๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา - Malagasy, Merina

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 82261
ชื่อภาษา: Malagasy, Merina

ความยาวของรายการ: 47:20

รูปภาพที่ 1 พระเยซูสั่งสอนประชาชน

4:06

1. รูปภาพที่ 1 พระเยซูสั่งสอนประชาชน

รูปภาพที่ 2 บ้านสองหลัง

1:22

2. รูปภาพที่ 2 บ้านสองหลัง

รูปภาพที่ 3 อย่าซ่อนความสว่างของพระเจ้า

1:15

3. รูปภาพที่ 3 อย่าซ่อนความสว่างของพระเจ้า

รูปภาพที่ 4 ชาวโรมันทำร้ายชาวยิว

1:31

4. รูปภาพที่ 4 ชาวโรมันทำร้ายชาวยิว

รูปภาพที่ 5 การอธิษฐานต่อพระเจ้า

1:56

5. รูปภาพที่ 5 การอธิษฐานต่อพระเจ้า

รูปภาพที่ 6 คนชั่วหว่านวัชพืช

1:35

6. รูปภาพที่ 6 คนชั่วหว่านวัชพืช

รูปภาพที่ 7 พระเยซูกับเด็กๆ

1:21

7. รูปภาพที่ 7 พระเยซูกับเด็กๆ

รูปภาพที่ 8 ผู้เลี้ยงแกะและแกะ

1:13

8. รูปภาพที่ 8 ผู้เลี้ยงแกะและแกะ

รูปภาพที่ 9 คนใช้ที่ไม่ยอมให้อภัย

1:48

9. รูปภาพที่ 9 คนใช้ที่ไม่ยอมให้อภัย

รูปภาพที่ 10 คนงานรับค่าจ้างของตน

1:55

10. รูปภาพที่ 10 คนงานรับค่าจ้างของตน

รูปภาพที่ 11 หญิงห้าคน ที่อยู่นอกประตู

1:49

11. รูปภาพที่ 11 หญิงห้าคน ที่อยู่นอกประตู

รูปภาพที่ 12 นายกับคนรับใช้

4:07

12. รูปภาพที่ 12 นายกับคนรับใช้

รูปภาพที่ 13 พระเยซูรับบัพติศมา

2:08

13. รูปภาพที่ 13 พระเยซูรับบัพติศมา

รูปภาพที่ 14 พระเยซูเลือกสาวก

3:05

14. รูปภาพที่ 14 พระเยซูเลือกสาวก

รูปภาพที่ 15 ชายโรคเรื้อนคนหนึ่ง

1:12

15. รูปภาพที่ 15 ชายโรคเรื้อนคนหนึ่ง

รูปภาพที่ 16 ชายผู้ถูกหย่อนลงมาจากหลังคา

1:50

16. รูปภาพที่ 16 ชายผู้ถูกหย่อนลงมาจากหลังคา

รูปภาพที่ 17 พระเยซูรักษาชายมือลีบ

1:45

17. รูปภาพที่ 17 พระเยซูรักษาชายมือลีบ

รูปภาพที่ 18 พระเยซูทำให้ลมพายุสงบลง

1:38

18. รูปภาพที่ 18 พระเยซูทำให้ลมพายุสงบลง

รูปภาพที่ 19 หญิงคนหนึ่งท่ามกลางฝูงชน

2:04

19. รูปภาพที่ 19 หญิงคนหนึ่งท่ามกลางฝูงชน

รูปภาพที่ 20 พระเยซูกับเด็กที่ตายแล้ว

1:33

20. รูปภาพที่ 20 พระเยซูกับเด็กที่ตายแล้ว

รูปภาพที่ 21 พระเยซูกับหญิงต่างด้าว

1:34

21. รูปภาพที่ 21 พระเยซูกับหญิงต่างด้าว

รูปภาพที่ 22 พระเยซูกับชายหูหนวกพูดติดอ่าง

1:50

22. รูปภาพที่ 22 พระเยซูกับชายหูหนวกพูดติดอ่าง

รูปภาพที่ 23 พระเยซูรักษาชายตาบอด

1:26

23. รูปภาพที่ 23 พระเยซูรักษาชายตาบอด

รูปภาพที่ 24 พระเยซูรักษาเด็กถูกผีเข้า

3:03

24. รูปภาพที่ 24 พระเยซูรักษาเด็กถูกผีเข้า

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1995 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง