บันทึกเสียงบทความนี้: ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 6 เรื่อง "พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา"

แสดงรายการ1 ถึง 461 ของ 461

ทมิฬ [India, Tamil Nadu] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

พม่า [Myanmar] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

เขมร [Cambodia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

โย้ย [Thailand, Sakon Nakhon] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

สิงหล [Sri Lanka] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

อูรดู [India, Jammu and Kashmir] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

ไทใหญ่ [Myanmar] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

อังกฤษ ออสเตรเลีย [Australia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

บังกลา ชิตตาโกเนียน [Bangladesh, Chittagong] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

อังกฤษ สหรัฐอเมริกา [United States of America] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

จีนกลาง [China] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

ญี่ปุ่น [Japan] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

ภาษาไทย [Thailand] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

ลาหู่นา [China, Yunnan] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

ลีซูใต้ [China, Yunnan] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

ภาษาฮินดี [India, Bihar] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

จีนกวางตุ้ง [China, Guangdong] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

ภาษารัสเซีย [Russia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

เวียดนามใต้ [Vietnam] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

ภาษาตากาล็อก [Philippines] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

กะเหรี่ยงสะกอ [Myanmar] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

ภาษาแอฟริกาใต้ [South Africa] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Aari [Ethiopia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Achik: Dual [Bangladesh, Dhaka] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Achode [Ghana, Volta] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Adangme: Krobo [Ghana, Eastern] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Adele: Lower [Ghana, Volta] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Afan Munyoyaya [Kenya, Kilifi] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Af Maay Maay [Somalia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Ahanta [Ghana] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Albanian, Tosk [Albania] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Alyawarr [Australia, Northern Territory] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Amharic [Ethiopia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Angal Heneng: Nipa [Papua New Guinea, Southern Highlands] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Anufo [Benin, Atakora] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Anuki [Papua New Guinea, Milne Bay] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Arabic, Standard [Saudi Arabia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Arabic, Sudanese Juba [South Sudan] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Arabic, Ta'izzi-Adeni: Hojeria [Yemen, Ta'izz] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Arrernte, Eastern [Australia, Northern Territory] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Ashaninca: Satipo [Peru, Apurimac] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Asmat, Yaosakor [Indonesia, Papua] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Ateso [Kenya, Busia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Atta, Pamplona [Philippines, Luzon, Cagayan Valley, Cagayan Province] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Auhelawa [Papua New Guinea, Milne Bay] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Awutu: Efutu [Ghana, Central] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Ayta, Mag-Anchi [Philippines, Luzon, Central Luzon] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Azerbaijani, North [Russia, Dagestan] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Bahasa Indonesia [Indonesia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Bahasa Indonesia [Indonesia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer (M)

Balanta: Naga [Guinea-Bissau] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Bamanankan [Mali] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Bambam [Indonesia, Sulawesi Selatan (South)] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Bangala [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Bangla [Bangladesh] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Bangla [Bangladesh] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer (M)

Bangla: Singh [Bangladesh, Dhaka] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Banjar [Indonesia, Kalimantan Barat (West)] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Banna [Ethiopia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Bawm [India, Mizoram] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Bench [Ethiopia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Bijago: Bubaque [Guinea-Bissau] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Bimoba [Ghana, Northern] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Bishnupria: Manipuri [India, Manipur] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Bislama [Vanuatu] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Bonjugi [India, Mizoram] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Borana: Gabbra [Ethiopia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Borana: Sakuye [Kenya, Isiolo] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Bughotu [Solomon Islands, Isabel] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Buhid: Batangan [Philippines, Luzon, Mimaropa Region, Oriental Mindoro, Bongabong, Batangan] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Buhutu [Papua New Guinea, Milne Bay] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Buli [Ghana, Upper East] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Burji [Ethiopia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Casiguran Dumagat [Philippines, Luzon, Central Luzon] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Central Aymara [Bolivia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Chak [Myanmar] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Chakali [Ghana, Upper West] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Chakma [Bangladesh, Chittagong] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Chichewa: Zambia [Zambia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Chichonyi-Chidzihana-Chikauma: Conyi [Kenya, Kilifi] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Chinamwanga [Zambia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Chin, Asho [Myanmar] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Chin, Hakha [Myanmar] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Chin Kungsho [Myanmar] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Chin, Mun [Myanmar] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Chipaya [Bolivia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Crioulo [Guinea-Bissau] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Czech [Czech Republic] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Daasanech [Ethiopia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Dagara: Wile [Burkina Faso] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Dagari [Ghana, Upper West] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Dagbani [Ghana, Northern] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Dangbe [Ghana, Volta] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Dani, Western [Indonesia, Papua] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Dari [Afghanistan] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Datooga: Barabayiiga [Tanzania] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Dawawa [Papua New Guinea, Milne Bay] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Dawida [Kenya, Taita-Taveta] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Dazaga [Chad, Kanem] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Dholuo [Tanzania] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Digo [Tanzania, Tanga] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Dime [Ethiopia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Dinka: Bor [South Sudan, Upper Nile] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Dioula [Burkina Faso, Komoé] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Doondo [Congo, Republic of the, Brazzaville, Kimbedi] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Duruma [Kenya, Kwale] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

English: Aboriginal [Australia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

English: Canada [Canada] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer (S Sch)

English: Canada [Canada] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

English: East Africa [Kenya] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

English: East Africa [Kenya] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer (S Sch)

Erbore [Ethiopia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Ewe [Ghana, Volta] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Fante [Ghana, Western] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Faqir Parsi [India, Gujarat] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Farefare: Talni [Ghana, Upper East] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Frafra: Nankam [Ghana, Upper East] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

French [France] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

French: Africa [Congo, Democratic Republic of] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

French: Central Africa [Cameroon] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Fulfulde, Western Niger [Niger] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Fulfulde, Western Niger: Jelgoore [Burkina Faso] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Ga [Ghana, Greater Accra] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Ganda [Uganda] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Garo: Bangladesh [India, Meghalaya] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Ghari [Solomon Islands, Guadalcanal] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer 1-12

Ghari [Solomon Islands, Guadalcanal] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer 13-24

Ghayavi [Papua New Guinea, Milne Bay] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Ghera [Pakistan, Hyderabad] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Gogo [Tanzania] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Gonja [Ghana, Northern] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Goran: Kosova [Kosovo] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Gourma: Central [Benin, Alibori] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Gourma: Northern [Burkina Faso] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Grebo, Barclayville: Wedebo [Liberia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Guarani, Bolivian, Western [Bolivia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Guarani, Eastern Bolivian: Ava [Bolivia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Guarani, Eastern Bolivian: Izoceno [Bolivia, Santa Cruz] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Guji [Ethiopia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Gumuz [Ethiopia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Gurenne: Nabt [Ghana, Upper East] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Gusii [Kenya, Kisii] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Ha [Tanzania, Kigoma, Kigoma] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Haitian Creole [Haiti] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Hajong: Bangladesh [Bangladesh] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Hakka: Ho Po Kah [Malaysia, Sarawak] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Hakka: Miaoli [Taiwan] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Hausa [Benin] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Herero [Namibia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Icibemba [Zambia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Ilchamus [Kenya, Isiolo] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Ilwana [Kenya, Garissa] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Itawit [Philippines, Luzon, Cagayan Valley, Cagayan Province] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Jarai: Cambodia [Cambodia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Jola-Fonyi [Gambia, The] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kacipo-Balesi [South Sudan] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kafa [Ethiopia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kakwa: Congo [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kalasha: Northern [Pakistan, KPK] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kalumpang [Indonesia, Sulawesi Barat (West)] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kanasi [Papua New Guinea, Milne Bay] - LLL 6 Bible Readings 1-24

Kanasi [Papua New Guinea, Milne Bay] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kaonde [Zambia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kapuas [Indonesia, Kalimantan Tengah (Central)] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Karakalpak [Uzbekistan] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kasem [Ghana, Upper East] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kayapo [Brazil, Mato Grosso] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Keapara: Alukuni [Papua New Guinea, Central] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kebu Fula [Sierra Leone] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Keiyo [Kenya, Elgeyo-Marakwet] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kendayan: Ahe [Indonesia, Kalimantan Barat (West)] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kenyah: Lepo' Bem [Indonesia, Kalimantan Timur (East)] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Khaling [India, Sikkim] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Khasia [India, Assam] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Khowar [Pakistan, KPK] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Khwe [Namibia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer w/AFRIKAANS

Kibali [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kiembu: Mbeere [Kenya, Embu] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kigiryama: Rabai [Kenya, Kwale] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kihumu [Uganda] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kikamba [Kenya, Kajiado] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kikango [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kikomo [Congo, Democratic Republic of] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kikuyu [Kenya, Kiambu] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kilega [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kimeru [Kenya, Isiolo] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kimwani: Ibo [Mozambique] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kinyarwanda [Rwanda] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kinyisanzu [Tanzania, Singida, Singida] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kipsigis [Kenya, Bomet] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kirangi [Tanzania] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

KiSegeju [Tanzania, Tanga] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kisi, Southern: Tengia [Liberia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kissi, Kissidougou [Guinea] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kissi: Sierra Leone [Sierra Leone, Eastern] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kisubi [Tanzania] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kisukuma [Tanzania, Mwanza, Mwanza] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kituba (Congo) [Congo, Republic of the, Brazzaville] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kok Borok: Debbarma [Bangladesh, Chittagong] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Konjo, Coastal [Indonesia, Sulawesi Selatan (South)] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Konkomba [Ghana, Northern] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Konni [Ghana, Upper East] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kono [Sierra Leone, Eastern] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kono [Guinea] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Koranko [Sierra Leone, Northern] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Korowai [Indonesia, Papua] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kosovan Albanian [Kosovo] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kosovan Albanian [Kosovo] - LLL 6,7,8 Good News

Kovai [Papua New Guinea, Morobe] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kpelle, Guinea [Guinea] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Krachi [Ghana, Volta, Kete-Krachi] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Krim [Sierra Leone, Southern] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Krio [Sierra Leone, Western Area] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kriol [Australia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kuman [Papua New Guinea] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

!Kung [Angola] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kuranko: Sengbeh [Sierra Leone, Northern] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kuria [Tanzania, Mara, Tarime] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Kusal [Ghana, Upper East] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Laari [Congo, Democratic Republic of, Bas-Zaire] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Labuhan [Indonesia, Kalimantan Tengah (Central)] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Lamba [Zambia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Landorgoh Loko [Sierra Leone, Northern] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Lao: Luang Prabang [Laos] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Lega-Mwenga [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Lele [Guinea] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Lelemi [Ghana, Volta] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Lengo [Solomon Islands, Guadalcanal] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Letemboi [Vanuatu] - Selection of LLL pictures

Ligbi [Ghana, Brong-Ahafo] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Limba, East: Northern [Guinea] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Lingala [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Logooli [Kenya, Vihiga] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Loksado [Indonesia, Kalimantan Selatan (South)] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Loma: Gbunde [Liberia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Loma: Wubomei [Liberia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Lomwe [Mozambique, Zambezia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Lunda [Zambia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Lundaye: Lun Ba [Malaysia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Lun Daye: Tana' Lun [Indonesia, Kalimantan Timur (East)] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Lushai [India, Mizoram] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Lusoga [Uganda] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Luvale [Angola] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Luyia: Bunyala [Kenya, Nyanza] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Luyia: Kabras [Kenya, Bungoma] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Luyia: Tachoni [Kenya, Bungoma] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Maan [Liberia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Ma'anyan [Indonesia, Kalimantan Tengah (Central)] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Maasai [Kenya, Narok] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Mabaan [South Sudan, Upper Nile] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Macedonian [North Macedonia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Mahali (Bangladesh) [India, Assam] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Mahato [India, Manipur] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Makhuwa-Meetto [Mozambique] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Makonde [Mozambique] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Malagasy, Merina [Madagascar] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Malagasy, Ntandroy [Madagascar] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Malagasy: Vezo [Madagascar] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Malay, Central: Pasemah [Indonesia, Sumatera Barat (West)] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Malay, Central: Serewai [Indonesia, Sumatera Barat (West)] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Male [Ethiopia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Malo: Bangladesh [Bangladesh, Rangpur] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Mampruli [Ghana, Northern] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Mandar [Indonesia, Sulawesi Barat (West)] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Mandarin: Taiwan [Taiwan] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Mandinka [Senegal] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Maninkakan, Eastern [Guinea] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Manjaco: Churr [Guinea-Bissau] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Manobo, Obo [Philippines, Mindanao, Davao Region] - LLL 6 Jesus - Teacher & Healer

Manya [Liberia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Mapudungun [Chile] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Maratus: Barat [Indonesia, Kalimantan Selatan (South)] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Maratus: Timur [Indonesia, Kalimantan Selatan (South)] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Marma [Bangladesh, Chittagong] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Matumbi [Tanzania, Lindi] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Mbya Guaraní [Brazil, Paraná] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Me'en [Ethiopia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Melayu Papua [Indonesia, Papua] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Mende [Sierra Leone, Eastern] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Mende: Ko [Sierra Leone, Eastern] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Mende: Kpa [Sierra Leone, Eastern] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Meyah [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Mixtec, Apasco-Apoala: Apoala [Mexico, Oaxaca, Nochixtlan] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Mixteco de Metlatonoc [Mexico, Guerrero, Metlatonoc] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Mixteco: San Martín Peras [Mexico, Oaxaca] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Mizo [India, Mizoram] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Mongolian, Halh [Mongolia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Monobo, Ata [Philippines, Mindanao, BARMM, Sulu] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Monpa, Tawang [India, Arunachal Pradesh] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Moore [Burkina Faso] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Movima [Bolivia, El Beni] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Mrucha [Bangladesh] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Mundari: Bangladesh [India, Assam] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Murle [South Sudan] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Murung [Bangladesh, Chittagong] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Murut, Tahol [Malaysia, Sabah] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Naga, Tangshang [Myanmar] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Nawuri [Ghana, Northern] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Nduga [Indonesia, Papua] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Nepali [Nepal] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Newari: Kathmandu [Nepal] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Ngaju [Indonesia, Kalimantan Tengah (Central)] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Ngalum: Sibil [Indonesia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Nggem [Indonesia, Papua] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Ngombe (Democratic Republic of Congo) [Congo, Democratic Republic of] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Ngonde [Tanzania] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Nubi [Uganda] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Nuni [Burkina Faso] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Nyamwezi [Tanzania] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Nyaturu [Tanzania, Singida, Singida] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Nyilamba [Tanzania] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Nyishi: East Kameng [India, Assam] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Nzema [Ghana, Western] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Odia: Southern [India, Odisha] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Ohendo [Congo, Democratic Republic of, Kasai-Occidental] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Okiek [Kenya, Nakuru] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Olumarachi [Kenya] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Olumarachi [Kenya, Kakamega] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Oluwanga [Kenya, Kakamega] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Orma [Kenya, Kilifi] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Oromo: Wellega [Ethiopia, Bale Metroplex_1] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer (Short)

Oromo: Wellega [Ethiopia, Bale Metroplex_1] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Otetela [Congo, Democratic Republic of, Kasai-Oriental] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Owa Rafa [Solomon Islands, Makira] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Palenquero [Colombia, Atlántico] - LLL 7 JESUS - Lord & Saviour

Pannei [Indonesia, Sulawesi Barat (West)] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Papel [Guinea-Bissau] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Piaroa [Venezuela, Amazonas] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Pijin [Solomon Islands] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Pokomo: Lower [Kenya, Garissa] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Pokomo: Zubaki [Kenya, Garissa] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Pokot: East [Kenya, Baringo] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Portuguese: Brazilian Portuguese [Brazil] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Portuguese: Mozambique [Mozambique] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Pulaar: Fulacunda [Senegal] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Punan Aput [Indonesia, Kalimantan Timur (East)] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Punjabi, Eastern [India, Punjab] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Quechua, Arequipa-La Union [Peru, Arequipa] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Quechua, Cuzco: Caylloma [Peru, Apurimac] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Quechua, Margos [Peru, Huanuco] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Quechua, Puno [Peru, Arequipa] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Quechua, S. Bolivian: Cochabamba [Bolivia, Cochabamba] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Quechua, S. Bolivian: Sucre [Bolivia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Rai, Thulung [Nepal] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Rajbanshi [Nepal] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Rampi [Indonesia, Sulawesi Selatan (South), North Luwu Regency] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Rendille [Kenya, Marsabit] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Rishi [India] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Roglai, Southern [Vietnam, South Central Coast, Ninh Thuan] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Romanian [Romania] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Romani, Balkan: Arli [Bulgaria] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Romblomanon [Philippines, Luzon, Mimaropa Region, Romblon] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Rotokas: Aita [Papua New Guinea, Bougainville] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Rundi [Burundi] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Runyankole [Uganda] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Sabaot [Kenya, Bungoma] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Sadri [Bangladesh, Khulna] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Safaliba [Ghana, Northern] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Safeyoka [Papua New Guinea, Morobe] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Saliba: Logea [Papua New Guinea, Milne Bay] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Samburu [Kenya, Isiolo] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Samia [Kenya, Busia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Samo, Southern [Burkina Faso] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Sankaran Mandingo [Guinea] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Sansi [India, Rajasthan] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Santali (Bangladesh) [India, Assam] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Saraiki [Pakistan, Punjab] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Sehwi [Ghana, Western] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Sena [Mozambique] [Mozambique] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Senoufo, Sicite [Burkina Faso, Kossi] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Sesotho [South Africa, Eastern Cape] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Sherbro: Shenge [Sierra Leone, Southern] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Shi [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Shimaore [Mayotte] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Shona [Zimbabwe] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Silozi [Zambia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Sindhi: Dukslinu [Pakistan, Sindh] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Siriono [Bolivia, El Beni] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Sisaala: Debi [Ghana, Northern] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Sisaala: Gelibagili [Ghana, Upper East] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Sisaala, Tumulung [Ghana, Upper West, Tumu] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Slovak [Slovakia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Slovenian [Slovenia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Somali [Somalia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Songhai, Tombouctou [Mali, Mopti] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Sotho, Northern [South Africa, Gauteng] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Sousou [Guinea] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Spanish: Latin America [Colombia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Suau: Lausaha [Papua New Guinea, Milne Bay] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Suba [Kenya, Homa Bay] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Sunda [Indonesia, Jawa Barat (West)] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Swahili, Baravenes [Kenya, Lamu] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Swahili, Congo [Congo, Democratic Republic of] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Swahili [Kenya] [Kenya, Lamu] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Swahili [Kenya] [Kenya, Lamu] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer (Sun Sch)

Swahili: Tanzania [Tanzania] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Sylheti [Bangladesh, Sylhet] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer (M)

Szerb [Serbia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Tairuma [Papua New Guinea, Gulf] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Taiwanese [Taiwan] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Takwane [Mozambique, Zambezia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Tamajeq: East Tawallemet [Niger] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Tamarski [Serbia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Tamasheq [Mali, Gao] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Tampulma [Ghana, Northern] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Tangchangya [Bangladesh, Chittagong] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Tarao [India, Manipur] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Taveta [Kenya, Kajiado] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Tawala [Papua New Guinea, Milne Bay] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Telugu: Bangladesh [India, Andhra Pradesh] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Temne [Sierra Leone, Northern] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Thami [Nepal, Janakpur] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Thimbukushu [Namibia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Tigrinya [Ethiopia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Tippera [Bangladesh, Chittagong] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Tok Pisin [Papua New Guinea] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Tolaki [Indonesia, Sulawesi Tenggara (Southeast)] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Toma [Guinea] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Tonga [Malawi] [Malawi] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Tonga: Plateau [Zambia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Topoke: Eastern [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Toposa: Jiye [South Sudan] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Topura [Papua New Guinea, Milne Bay] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Totonaco de Papantla [Mexico, Veracruz] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Trinitario [Bolivia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Tsamai [Ethiopia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Tsonga [South Africa, Limpopo] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Tswana [Zimbabwe] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Tugen [Kenya, Baringo] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Tumbang [Indonesia, Kalimantan Selatan (South)] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Tumbuka [Malawi] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Turi [India, Jharkhand] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Turkana [Kenya, Turkana] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Turkish [Turkey] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Turkmen [Turkmenistan] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Twi: Asante [Ghana] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Twi: Asante [Ghana] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Ubir [Papua New Guinea, Oro] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Uma Lung [Indonesia, Kalimantan Timur (East)] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Umbundu [Angola] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Urao [India, Bihar] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Uzbek, Northern [Uzbekistan] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Vagla [Ghana, Northern] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Venda [South Africa, Limpopo] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Waata [Kenya, Isiolo] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Walak [Indonesia, Papua] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Wali [Ghana, Upper West] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Wambule [Nepal] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Wandala: Gamargu [Cameroon, Extrème-Nord] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Wantoat Group [Papua New Guinea, Morobe] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Wayuunaiki [Colombia, La Guajira] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Wolani [Indonesia, Papua] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Wolayta [Ethiopia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Wolof, Gambian [Gambia, The] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Xirima [Mozambique] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Yalunka [Guinea] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Yalunka: Sulima [Guinea] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Yao [Malawi] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Zande [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Zarma [Benin] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

Zulu [South Africa, KwaZulu/Natal] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" - สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" มีทั้งหมด 8 ชุด แต่ละชุดมีภาพประกอบ 24 ภาพ สื่อชุดนี้สามารถใช้ในการประกาศและสอนชีวิตคริสเตียน อีกทั้งมีบทเรียนจากบุคคลในพระคัมภีร์เดิม ชีวิตของพระเยซูและคริสตจักรในยุคแรกๆ สื่อชุดนี้ได้บันทึกเสียงแล้วหลายร้อยภาษา

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบของจีอาร์เอ็น - 1: การแบ่งปันข่าวประเสริฐแบบง่ายๆ - เรื่องนี้กล่าวถึงวิธีการต่างๆ ของจีอาร์เอ็น ในการนำสื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบไปใช้ในพันธกิจต่างๆ

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบ - 2: สอนข่าวประเสริฐที่ละเอียดมากขึ้น - เรื่องนี้อธิบายถึงผู้ฟังสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างไร และทำไมเรื่องราวถึงมีคำอธิบายน้อย

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - Here are instructions for creating DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?