భాగస్వాములవ్వండి

  • VolunteerVolunteer - Interested in volunteering with GRN? Find out more about the opportunities available.
  • ServeServe - GRN has many opportunites to be involved full time or part time, long term or short term, overseas or at home.

ఆసక్తి వ్యక్తీకరణ

దయచేసి మీ గురించి, మీ ఆసక్తులు, నైపుణ్యాలు మరియు లభ్యత గురించి కొంచెం ఎక్కువగా మాకు తెలియజేయండి.

GRN వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని అత్యంత జాగ్రత్తగా మరియు విచక్షణతో పరిగణిస్తుంది. ఈ పత్రాన్ని సమర్పించడం ద్వారా మీరు అంగీకరిస్తున్నారు GRN మీ అభ్యర్థనను నెరవేర్చడానికి ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగిస్తుంది అని. మీ అభ్యర్థనను నెరవేర్చడానికి అవసరమైనప్పుడు మినహా మేము దానిని మరే ఇతర ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించము లేదా ఏ ఇతర పక్షానికి బహిర్గతం చేయము. మరింత సమాచారం కోసం గోప్యతా విధానం ని చూడండి.