulu [KwaZulu/Natal] - ISO Language [zul]

దక్షిణ ఆఫ్రికా లోని వ్యక్తుల సమూహాలు

Afrikaner ▪ Americans, U.S. ▪ Anglo-South African ▪ Arab, Egyptian ▪ Arab, Lebanese ▪ Bhojpuri Bihari ▪ Birwa ▪ British ▪ Chinese, general ▪ Coloured ▪ Coloured Creole ▪ Deaf ▪ Dutch ▪ French ▪ Gemsbok Nama, Bushman ▪ German ▪ Greek ▪ Griqua ▪ Gujarati ▪ Gypsy, English, Romanichal ▪ Hindi ▪ Indian, English-Speaking ▪ Italian ▪ Jew, English Speaking ▪ Korean ▪ Kung-Ekoka ▪ Kxoe, Khwe, Xun ▪ Makhuwa ▪ Malay, Cape ▪ Nama ▪ Ndebele, Southern ▪ Nghuki ▪ Nusan, Xoo ▪ Nyanja ▪ Pedi, North Sotho ▪ Portuguese ▪ Ronga ▪ Shona ▪ Sotho ▪ Sotho, Eastern ▪ Swahili ▪ Swazi ▪ Tamil Hindu ▪ Telugu ▪ Tsonga ▪ Tswa ▪ Tswana ▪ Tswana-Hurutshe ▪ Tswana-Kgatla ▪ Tswana-Kwena ▪ Tswana-Malete, Moletse ▪ Tswana-Ngwaketse ▪ Tswana-Ngwato ▪ Tswana-Rolong ▪ Tswana-Tlhaping ▪ Tswana-Tlharu ▪ Tswana-Tlokwa ▪ Urdu ▪ Venda ▪ Xhosa ▪ Xhosa-Tembu ▪ Zulu

దక్షిణ ఆఫ్రికా గురించి వార్తలు

Dalene Joubert - God has chosen some very special workers for GRN over the years. Dalene Joubert is one of them.

GRN Southern Africa - General information, articles, news and contact details about GRN South Africa.

Global Recordings Network SA 2023 4th Quarter Report - Malawi: Faithful and persistent * Tumi in the Tankwa! * New Scripture by our partners in Ju/'hoansi

Joel's News - November 2023 - I'm back from my month in Malawi where I completed the thesis capstone for my degree, a MA in Translation Advising

Joel's News - October 2023 - Translating "God Speaks Today" into Chewa in Malawi

Joel's News - August 2023 - Recording in the village has its benefits and challenges. On the plus side, the language is pure. The challenge is getting there.

Global Recordings Network SA 2023 2nd Quarter Report - Feedback from our biggest island * Congo DRC: Our children, our future * Trauma retreat and training

Joel's News - July 2023 - Recording Luke in Tsimihety, then off to Fort Dauphin to record Mark

Joel's News - June 2023 - Approaching the end at DIU, and looking towards the next step of service

Hike / Bushwalk for Tumi Tiger Blog - Updates from Laetitia and Léan

Hike / Bushwalk for Tumi Tiger - A mother and son want to do the Tankwa Camino trail in the Tankwa Karoo

GRNSA Strategic Partners - Organizations with which GRN works for recording, distribution and technology

Global Recordings Network SA 2023 1st Quarter Report - Tumi Tiger comforts war victims * Colin's influence is picking up * A 5fish story * Content development

Joel's News - February 2023 - Continuing classes in Bible Translation * Bonus thought of the day: kadosh

Content about Health & Mental Health - Content that gives hope

Content for Children in Need - Content that demonstrates love

Content for Elderly People in Need - Content that comforts and cares

GRNSA Recommended Content for Southern Africa - Download our brochures and information pamphlets, and share freely.

Testimonials - Good news stories

A Story of Four Friends - A program to make children aware of emotions and to encourage them to find healing